Menu

Travelfest & Travelcon 2019

28. 02. 2019

Třetí ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest se koná v duchu projektu Jižní Čechy pohodové se zaměřením na život v památkách. Uskuteční se 26.–28. dubna 2019 spolu s veletrhem Gastrofest na Výstavišti České Budějovice. Je zaměřen na to, aby návštěvníky seznámil s nabídkou a možnostmi využití volného času (nejen) v jižních Čechách. Odborná konference Travelcon je jedinečným setkáním profesionálů v oboru cestovního ruchu. Očekává se účast stovek manažerů, marketérů a podnikatelů. Velký zájem účastníků potvrzuje postavení Travelconu jako jednoho z nejvýznamnějších setkání profesionálů cestovního ruchu v České republice. Rozhovor s ředitelem pořádající organizace obou akcí, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Ing. Jaromírem Poláškem jsem zahájil konstatováním:
Pane řediteli, hlavní novinkou Travelfestu 2019 bude propojení prezentace lokálních destinací a turistických cílů se s nimi související gastronomií.
Stánky s občerstvením se v rámci jednoho pavilonu budou tematicky kloubit s expozicemi konkrétních destinací prezentujících své turistické atraktivity. Záměrem je to, co už Rakušané na výstavách a veletrzích po řadu let úspěšně praktikují, že sektory občerstvení ve stylu místních hospod figurují v těsném sousedství s expozicemi obcí a dalších cílů, v nichž nebo u nichž se ta která hospoda nachází. Pokud bych to měl aplikovat na naše regiony, tak například vedle expozice Borovan bude mít sektor stylizovaná tamní hospoda s vyhlášenými borůvkovými knedlíky. Další novinkou bude dětský pavilon, abychom na Travelfest dostali ještě víc rodin s dětmi. Na seniorské návštěvníky budeme cílit ve spolupráci se Šlágr TV celodenním programem s dechovkou a taneční zábavou. Budou tam i cestovatelské přednášky, které se loni osvědčily. Ve velkém pavilonu v T1, kde budou expozice vystavovatelů s geograficky přiřazenými stánky s občerstvením, bude velké společné pódium, na němž se budou střídat kuchařská show s cestovatelskými přednáškami. V sále také budou velké stoly ? la Oktoberfest, takže návštěvníci se mohou posadit a dát si i něco k pití a jídlu. Travelfest 2019 bude hodně zaměřen na památky v duchu společného projektu Jihočeské centrály cestovního ruchu a Národního památkového ústavu „Památky žijí“. Prezentováno bude šestadevadesát památek z Jihočeského kraje, Vysočiny a Dolního Rakouska.

Koncept Travelconu 2019 reaguje na poptávku nově situovaným pódiem a hledištěm.
To proto, že letošní program bude intenzivnější a soustředěnější. Travelcon aspiruje na to stát se hlavní odbornou konferencí cestovního ruchu v rámci České republiky. Odborná konference bude poprvé online streamována do světa, takže i ti, kdo z odborných návštěvníků nebudou moci dorazit, si mohou přes internet koupit online vstupenku a přednášky mít offline dostupné v archivu. Příspěvky budou kompletně tlumočeny do angličtiny a díky internetu celosvětově dosažitelné. Dalším cílem Travelconu je stát se první plně udržitelnou konferencí v České republice, která je klimaticky neutrální, bezodpadová a netvoří negativní environmentální či společenské dopady na své okolí.

Pane řediteli, růst výkonnosti tržní platformy cestovního ruchu Jihočeského kraje pokračuje.
Ano, projevuje se to i tím, že je téměř jisté, že jsme za loňský rok překonali čtyři miliony přenocování. Horní Rakousko, které je takovým naším vzorem, loni dosáhlo zhruba osmi milionů přenocování. Takže už jsme na polovině, přičemž potenciál máme obdobný. V Česku je ale místo přemýšlení a hledání cest, jak něčeho dosáhnout, spíš obvyklé plýtvat energií na zdůvodňování, proč to či ono nejde. To, že říkáme, že jsou nějaké hranice možností, je o tom, že se v rámci chystané koncepce Jihočeského kraje budou muset posunout limity tak, aby destinace Jihočeského kraje disponovaly kapacitami odpovídajícími rostoucí poptávce a kupní síle turistů – spotřebitelů odjinud – spjaté s turismem. Zejména abychom měli naše území pokryté kvalitními službami. Poptávku turistů a výletníků je totiž třeba směrovat mimo turisticky nejexponovanější místa. Prosazovat další témata, lokality a cíle, díky nimž bude výkonnost tržní platformy cestovního ruchu Jihočeského kraje moci růst o další miliardy korun ročního obratu.

Jedním z takových témat je putování proti proudu Vltavy.
V tomto směru spolupracujeme se Středočeskou centrálou cestovního ruchu. Cílem je ty, kdo do Česka vstupují přes hlavní město Prahu, nevytáhnout pouze na půl dne do Českého Krumlova, ale proti proudu řeky Vltavy je přivést až k jejím šumavským pramenům. Není to jen o vodní cestě. Kolem Vltavy vedeme desetikilometrový koridor zahrnující řadu cílů včetně hradů a zámků. Čili prostor pro cykloturistiku, pěší výlety a další návaznosti. V rámci tohoto koridoru momentálně probíhá monitoring a analýza služeb. Koridor jsme rozdělili na šest úseků. Každý z nich potřebuje něco malinko jiného, přičemž marketing jedeme společný. Je to projekt, se kterým letos začínáme, avšak je na spoustu let dopředu. Cílem je dosáhnout stejného efektu, jako se to podařilo u Dunajské cyklostezky, plaveb po Dunaji a dalších věcí spjatých s Dunajem.

Jak pokračuje Zlatá stezka?
S hrdostí na naše značkaře mohu konstatovat, že už je kompletně naznačena a probíhá propagační kampaň. Letos nás čeká dotažení služeb ve spolupráci s firmami ze soukromého sektoru tak, abychom dokázali dát dohromady penziony, občerstvení, půjčovny kol a dalšího vybavení a další služby podél cesty. Čeká nás vyřešení transferů bagáže tak, aby lidé mohli nalehko putovat mezi různými místy i na větší vzdálenosti. Letos dáváme dohromady pokračování Zlaté stezky s tím, že její součástí bude nová část prachatického muzea Zlaté stezky, které se shodou okolností nachází v ulici nesoucí název Na Zlaté stezce. Měla by tam být i knihovna Zlaté stezky umožňující seznamovat se s její historií.

Co evropský region Dunaj – Vltava?
Rozbíhá se po pár letech přešlapování. Mým cílem v rámci cestovního ruchu je dát dohromady společnou marketingovou strategii tohoto euroregionu tak, aby to dokázalo oslovit klientelu na vzdálených zdrojových trzích incomingu. Jde o propojení Horního Rakouska, Vysočiny, jižních Čech, Plzeňského kraje a východního Bavorska. O synergii tří cílových zemí majících společná témata, jako jsou národopis, gastronomie, pivo, kulturní a přírodní památky a další věci. Tohle když se povede, tak dokážeme úspěšně konkurovat jiným velkým zavedeným destinacím.

Na Jihočeské centrále cestovního ruchu rozjíždíte nový e-shop.
Budou v něm k mání (tak jak to má kompletně Pražská informační služba) veškeré materiály, jimiž disponujeme. Zájemcům budou k dispozici zdarma. Mapy, brožury aj. Tento servis budou využívat i jihočeská turistická informační střediska. Díky tomu budeme pružně reagovat na poptávku a zároveň rozjíždět to, co už jsme dokázali na turistickém informačním centru v budějovickém obchodním centru Mercury: upgradovat podobu jihočeských turistických informačních center na úroveň áčkových zařízení. Součástí činnosti turistických informačních center bude prodej regionálních produktů. Aby si turista z regionu odvážel věci, které jsou jihočeské, a nikoli asijské provenience. Tento trend bude ražen také v e-shopu. Chceme tím vytvořit i zázemí pro tuzemské zájemce, zejména pro obyvatele jižních Čech, kteří budou chtít někomu věnovat dárek z jižních Čech, aby věděli, kde takový dárek seženou, a byli si jisti, že kupují čistě jihočeské věci. Ať už dárkové předměty, nebo trvanlivé potraviny. Věřím, že tím budeme inspirovat i další turistická informační centra.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 03/2019
03/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new