Menu

I šli sme, a uvedli mne na nějaký plac, uprostřed něhož uzřím veliký rozložitý strom, na němž všelijaké lístí a všelijaké ovoce (v škořepinách všecko) rostlo: pravili mu Natura^^1^^. Filozofů vůkol něho zástup byl, vzhlédajících a ukazujících sobě, jak které ratolesti, listu a ovoci říkají. I řekl sem: „Tito, slyším, že se jmenovati těch věcí učí, ale aby přirození stíhati^^2^^ měli, ještě nevidím.“ Odpověděl mi tlumočník: „S to ne každý býti můž; než hleď na tyto.“ I vidím některé větvoví ulamovati a lístí i ovoce rozvínati, a kde na ořech přišlo, zubami hrýzti, až jimi třeskotali: ale oni pravili, že to škořepiny praští; a přebírajíce se v nich chlubili se, že jádro mají, tajně jedni druhým, ale řídkým ukazujíce. Já pak, nahlédaje také mezi ně pilně, patrně sem viděl, že zevnitřní sic šupinu a kůru zhmožděnou a rozmačkanou měli, nejtvrdší však škořepina, v níž zavinuté jádro leželo, ještě byla celá. Vida já tu tedy i marnou honosnost, i daremné kvaltování (viděl sem zajisté, jak někteří i oči sobě vyhleděli i zuby vylámali), pobídl sem, abychom jinam šli.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

^^1^^ příroda ^^2^^ postihnout podstatu věd

Tito, slyším, že se jmenovati těch věcí učí, ale aby přirození stíhati měli, ještě nevidím

30. 06. 2008

Podstatou MICE – meetings, incentives, congresses & exhibitions industry – je realizace služeb. Jsou-li nakupovány zahraničními účastníky (a že v Česku se tak děje v míře víc než hojné), pak coby komodit zahraničního obchodu. Turisté – lidé přijíždějící odjinud – jsou srozuměni za ně i za obyčejnosti, jako se vyspat, najíst apod., platit mnohonásobky toho, co za ně vydávají lidé v místě usedlí. Z nich pak zřejmě nejvíc zadavatelé a účastníci MICE akcí. A čím způsobit, aby z tohoto segmentu světového obchodu Česko mělo daleko víc? Vytvářením a šířením svého pozitivního obrazu jako země, kde je nejen krásně, ale kde není třeba se obávat nestability a nevstřícnosti a kde je poskytování služeb nejvyšší kvality samozřejmostí. Divit se omezenosti našinců i lidí z cizích zemí, že o Česku nevědí, nebo o nás mají zkreslené představy a jezdí své peníze utrácet jinam, netřeba. Budování image země je dlouhodobým procesem. Co je však strašně divné, je, jak málo kormidelníkům této země, kteří svými postoji k tomuto obchodnímu odvětví odsuzují Česko k nízké výtěžnosti, schází desítky miliard korun nerealizovaného zahraničního a domácího inkasa.

Jaromír Kainc
nakladatel Všudybylu


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba