Menu

Tradice počátků křesťansví v Čechách a na Moravě, ale především skutečný odkaz věrozvěstů Konstantina Filosofa a jeho bratra Metoděje zanechaly nesmazatelné stopy v kulturních dějinách Slovanstva. Společně s jejich nadějí nezůstala cesta k pravé víře našeho lidu zapomenuta. Hlaholské písmo, převzácný dar sv. Konstantina Filosofa Moravanům, znamená počátek slovanského písemnictví. Konstantin vytvořil základ staroslověnské liturgie, Metoděj z pozice prvního arcibiskupa Slovanů se zasloužil o její šíření. Velkomoravské hlaholské památky, ač se jich v nepřízni osudu na přelomu 9. a 10. století zachovalo velice málo, našly své místo v nejstarších písemnostech Kyjevské Rusi a na slovanském Balkáně, čerpala z nich literatura latinská i byzantská. Proto je radostnou zprávou všem křesťanům, že cíl věrozvěstů došel naplnění a je oslavován i po tisíci letech v naší moderní společnosti.

Světlo pravoslaví

23. 01. 2011

Na osobní pozvání Jeho Blaženosti Kryštofa, arcibiskupa pražského, metropolity českých zemí a Slovenska se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury 20. prosince 2010 sešli pravoslavní věřící, zástupci diplomatických misí a další osobnosti na křtu prvního vydání výtisku obnoveného, někdejším totalitním režimem zakázaného časopisu „Světlo pravoslaví“.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba