Menu

Travelcon

25. 07. 2019

Travelcon patří mezi nejvýznamnější konference cestovního ruchu v Česku. Uskutečnil se 25. a 26. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích. Při té příležitosti jsem požádal ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu, hlavního organizátora této události, Ing. Jaromíra Poláška o rozhovor.
Travelcon je zase o kus dál než loni. Určitě z hlediska organizačního. Připravili jsme ho tak, aby splňoval světová kritéria – už proto, že máme rakouský vzor jen pár kilometrů odtud. Pokud se v Rakousku dělá konference obdobného významu, musí mít nejen smysluplný obsah, ale i nápaditý styl a špičkovou formu. Úroveň předávání informací, respektive interakci mezi mluvčími a auditoriem se nám letos podařilo opět zvýšit. Současně s tím jsme se zaměřili to na to, co nás všechny čeká, ale zatím se o tom mluví hlavně v obecné rovině, a to je dlouhodobá udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Proto jsme tuto konferenci koncipovali tak, aby se také zabývala aspekty ekologie. Aby se zaměřila se na to, nakolik činnosti spjaté s cestovním ruchem zatěžují životní prostředí. Na eliminaci produkování odpadů a jejich druhotné využití. V tomto duchu lze konstatovat, že poprvé za existenci Travelconu máme online streem. Vzdálení zájemci o konferenci (a nejen ti vzdálení) k nám nemuseli letět přes půl světa, ale účastnili se jí (včetně dotazů na mluvčí) ze svých domovů či kanceláří. Také proto bylo jednání Travelconu tlumočeno do angličtiny.

Mluvil jsem tu se spoustou známých z krajských úřadů, kteří mají cestovní ruch na starosti, ze společností destinačního managementu a informačních center.
Na Travelconu byla oficiálně zahájena činnost našeho krajského turistického informačního centra. Je certifikováno jako áčkové. Zároveň s tím i distribučního systému prostřednictvím e-shopu s cílem zajistit lepší logistickou podporu všem jihočeským turistickým informačním centrům. Turistická informační centra se budou průběžně proměňovat. Jako expanduje online prostor, musí i ona nabízet nové věci, aby turisté a další zájemci o turistické informace měli důvod jejich služeb využívat. Přijeli nejen pracovníci turistických informačních center, jsou tu i koordinátoři agentury CzechTourism, reprezentace profesních a oborových asociací cestovního ruchu a široké spektrum dalších profesionálů cestovního ruchu. Přijeli si nejen vyslechnout přednášky, ale i pobavit se s přednášejícími a samozřejmě i mezi sebou, aby se věci posunuly dál. Aby se řešily rychleji, než kdyby se projednávaly separátně.

Řada tvých kolegů s povzdechem říká: „Jo, Poláškovi, tomu se to dělá. Kdybychom měli takovou podporu, jako Jihočeská centrála cestovního ruchu od Krajského úřadu Jihočeského kraje, to by se nám to dělalo…“
Jistě je to vidět i na Travelconu a na veletrhu cestovního ruchu Travelfest. Jihočeská hejtmanka nejen že těmto akcím poskytla záštitu, ale díky podpoře hospodářského rozvoje Jihočeského kraje na bází tržní platformy cestovního ruchu můžeme konferenci a veletrh realizovat v takovémto rozsahu.

Co chvíli mi lidé z Jihočeské centrály cestovního ruchu posílají informace o projektu Vltava.
Projekt Vltava je během na dlouhou trať, který jsme začali realizovat letos. Vzbudili jsme jím nejen pozitivní, ale i negativní emoce. Na některých úsecích podél Vltavy není tamními rezidenty a přechodnými obyvateli přijímán zrovna kladně. Berou to tak, že když přijede víc lidí k Vltavě, přijdou o svůj klid. A to nejen rybáři, ale i chataři a chalupáři. Vltava není pouze o samotné vodě a vodácích, ale také o výletnících, rekreantech a turistech trávících zde vícedenní pobyty a o cykloturistice. Potřebujeme zahýbat s Vltavskou cyklostezkou, protože tady nám ujela už i ta Labská. Vltavskou cyklostezku bychom rádi dostali do stavu, v jakém dnes Rakušané mají svoji Dunajskou. A netýká se to jen cyklostezky, ale i využití památek, které jsou podél řeky Vltavy, a dalších cílů a infrastrukturního zázemí pro domácí i zahraniční turisty.
Životní úroveň obyvatel Česka se zvyšuje – a kde na to zvyšování brát? Určitě ne pokračujícím zadlužováním příštích dosud nenarozených generací. Vytvářejme proto spotřebitelům odjinud – domácím a zahraničním turistům, výletníkům a rekreantům – podmínky k tomu, aby svými útratami pomáhali plnit naše veřejné rozpočty.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 05/2019
05/2019 číst aktuální číslo
Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar