Menu

I přicházeli ze všech národů poslouchati moudrosti jeho. Tím zveleben byv nadmíru, počal se sám sobě zalibovati: zvláště když Přívětivost a Ulisnost, přitočíce se opatrně, před oblíčejem všech lidí chvály jeho vyvyšovati začaly.

Tím zveleben byv nadmíru, počal se sám sobě zalibovati

25. 11. 2007


Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

Česko je zemí specialistů na všechno. Ti elitní nepůsobí jen v politice, ale jako vděčnou platformu využívají také gastronomii. Čím to, že tak málo známe svou skutečnou elitu? Absencí národního sebevědomí? Nebo se i v české gastronomii razí heslo: „Průměrní a podprůměrní vpřed!“? Ne, v gastronomii špičkové odborníky máme! Ale kdo z Česka zná jejich kuchařské umění a knihy? To spíš sbírku receptů nezřídka opsaných z jiných kuchařek, pod kterou je podepsán medializovaný všeuměl. Příprava profesionální kuchařky je ale svou podstatou o tom samém jako tvorba špičkové politické či jiné manažerské koncepce. Je o vizi, řemesle a lidech, kteří jej vynikajícím způsobem ovládají. Jenomže úspěchy se v Česku nemedializují. Za to nechutností až až! Lze se tedy divit, že je česká populace tak málo informována o úspěších českých kuchařů a cukrářů na domácí a světové scéně? Asi ne. Produkty této elity totiž chutnají.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba