Menu

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo jsou propojeny s podnikatelskou sférou, která pomáhá zabezpečovat praktickou profesní přípravu žáků. Absolventům učebních oborů je umožněno prohloubit si vzdělání v nástavbovém studiu oborů Společné stravování, Vlasová kosmetika a Podnikání (denní i dálková forma studia). Škola organizuje Barmanský kurz, Sommelierský kurz, Baristický kurz, Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny a Kurz studené kuchyně. Nabízí možnost získání dílčích kvalifikací v oboru Kuchař – číšník. Ke zkvalitnění výuky přispívají odborné exkurze, stáže a výcvikové kurzy. Ve škole pracují kroužky baristiky, košíkové, odbíjené, sálové kopané, kondiční kulturistiky, šachu, psaní na stroji, výtvarný kroužek, foto kroužek, sommelierský kroužek a jazykové kroužky. Žáci se zúčastňují profesních a sportovních soutěží. Pomáhají zajišťovat společenské akce, soutěže a výstavy. Např. Vánoční výstavu odborných dovedností žáků školy, Znojemské historické vinobraní, bankety, plesy, rauty a další akce pořádané Znojemskou Besedou, Městským úřadem Znojmo, Okresní hospodářskou komorou a jinými institucemi a firmami. Pomáhají zabezpečovat společenské akce ambasád a Českých center ve Vídni a Budapešti.
Od školního roku 2005/2006 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. žáky vysílá na zahraniční stáže v rámci programu Leonardo da Vinci. Na zkušenou do zahraničí už vycestovalo 116 žáků studijních a učebních oborů. Ve školním roce 2010/2011 absolvovalo sedm žáků stáž ve Velké Británii, šest na Azorských ostrovech a sedm na Maltě. Participuje na projektu Comenius – Partnerství škol, zaměřeném na inovativní metody výuky anglického jazyka, do něhož jsou zapojeny Finsko, Francie, Maďarsko, Slovensko a Česko.

U nás se za učební obory nestydíme

01. 12. 2011

Mgr. Libor Hanzal

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo jsou součástí družstevního školství. Patříme k největším školským zařízením znojemského regionu. Naši absolventi mají uplatnění v oblastech obchodu, společného stravování, ve službách, v cestovním ruchu a dalších oblastech podnikatelské sféry. Jsme držiteli Certifikátu ISO 9001, Certifikátu kvality a Zlatého certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Podílíme se na Politice kvality QS 53–01, která usiluje o kvalitní školu, kvalitního žáka, kvalitní život a kvalitní společnost. Jsme členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Evropské asociace hotelových škol (AEHT) a držiteli environmentálního certifikátu „Škola udržitelného rozvoje“

S ředitelem Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD Znojmo, s.r.o. magistrem Liborem Hanzalem se potkáváme 1. listopadu 2011.
Pane řediteli, kvalitně vzdělaný a profesně zdatný dorost je budoucností státu. Jak si stojí české učňovské a odborné školství zaměřené na gastronomii?
Zaměření našeho učiliště a školy je o trochu širší. Máme gastronomické obory, ale také technické. Naše stěžejní směřování je ale do sféry cestovního ruchu – hotelnictví a gastronomie. Od příštího roku jsme si zažádali o obor cestovní ruch, což nám Ministerstvo školství ČR schválilo. Ve znojemském regionu tím vycházíme vstříc poptávce po vzdělávání v hospodářsky perspektivní oblasti. Naše škola má v regionu strategické postavení. Turismus a gastronomie má na Znojemsku zelenou. Už jen co se týká zaměstnanosti, a to hlavně díky rakouským hostům. A co se týká zbytku Česka? Bez gastronomie se neobejde žádná země či město. A navíc, Česko, resp. naše historická území, mají v gastronomickém vzdělávání velkou tradici.

Coby študáci jsme se rouhávali rčením: „Co se ve škole naučíš, v praxi stejně potřebovat nebudeš.“ Bohužel tato nadsázka v mnoha ohledech charakterizuje současný český školský systém učení pro učení. Tedy že glejt o absolvování je důležitější než řemeslo.
Mnohde tomu tak opravdu je. My jsme ale školou, která má velkou gastronomickou tradici. Vznikla před sto lety a řemesla kuchař – číšník u nás učíme padesát let. Jak říkáte o tom glejtu. Vzdělávací zařízení v okolí Znojma si po listopadu 1989 změnila své názvy. Z odborných učilišť na střední odborné školy. Jako jediní v regionu jsme si nechali na prvním místě učiliště, protože jsme bytostně přesvědčeni, že aby se budoucí kuchaři nebo číšníci atd. na trhu práce uplatnili, musí umět řemeslo. Ti žáci, kteří se chtějí dostat do managementu a studovat dál, si mohou udělat maturitu. Pro nadané žáky a organizátory – budoucí manažery – máme obor Hotelnictví a turismus. U nás se za učební obory nestydíme. Dostanou se na ně i žáci ze základní školy s horšími známkami. A abychom je motivovali už před přijímacím řízením, děláme pro žáky devátých tříd akci: „Řemeslo má budoucnost“. Tam si mohou „osahat“, jestli inklinují ke kuchařině, nebo k prodavačům, nebo na hotelovku. Velice dobrou spolupráci máme se sociálními partnery ze znojemského okresu. Máme zde několik špičkových hotelů a zajímavá gastronomická zařízení, s nimiž máme dobré vztahy, kde mohou naši žáci vykonávat praxi. Je zřejmé, že řadu z nich to baví, protože se nezřídka i ve svém volném čase zabývají vařením, sommelierstvím, baristikou a dalšími věcmi.

Státní maturity naznačily, jak je na tom úroveň té které školy. Nicméně srovnávat teoretické znalosti gymnazistů a žáků středních odborných škol může být zavádějící.
Srovnává se nesrovnatelné! Když porovnám, kolik odborných předmětů musí zvládnout naši žáci, z kolika maturují, a z čeho se maturuje na gymnáziu, souhrnné penzum převažuje ve prospěch žáků odborných škol. Klobouk dolů před tím, co dokážou zvládnout.

Minulý týden jsme se potkali v Klánovicích, kde se na půdě Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Praha konalo Bohemia Sekt Trophee Junior. Žákyně vašeho učiliště tam obsadily první a třetí místo. Máte nejen skvělé žáky, ale určitě i pedagogy, kteří je takto dokázali připravit.
Ano, naše studentka Anetka Málková tuto soutěž vyhrála a stala se juniorskou mistryní České republiky v sommelierství. Další naši žáci byli na třetím a čtvrtém místě. Jejich pedagog, pan Koudela, se v konkurenci sommelierů z nejpřednějších mezinárodních hotelů působících v Česku na obdobné soutěži – Bohemia Sekt Trophee – v seniorské kategorii probojoval až do semifinále. I to vnímám jako obrovský úspěch, protože jako učitel toho nemá tolik „vypitého“ jako oni.

Jak jste na tom v oborech, které se u vás vyučují, ve srovnání se západoevropskými zeměmi?
Už asi pět šest let v rámci programu Leonardo da Vinci, Comenius aj., jezdíme s žáky do zahraničí. A nemáme se tam za co stydět. Jsme součástí systému družstevního školství. Naším zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, v jehož čele stojí současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Zdeněk Juračka. Nedávno jsme, ředitelé jedenácti škol Svazu českých a moravských spotřebních družstev, na studijní cestě v Maďarsku došli k závěru, že za tu dobu, co je v čele našeho SČMSD se v oblasti vzdělávání dětí v rámci družstevních škol udělal obrovský kus práce.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo