Menu

Turisté vítáni do druhého ročníku

18. 05. 2006

První rok projektu „Turisté vítáni“ se podařilo oslovit víc než dvě stě škol a tři tisíce žáků a studentů. Sešlo se přes tři sta soutěžních prací. K úspěchu přispěly tvůrčí semináře. Ty pro CzechTourism organizoval Nadační fond Úsměv z Plzně. Po krajích se pohyboval známý cestovatel své doby Jan Vojtěch, hrabě Černín z Chudenic, který se uměl převtělit i do role Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Zájem o podnikání v cestovním ruchu u dětí vzbudili také další účastníci seminářů – profesionální pracovníci. Chlapci a děvčata soutěžili individuálně i v kolektivech. Jedním z předpokladů jak uspět byla reálná možnost realizace námětu. Děti brzy pochopily, že nejde o navrhování nákladných projektů, jako jsou třeba vodní ráje, nové horské sjezdovky nebo noční podniky pro turisty, nýbrž kupř. o malé podniky – dílničky na výrobu suvenýrů, ekofarmy, malá zoo s venkovskými zvířaty, prázdninové vesničky, hospůdky s tradiční kuchyní apod. Řada žáků a studentů ve svých pracích nezapomněla ani na aktivity pro seniory či zdravotně postižené turisty. Některé práce měly finanční kalkulace nebo počítaly se zapojením rodinných příslušníků. Z výsledků jasně vyplynul zájem mládeže o projekt „Turisté vítáni“ i o samu podstatu projektu, jehož posláním je inspirovat děti k zamyšlení se nad možnostmi svého budoucího zapojení se do podnikání v cestovním ruchu. Nový ročník projektu „Turisté vítáni“ byl vyhlášen 20. května autorem projektu, ředitelem odboru regionálního CzechTourism Ing. Petrem Kratochvílem, a zahájen bude začátkem nového školního roku v září 2006.

www.turistevitani.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001