Menu

Nechť tohoto nezatajuji, že když sem tak nesčislné létajících Smrti střel množství spatřil, na mysl mi přišlo: „Kde pak ta Smrt těch šípů tak mnoho bere, že se z nich nikdý nevystřílí?“ I hledím a spatřím čistě patrně, že ona žádných svých šípů neměla, než luk toliko: šípy pak od lidí brala, každý od toho, kterého ním trefiti měla. A viděl sem, že lidé šípy takové sami strojili a připravovali, někteří je všetečně a opovážlivě i sami ji vstříc nosíce: takže ona sotva, co jich zhotovených viděla, bráti a do srdce jim vstřelovati postačovala. I zkřikl sem: „Již vidím, že pravé jest: Et mortis faber est qvilibet ipse suae;l vidím již, že žádný neumírá, kdo by nestředmostí, nezdrželivostí, všetečností aneb naposledy nešetrností hliz2, pryskýřů, ran vnitřních i zevnitřních (nebo to sou šípové Smrti) sám na sebe nepřipravoval.“ Když pak já tak pilně na tu Smrt a její po lidech se shánění hledím, trhne mnou Mámil a dí: „Co pak, nemoudrý, mrtvých raději hledíš než živých? Kdo umře, ten tam: ty se živ býti stroj.“

Ty se živ býti stroj

30. 05. 2003


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1I své smrti je každý sám strůjcem 2vředů, nádorů


Coby novoroční „P.F. 2003“ jsem od Radka Míky, producenta nádherných, dokonale propracovaných panoramatických map historických center (M'Plan), dostal grafický list, na němž byl dřevěný houpací koník s textem: „Do nového roku bezstarostně s dětským optimismem“, pod nímž hřměl velkými písmeny, a la cigaretové billboardy, nápis: „MINISTR FINANCÍ VARUJE – PODNIKÁNÍ ŠKODÍ ZDRAVÍ“.
České lázeňství má obrovskou perspektivu. Je nejúspěšnější oblastí průmyslu cestovního ruchu. Lázně jsou nejen institucemi léčebných pobytů, ale i pobytů lidí ještě relativně zdravých. A že nás je takových, jejichž činnost Komenský alegorizoval: „A viděl sem, že lidé šípy takové sami strojili a připravovali, někteří je všetečně a opovážlivě i sami ji vstříc nosíce.“
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba