Menu

Turisté vítáni

26. 03. 2006

Kdo si hraje, nezlobí
I tak se dá parafrázovat projekt „Turisté vítáni“, který má vyvolat diskusi o podnikání v cestovním ruchu mezi mládeží, jejími rodiči a jejich učiteli. Stovky žáků základních a středních škol „si hrály"a přišli na mnoho zajímavých námětů, které by mohly pozitivně ovlivnit jejich budoucí povolání. O tom, že podnikat v cestovním ruchu je výtečnou příležitostí, vědí především ti, kteří jsou v oboru úspěšní. Za úspěch lze považovat i fakt, že podnikat v cestovním ruchu je pro mnoho z nás zajištěním základních osobních potřeb. Jsou si toho vědomi všichni? Cestovní ruch je celosvětový fenomén, který má i v Česku svoji výraznou pozici. Ale říkáme to i těm, kteří o možnostech podnikat v tomto oboru ještě nezískali dostatek informací? Pro žáky 17. základní a mateřské školy v Plzni je projekt "Turisté vítáni“ zamyšlením nad propagací města, v kterém žijí. Napsat podnikatelský záměr by byl pro ně ještě neúměrně složitý výkon, ale neotřelou formou propagovat Plzeň je pro ně téměř hračkou. Posuďte sami na verších žáků 3. třídy ve věku 8 až 9 let.

Plzeň, Plzeň, Plzenička,
je tam naše radnička.
Náměstí malé není,
dobré pivo tam pění.
Když jsou svátky, jsou tam trhy,
lidé se tam krásně rojí.
Dominika Gabrielová

Plzeň, Plzeň, krásné město,
neprodám ho ani za sto.
Vedle naší ulice,
jezdí auta sice.
I přesto
Plzeň je krásné město.
Agátka Nová

Agentura CzechTourism,
která projekt realizuje, předá primátorovi Plzně, ale i zástupcům dalších měst a obcí, náměty jejich občánků. Věříme, že i je to povede k zamyšlení jak více propagovat podnikání v cestovním ruchu a třeba i pro to vytvářet motivační nástroje. Žákyně základní školy ve Všetatech se projevují jako zkušené podnikatelky. Jejich podnikatelský záměr začíná výčtem profesí rodinných příslušníků. Od nich očekávají konkrétní spolupráci při realizaci záměru zřízení cukrárny a pizzerie. Jana Beranová, Karolína Matějková a Zuzana Nováčková připraví pro občany Všetat a pro turisty mnoho chutných jídel. Jídelníček je součástí jejich práce a opravdu se nad ním sbíhají chutě. Překvapivě uvádějí i ceny jídel. To již znamená, že si dělaly určitý marketing. Při podrobném čtení jsme zjistili, že v rodině mají číšnici, výrobce zeleniny a řezníka. To plně signalizuje, že znají i místní cenové podmínky. Takže otázkou zůstává, kdy budeme moci využívat služeb cukrárny Lentilka a pizzerie ve Všetatech. Zatím nemůžeme konstatovat, že tato práce je nejlepší v této kategorii. Hodnocení prací probíhá a je to nelehký úkol. Přišlo jich hodně přes tři sta. Vzhledem k řadě opravdu velmi zajímavých námětů jsme se rozhodli najmout na hodnocení odborníka, který posuzuje např. i projekty v rámci různých státních programů. Autoři prací si to opravdu zaslouží.

Studenti Gymnázia a SOŠ
z Frýdku-Místku, Helena Žuková, Lenka Žuková a Zdeňka Juchová, se o úspěch v soutěži uchází projektem z oblasti agroturistiky – Lysohorka. Helena Žuková se z tria studentů stává vůdčí podnikatelkou. V jejich rodinném domě nabízí ubytování pro 10 osob. A co je podstatné, nabízí svým hostům program. Jejich práce obsahuje cenu za ubytování podle počtu nocí a ceny půjčovného za lyže, kola apod. Výdaje na vybudování aktivity jsou velmi detailní a výnosy tak říkajíc při zemi. Můžeme možná prozradit, že počítají s ročním ziskem něco přes 130 tis. Kč. Velmi hezky mají zpracovány nabídkové trasy po okolí Lysé hory pro své hosty. V rodině Žukových je o budoucnost postaráno.U této školy musíme sdělit, že podala nejvíce prací – třináct. Na každé práci se podílelo 3 až 5 studentů. To je již zajímavá množina pozitivně naladěných lidí pro podnikání v cestovním ruchu. Také tuto skutečnost sdělíme na radnici. Ukazuje se, že zapojení studentů do projektu „Turisté vítáni“ je přímo úměrné aktivitě učitelského sboru a vedení škol. Příklad ve Frýdku-Místku to dokladuje. Jsou však i další aktivní místa – Velké Březno osm prací, Sedlčany šest prací, Chýnov pět prací a Nymburk čtyři práce.

Pro první rok se podařilo splnit
cíl projektu „Turisté vítáni“, tj. oslovit minimálně dvě stě škol a tři tisíce žáků a studentů. K tomu přispěla i druhá forma projektu, tzv. tvůrčí semináře. Ty pro CzechTourism organizoval Nadační fond Úsměv z Plzně. Po krajích se pohybovali známí cestovatelé své doby: Jan Vojtěch, hrabě Černín z Chudenic, který se uměl převtělit i do role Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Žáci na přiblížení podnikáni v cestovním ruchu prostřednictvím těchto historických osobností reagovali velmi vstřícně. Semináře je vyprovokovaly k aktivnímu vyjádření, v čem by chtěli podnikat.
Úspěšní žáci a studenti měli možnost své práce prezentovat na veletrhu Holiday World v Praze a na regionální výstavě cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou 17. března 2006. Slavnostní vyhodnocení celého ročníku se uskuteční na pražské Kampě 20. května od 10 do 12 hodin.

Na základě úspěchu prvého
pilotního projektu se Agentura CzechTourism rozhodla v propagaci podnikání v oblasti cestovního ruchu pokračovat. Pokusy o racionální přípravu lidských zdrojů v cestovním ruchu zaznamenáváme např. i v jižních Čechách. Jejich hospodářská komora se tím systematicky zabývá. Snad se této problematiky chopí i další kraje.
„Při jeho pokračování využijeme zkušeností z letošního roku a samozřejmě jej obohatíme. Zorganizujeme dvě kola soutěže, která budou respektovat školní pololetí. Vyhlásíme určitá témata jako zvláštní kategorie. Pokud chcete projekt ovlivnit vašimi názory, sdělte je do 15. dubna 2006. Ještě více budeme spolupracovat s podnikatelskými subjekty, např. hotelovým řetězcem OREA. Uvítáme náměty z řad učitelů, jak projekt zdárně začlenit do současných osnov. Věříme, že se nám podaří přesvědčit ke spolupráci i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ konstatuje ředitel regionálního odboru CzechTourism Ing. Petr Kratochvíl, jenž stál u kolébky projektu „Turisté vítáni“.

Kontakt: Ing. Petr Kratochvíl
tel.: 221580407, e-mail: kratochvil@czechtourism.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo