Menu

Thermal Karlovy Vary otevřel své balneocentrum

10. 07. 2009

Lázeňský hotel Thermal v Karlových Varech v úterý 9. června 2009 zkolaudoval a 22. června slavnostně otevřel své nové balneocentrum v bývalých prostorách suterénu. Na téměř 400 m2 plochy tak nyní jeho hosté mohou využít sedm masážních, perličkových a vířivých van, skotské střiky, nožní sprchu a novou tělocvičnu.

V devíti kabinách
jsou umístěna tato zařízení: kabina 1 slouží vodoléčbě – skotské střiky, kabiny 2 až 5 jsou určeny pro podvodní masáže, celotělové vířivky a perličkové koupele. V kabinách 6 a 7 je pro klienty připravena uhličitá koupel a v kabině 9 koupele nožní vířivé. Tělocvična slouží ke kondičnímu i individuálnímu cvičení i ke cvičení vedoucímu ke snižování obezity. Ve všech vanách je využívána teplá minerální voda. Provoz v době od 7 do 15:30 hodin zabezpečuje minimálně šest pracovníků. Bezbariérový přístup klientů do balnea je zajištěn dvěma rychlovýtahy. Na zahájení procedur čekají v prostorách vstupní haly, kde je dle rozpisu osloví a vybídnou ke vstupu do kabiny jejich terapeuti.

Výstavba balnea
začala 2. února 2009. Podílely se na ní společnosti Baustav stavebními pracemi a BTL dodanou technikou a vybavením. Celkové náklady nepřekročily částku 13 milionů korun. Návratnost této investice je plánována na dva roky.

Lázeňský hotel Thermal
byl původně koncipován jako špičkový hotelový komplex se zázemím pro konání Mezinárodního filmového festivalu. Koncepce lázeňského hotelu byla dopracována až v průběhu jeho provozu. Zázemí pro poskytování lázeňských zdravotnických služeb vzniklo dodatečným přebudováním prvního patra hotelových pokojů na tzv. „lázeňské patro“. Lázeňskému poslání v tomto patře slouží řada pracovišť včetně elektroléčby. V průběhu roku 2007 byl v nevyužitých prostorách komplexu bazénu vybudován mini balneoprovoz, kde mohou klienti absolvovat podvodní masáže či koupele aj.

Lázeňská péče
tvoří dvě třetiny tržeb Thermalu. Potřeba disponovat vlastním plnohodnotným balneocentrem vznikla v souvislosti se sílícím zájmem hostů o léčení. Do té doby totiž hotel nebyl kapacitně schopen zabezpečit balneoprocedury ve vlastních prostorách, tzv. pod jednou střechou, a jejich podstatnou část nakupoval u jiných lázeňských subjektů v Karlových Varech, především u Alžbětiných láz­ní.

Zahájení stavby 2. 2. 2009
Termín dokončení 9. 6. 2009
Investor Thermal-F, a.s.
Garant projektu Ing. arch. Michal Karas
Projektanti Arch. Jiří Hájek, Ing. J.Kučera
Dodavatel Baustav a.s. K.Vary
Stavbyvedoucí František Laštovička
Technický dozor Ing. Václav Brodec
Stavební dozor investora – supervisor Jiří Kadlec, ředitel technického úseku

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba