Menu

Turisté vítáni aneb Chci podnikat v cestovním ruchu

27. 12. 2005

„Projektem "Turisté vítáni“ chceme zahájit nové aktivity směřující k výraznější pozitivní změně ve službách. K většímu rozvoji cestovního ruchu v Česku bude třeba kromě investic i nové pracovní síly se znalostí světových jazyků a kladným vztahem k regionu. Jsme si vědomi, že je to běh na dlouhou trať a bude vyžadovat další a nová pokračování. A často zapomínáme, že obraz o naší zemi si tvoří turisté i podle postoje obyvatel k nim."
Petr Kratochvíl


3,5 % ekonomicky aktivního obyvatelstva
Cestovní ruch představuje významné národohospodářské odvětví. Tento obecný atribut lze dokumentovat i počtem pracovníků v tomto progresivním „průmyslu“. Počet pracovníků v pohostinství a ubytování (podle ČSÚ OKEČ 55) se pohybuje kolem 170 000, což reprezentuje 3,5 % ekonomicky aktivního obyvatelstva Česka. Sekundární vliv cestovního ruchu na další profese generuje podle satelitního účtu cca 13,3% podíl. A někteří odborníci odhadují, že v Česku by mohl tento podíl do roku 2013 činit až 20 %. Předpoklady pro zvýšení počtu pracovních míst vlivem rozvoje cestovního ruchu tudíž jsou. Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism realizuje na podporu dynamičtějšího zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu projekt s názvem „Turisté vítáni“. Cílem tohoto celostátního projektu je vyvolat diskusi mezi dětmi a jejich rodiči o možnostech podnikat v cestovním ruchu či se stát zaměstnancem některé z firem působících v tomto odvětví. Jedná se nejen o běžné obory hotelnictví a pohostinství, ale i o zábavní průmysl, sportovní a relaxační služby a v neposlední řadě i o rukodělná řemesla a oživení tradic. Současně bude zajímavé zjištění, jestli jsou turisté v regionech vítáni jako zdroj jejich ekonomického rozvoje. Neobvyklou formou chtějí organizátoři projektu rozvíjet zájem dětí a současně s nimi i jejich rodičů, učitelů, úřadů práce, ale i dalších institucí o rozvoj podnikání v cestovním ruchu v regionu.

Celostátní soutěžní varianta
Projekt „Turisté vítáni“ skrývá celostátní formu spojenou se soutěží a cyklus interaktivních tvořivých seminářů v krajích. Celostátní soutěžní varianta projektu „Turisté vítáni“ byla zahájena v listopadu 2005 a bude ukončena v únoru roku 2006. Děti a mládež budou analyzovat stav cestovního ruchu a služeb ve svých regionech. Následně budou mít možnost navrhovat projekty na zlepšení nebo doplnění služeb souvisejících s cestováním, na kterých by se chtěly podílet. Autoři zajímavých prací získají hodnotné ceny. Nápady budou mít možnost využít jednotlivé kraje, regiony a obce pro vlastní inspiraci. Účast v celostátní formě projektu je otevřena všem základním a středním školám i jednotlivým žákům a studentům.

Diskuse o vztahu obyvatel k turistům
Tvořivé semináře probíhají od října 2005 a budou končit v květnu 2006. Organizační tým komunikuje po krajích postupně s vybranými třídami škol a poutavou formou vyvolává diskusi o možnostech podnikání v cestovním ruchu a o vztahu obyvatel k turistům. Žáci nižších ročníků diskutují o zajímavých atraktivitách regionu, o profesích, které zajišťují jejich provoz a vyjadřují se k tomu, co by chtěli dělat, až budou velcí. Starší žáci se dozví o obsahu práce některých profesí (pracovník informačního centra, recepční hotelu apod.), mají možnost diskutovat s pracovníky úřadu práce a se zástupci samosprávy. Součástí seminářů je exkurze po místě konání akce – hradu, lázních, hotelu apod. Zhruba za týden po semináři se koná vyhodnocení dodaných prací a vítězové získají nejenom zajímavé ceny, ale mají možnost povídat si z nejvyššími představiteli krajů. Zájem o semináře je velký a děti jsou aktivní. Velké poděkování patří učitelům, jejichž přístup k projektu je pro organizátory rozhodující. Děkujeme za zapojení podnikatelů, kteří se chtějí o své zkušenostmi s mládeží podělit.

Více informací: Ing. Petr Kratochvíl, ředitel odboru regionálního CzechTourism
tel.: 221 580 407, 777 702 735, e-mail: kratochvil@czechtourism.cz 

www.turistevitani.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm