Menu

Tábor bude mít školní minipivovar

04. 03. 2018

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Táboře je velkým moderním vzdělávacím zařízením, které vzniklo spojením jednotlivých odborných škol. Vzdělává v oborech završených maturitní zkouškou a výučním listem. Vychází vstříc zájemcům o studium ekonomiky, veřejné správy, knihovnictví, gastronomie nebo o vyučení se v některém z technických oborů. V posledních letech prošla rozsáhlou proměnou. Díky projektům Evropské unie byly zrekonstruovány a špičkově vybaveny učebny i pracoviště pro praktické vyučování. Zázemí žákům tak poskytují prostorné třídy s interaktivními tabulemi, dataprojektory a téměř třemi sty počítači, školní jídelna, domov mládeže, studijní a informační centrum s knihovnou, tělocvičny a venkovní sportovní areál.

Žáci gastronomických oborů dosahují značných úspěchů, a to i v celostátních soutěžích. Cukráři v rámci Gastrofestu v Českých Budějovicích nebo na Píseckém dortování. Kuchaři a číšníci v soutěži Olima Cup, v Gastro Kroměříž nebo Gastro Junior Bidvest Cup, kde náš žák v roce 2015 obsadil 1. místo. Také na výstavě Vzdělání a řemeslo 2017 v Českých Budějovicích naše škola v celostátní konkurenci získala 1. místo.

Škola pořádá řadu kurzů – barmanský, baristický, studené kuchyně, vyřezávání ovoce a zeleniny – a různě zaměřené workshopy. Žáci mohou sbírat mezinárodní zkušenosti. Absolvovat stáže a praxe v Německu, Holandsku, Řecku či Itálii. Při výuce jsou také využívány poznatky z víc než dvacetileté spolupráce se školou v holandském Doetinchemu.

Žáci se podílejí na zabezpečování firemních akcí, konferencí a rautů, například pro Krajský úřad Jihočeského kraje nebo pro Městský úřad Tábor při příležitosti zahájení Táborských setkání apod. K detašovaným pracovištím školy patří školní restaurace Beseda na Žižkově náměstí v Táboře, kde absolvují odbornou praxi a seznamují se s chodem velkého gastronomického podniku. V prvním patře restaurace již dva roky funguje cukrárna. V podzemí bylo vybudováno Muzeum pivovarnictví a v krátké době zde vznikne i školní minipivovar.

Škole záleží na dobré spolupráci s organizacemi a sociálními partnery působícími v oborech, které vyučuje. Zapojuje se do projektů, jejichž hlavním cílem je umožnit žákům prostřednictvím zahraniční mobility získat nové odborné znalosti a dovednosti. Jedná se o projekty „Napříč Evropou za získáním praktických dovedností“, „Italskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků oboru hotelnictví“ (obě Erasmus+) nebo „Evropskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků SOU“ (Leonardo da Vinci). Škola investuje i do dalšího vzdělávání svých pedagogů, protože má zájem na tom, aby žáky na jejich profese připravovali v souladu s aktuálními světovými trendy.
Ing. Ivana Prošková


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo