Menu

Třeboň zakládá svoji rozvojovou strategii na lázeňství

12. 06. 2006

Se starostou města Třeboně Ing. Jiřím Houdkem se potkáváme 11. května v pražském hotelu Adria na Třeboňských setkáváních. Pane starosto, prezentujete zde nejen rozvoj města, ale i třeboňských lázní.
Město Třeboň vychází z možností, které má. Ať už je to kulturní dědictví v podobě nádherné městské památkové rezervace, která je ve svých hranicích zachována od dob renesance, nebo příroda v okolí města. Tato příroda je přetvořená lidskýma rukama – z bažin na hospodářsky využívanou krajinu s nádhernými rybníky a vodotečemi. Toto všechno je předpokladem pro to, aby Třeboň a celý region měl jako jednu ze základních priorit cestovní ruch. V rámci cestovního ruchu pak specifickou oblast tvoří lázeňství, na kterém Třeboň zakládá svoji rozvojovou strategii. Město Třeboň je vlastníkem obou lázeňských zařízení, které ve městě jsou – Bertiných lázní a Aurory. Rozvoj této oblasti je významným pilířem budoucnosti města. Proto jsme se rozhodli, že veškeré zisky, které z těchto lázeňských zařízení poplynou, budeme vracet zpátky do rozvoje lázeňství formou investic. Zároveň s tím jsme se rozhodli požádat o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. V roce 2004 jsme tak v rámci první výzvy Společného operačního programu získali 124 milionů korun od Evropské unie, 24 milionů od státu a město Třeboň svými šestnácti miliony korun doplnilo sumu na celkové 164 miliony korun. V rámci této investice budujeme dvě wellness centra. V Lázních Aurora a v Bertiných lázních a informační systém města. V současné době dokončujeme třetí etapu tohoto projektu – rekonstrukci bazénu v rámci wellness centra v Lázních Aurora a v září letošního roku dokončíme čtvrtou – aquaatrakce ve wellness centru v Lázních Aurora. V Auroře bude fyzioterapeutický sál, nové fitness, squash, bowling, nádherně zrekonstruovaný pětadvacetimetrový plavecký bazén. K bazénu bude připojen „vodní svět“ s mořskými vlnami, toboganem, s whirlpooly a dalšími vodními atrakcemi. Vše se slanou mořskou vodou, což je tak trochu rarita. Naše hosty tedy nebude obtěžovat žádný chlór. Pátou etapou projektu bude stavba kryté víceúčelové haly u Bertiných lázní, u nichž se už v loňském roce zrealizovala některá sportoviště, jako tenisové a volejbalové kurty, hrací plocha na petanque a relaxační zázemí pro lázeňské hosty, kteří chtějí tato sportoviště využívat. Pátou etapou bude projekt zakončen. Smyslem obou wellness center je rozšíření nabídky pro všechny. Pro obyvatele Třeboně, lázeňské hosty i pro návštěvníky Třeboně.

www.mesto-trebon.cz
www.aurora.cz
www.berta.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm