Menu

Třeboň je vyhlášeným turistickým cílem, je městskou památkovou rezervací. Jedinečnost historického centra Třeboně umocňuje souvislý areál parků a luk, včetně rybníka Svět. Široké okolí Třeboně bylo v roce 1977 zařazeno do mezinárodního systému biosférických rezervací UNESCO a v roce 1979 prohlášeno Chráněnou krajinnou oblastí.

Třeboň, dobře položené město v krásné přírodě

30. 09. 2001

Třeboň byla založena Vítkovci ve 12. století. Největšího rozkvětu dosáhla za vlády Rožmberků v letech 1366 až 1611. V Třeboni se dodnes zachovalo velké množství historických památek, včetně rozsáhlých částí městského opevnění. Gotická a renesanční výstavba byla citlivě doplněna barokní i pozdější architekturou. Přestavba gotického hradu v rozsáhlý renesanční zámek je spojena se jmény posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka.
Obyvatelé Třeboně již od pradávna využívali léčebných vlastností rašeliny, získávané v blízkém okolí, při léčení pohybového ústrojí. Tradice lázeňství v Třeboni se váže k roku 1883, kdy byl v blízkosti historického centra otevřen první lázeňský dům – Bertiny lázně. V roce 1960 získala Třeboň statut lázeňského města a v roce 1975 zde uvedli do provozu v té době nejmodernější lázeňský komplex Sanatorium Aurora. Kromě balneoprocedur, ubytování a stravování je v něm k dispozici krytý 25 m bazén, fitcentrum, sauna, tělocvična a solárium. Jsou zde denní bary, kavárna, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, půjčovna a úschovna jízdních kol, hlídané parkoviště a velký víceúčelový kongresový sál.

Ředitele Lázní Aurora MUDr. Antonína Doležala jsem se při své návštěvě Třeboně požádal o rozhovor. V souvislosti s mým povídáním o Mariánských Lázních v šestém vydání letošního Všudybylu (str. 12) jsem naťukl hypotézu, že díky tzv. „ekologům“ by dnes Mariánské Lázně zřejmě neměly šanci vzniknout a já a se mnou tisíce nedoléčených ledvinářů bychom asi byli předčasně mrtví nebo invalidní lidé. Rovněž tak Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, zařazená v roce 1977 do mezinárodního systému biosférických rezervací UNESCO, je lidmi zcela přetvořenou krajinou.
Třeboň je dobře položené město v krásné přírodě. O Třeboň a jižní Čechy je velký zájem jak z řad tuzemských turistů, tak u hostů ze zahraničí. Kromě lázeňství, pobytové rekreace, cest za historickými památkami se u nás velmi dynamicky rozvíjí cykloturistika. Značné množství lidí v Třeboni a jejím okolí přímo i zprostředkovaně pracuje či podniká právě díky příležitostem, které s sebou cestovní ruch přináší. Pokud již v našem regionu není cestovní ruch největším, pak je jedním z největších zaměstnavatelů.

Lázeňství je v Česku nejdynamičtější oblastí cestovního ruchu. Byla to pro vás velká změna stát se vrcholovým managerem lázeňského sanatoria?
Změna to byla opravdu veliká. Čtvrt roku jsem se sebou bojoval, mám-li souhlasit s návrhem vedení města, abych se této funkce ujal. Pochopitelně, jsou situace, kdy si říkám, zdali jsem toho měl zapotřebí. Ale venkoncem je to výzva, která mne obohacuje tím, že mne staví do řady nových situací.

V psychologii se tomu říká pozitivní působení bariér. Prostě česky: „a najust to dokážu“. Takže jsem si také jeden čas, když mne i s někdejším Všudybylem „zaživa pohřbili“, dokazoval, že dokáži v jednom člověku obchodně i obsahově zvládat stotřicetistránkový odborný měsíčník cestovního ruchu. Podobnou motivaci měl také v tomto čísle na straně 12 zmiňovaný, druhdy po úrazech téměř ochrnutý František Venclovský, a to přeplavat jako první Čech kanál La Manche. Lázním se ale zjevně daří.
To ano, ale je to něco úplně jiného, než jsem doposud dělal. Čtvrt století jsem se jako lékař zabýval léčením. Najednou jsem ve funkci, kdy řídím dvě stě šedesát zaměstnanců v široké škále profesí, od uklízečky až po lékaře. Starostí je hodně, ale vesměs je to tvořivá práce. S lidmi, kteří jsme se zde sešli, mne ředitelování baví. Přesto si uvědomuji, že musím zůstat lékařem. Post ředitele není definitiva do důchodu. Rád bych, až ve mně zase převáží touha věnovat se medicíně, abych se k ní mohl vrátit.

Jste městskými lázněmi. Bohužel, jste spíše výjimkou. Značná část po celém území České republiky voleného komunálního managementu projevuje opačné tendence, a to během svého volebního období rozprodat z obecního či městského majetku, co se dá. Město Třeboň naopak. Po všech možných peripetiích jsou Lázně Aurora opět majetkem města. Jsou ekonomicky úspěšné a Třeboň jejich obchodní šance umocňuje tím, že do svých lázní investuje.
Jak zastupitelstvo, jehož jsem členem třetí volební období, tak městská rada, ve které rovněž zasedám, zaujaly správný postoj a umožňují nám modernizovat a dělat lázně ještě atraktivnějšími. V loňském roce jsme dostavěli kotelnu a zrekonstruovali pokoje. Kromě toho, že myslíme na sebe (mám na mysli nás, současné obyvatele Třeboně), zhodnocujeme majetek města pro generace, které přijdou po nás, a to se týká nejen lázeňského sanatoria.

Potkáváme se při příležitosti zahájení zkušebního provozu po rekonstrukci úseku vodoléčby.
Vodoléčebné procedury jsou velmi žádané, proto jsme nakonec přijali rozhodnutí, že nejdříve zmodernizujeme právě tuto část. Udělali jsme generální rekonstrukci, protože rozvody vody překročily svoji životnost a byly v havarijním stavu. Před rekonstrukcí byla vodoléčba rozdělena na mužskou a ženskou část, což omezovalo její průchodnost. Nyní je vše společné, avšak pacienti nejen že se vzájemně nevidí, ale ani neruší. Tato změna přinesla možnost navýšení počtu poskytovaných procedur. Stálé pacienty jsme potěšili tím, že je zde pro ně opět něco nového. Zaměstnance pak tím, že jsme jim vytvořili daleko kvalitnější pracovní prostředí včetně služebního zázemí. Současně s rekonstrukcí vodoléčby se provádí i rekonstrukce kuchyně a části restauračního provozu.

Coby svého času častý lázeňský host jsem zažil mnohé. Co jsem bral velmi rád, byly skotské střiky, šlapačky a případně podvodní masáže, ale v žádných lázních (co jsem byl) neměli bazén s mořskou vodou. Pokud jsem si měl možnost projít vaši zrekonstruovanou vodoléčbu, je lázeňským hostům v Auroře co závidět.
Naše lázně jsou místem, kde léčíme pohybový aparát, revmatické onemocnění, stavy po úrazech, po operacích velkých kloubů – kyčelních a kolenních. Záběr je široký. Navíc poskytujeme týdenní rehabilitační pobyty, kdy si k nám lidé přijdou vyloženě odpočinout a vezmou si k tomu pár příjemných procedur. Výsledky naší léčby jsou dobré, což ilustruje veliký zájem. Poptávka převyšuje naše možnosti o zhruba tři tisíce poukazů ročně.
Bazén s mořskou vodou je ve zkušebním provozu. Chceme jej aplikovat, protože zejména alergici a astmatici, mající problémy v chlorované vodě se v mořské vodě zpravidla cítí velmi dobře. Pokud zkušební provoz dopadne, chtěli bychom mořskou vodu aplikovat i v pětadvace­timetrovém bazénu, který chceme v nejbližší době rovněž zrekonstruovat.

Je možné vaše lázně navštěvovat ambulantně?
Tuto péči také poskytujeme. Je vyhledávána českými i zahraničními hosty, zejména Francouzi, kteří se intenzivně začali zajímat o jihočeský kraj. Navázali jsme spolupráci s cestovními kancelářemi, které sem zahraniční turisty vozí. Kdo má zájem (v omezeném počtu), může navštívit v odpoledních hodinách naše lázně a brát procedury. Je to i správná cesta, jak si podchytit pacienty na delší léčebné pobyty.
Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar