Menu

U nás se zaměstnanci na hosty usmívají

26. 03. 2006

Generálního ředitele akciové společnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany pana Klause Pilze jsem se zeptal, jaký byl pro firmu, v jejímž čele stojí, rok 2005?
Velmi úspěšný. Měli jsme o osm tisíc hostů víc než v roce 2004. Investovali jsme do rekonstrukce hotelu Balnea Palace, do „Saunového a vodního světa“ v lázeňském hotelu Balnea Esplanade. Šli jsme do rekonstrukce hotelu Thermia Palace, který otevřeme v listopadu 2006 jako pětihvězdičkový. Co se týče balneoterapie, vylepšili jsme čekárnu, zkvalitnili procedury a instalovali solnou jeskyni. Připravujeme i další projekty. Těmi budou kryoterapie, magnetoterapie aj., jež nám pomohou reagovat na požadavky trhu. Piešťanské lázně se stávají místem hojně navštěvovaným byznys klientelou, pro niž je zdraví sice velmi důležitým faktorem, ale čas rovněž. Dávají proto přednost intenzivním rehabilitačně léčebným pobytům s omezenou délkou. Od třítýdenních se přiklánějí k týdenním, maximálně čtrnáctidenním, a oblíbili si i tzv. prodloužené víkendy, často spojené s golfem.

Léčebné indikace vašich lázní se týkají zejména pohybového ústrojí a krevního oběhu.
Už od nepaměti včetně antiky a historiky zmiňovaných římských legií. Naším heslem je: „Vstaň a jdi“. Jsme velmi úspěšní v oblasti rehabilitací u antirevmatických terapií, při léčbě osteoporózy, ischiasu a řady civilizačních onemocnění. Nedávno jsme navíc podepsali smlouvu s firmou ADELI Rehabilitation Center, která se specializuje na rehabilitaci dětí majících cerebrální disfunkce, které např. nechodí. Jejich úspěšnost je tak vysoká, že zhruba osmdesát procent jejich malých pacientů v rozmezí tří až čtrnácti let začne po absolvování terapie chodit. To je rovněž velmi úspěšný projekt. Vzhledem k tomu, že jsem před tím působil v trochu jiném oboru, jsem překvapen, jak až moc je ho potřeba. Jsme domluveni s firmou ADELI Rehabilitation Center, že společně – my a oni – budeme každoročně na vlastní náklady zvát pět dětí ze Slovenska na léčení cerebrální disfunkce jako poděkování Slovensku za to, že zde v oblastí léčebného lázeňství můžeme podnikat.

V jednom z našich prvních rozhovorů jsem, pane řediteli, konstatoval: „Každý pořádný český buditel má jméno německého původu a Rakušan předky českého původu.“ Dlouhá léta jste ve vysokých manažerských funkcích působil v Rakousku, v Česku a nyní působíte na Slovensku. Pokud byste mohl srovnávat…
Není jednoduché nás srovnávat. Rakušané, Češi i Slováci povětšinou argumentují: „To víte, pane Pilz, to ta naše mentalita…“ Ale rozdíly v našich mentalitách jsou minimální. A od toho se pak odvíjí i eventuální tření. Pokud bych to alegoricky připodobnil, pak je to jako s magnety. Stejné póly se odpuzují, protipóly přitahují. V tom je asi „zakopaný pes“. Máme totiž ten samý způsob uvažování. Ty samé reakce na daná témata. Je to jako v rodině. Pokud je rodina v pořádku, je stále třeba řešit různé vnitřní vztahové střety. Dovolím si tvrdit, že největší rozdíl mezi Českem a Slovenskem je, že slovenština nepotřebuje tolik háčků jako čeština. Lidé jsou lidé, zaměstnanci jsou zaměstnanci, ředitelé ředitelé atd. Vše je stejné. Češi rozhodně nejsou něco víc než Slováci a ani obráceně.

Jaké jsou priority Klause Pilze v oblasti managingu?
Ty samé, které jsem ctil v Brně a Praze, kde jsem působil dvanáct let, nebo předtím v Rakousku. Svět se skládá z maličkostí. Základem lázeňství i hotelnictví je servis, servis a zase servis. Cenová politika není ani tam ani tady jednoduchá. Rozdíl je ale v kvalitě, která se odráží ve spokojenosti a zájmu hostů a v dosahovaných cenách. Proto je základem být příjemný na hosta. To, že se u nás zaměstnanci na hosty usmívají. Prioritou prvního půlroku mého působení v Piešťanech proto bylo naučit personál, že nemáme pacienty, ale hosty.www.spapiestany.sk

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo