Menu

Teplice zahájily 860. lázeňskou sezonu

08. 06. 2014

Teplice 31. května 2014 zahájily osmistou šedesátou lázeňskou sezonu. Nicméně, léčivé prameny v teplickém údolí už byly známy před víc jak dvěma tisíci roky. Dokládají to nálezy římských a keltských mincí a šperků v Pravřídle. Projevovaný dík léčivé síle pramenů, potvrzuje, že teplické termy jsou jedny z nejdéle využívaných v Evropě. Zmínky z raného středověku hovoří o osídlení slovanským obyvatelstvem a založení benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele z podnětu královny Judity. V průběhu dalších století se využívání teplických pramenů stávalo záměrnějším a v souvislosti s tím docházelo k rozšiřování města. Stavěly se lázeňské domy, rozšiřovaly parky, sjížděla význačná klientela, na podzim roku 1712 např. car Vší Rusi Petr I. Veliký. Zlatým věkem Teplic je klasicismus. Po požáru v roce 1793, za vydatného přispění panovníků okolních zemí, Teplice opět získaly reprezentativní charakter a návštěvnost. Z panovníků tu byli např. švédský král Gustav IV., císařovna Marie Louisa, pruský král Bedřich Vilém III., císař František Josef I. Z význačných osobností Johann Wolfgang von Goethe či Ludwig van Beethoven.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt