Menu

Sumou, hluk byl na celém placu, a každý teměř žádostí dojíti jich hořel. Protož nemálo jich suplikací1 spisovalo (jedni tajně, jiní zjevně) a odsílali jim: plésajíce radostí, že již také do spolku přijati budou. Ale viděl sem, že každému suplikací jeho, všecky zběhavše kouty, bez odpovědí se vrátila, a veselá naděje obracela se v tesknost: nýbrž od nedověrců oněch smích měli.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1) prosebné listy

Sumou, hluk byl na celém placu, a každý teměř žádostí dojíti jich hořel.

25. 02. 2011

Kupní síla má v tržním hospodářství stěžejní roli, a ne každý český podnikatel je exportér. Není-li práci a její výsledky komu prodávat, hrozí zadlužování a krize. Avšak i ti s nejvyššími kompetencemi, a na české poměry výjimečně osvícení, pro něž cestovní ruch není trajdání, mají tuto syntézu předností vnitřního obchodu a exportu za věc hospodských a hoteliérů. Z hlediska kupní síly, kterou cestovní ruch prostřednictvím hostujících spotřebitelů na lokální trhy vnáší, se proto není co divit, že mnohá území České republiky trpí stagnací a deficitem pracovních příležitostí. Každá scéna, ať umělecká, politická či obchodní – tedy i cestovní ruch, k tomu, aby její aktéři uspěli, potřebuje impresária. Čím lepšího impresária má, tím má lepší vyhlídky uplatnit vše, čím disponuje. A je-li impresário skvělý, tak i čím nedisponuje. Pokud náš stát nechává ladem odkaz předchozích generací, a my nezhodnocujeme, co umíme a představujeme, jako by to nebylo. A naděje být na tom lépe díky přílivu stamiliard korun navíc, které by při objevování atraktivit regionů Slezska, Moravy a Čech zahraniční a domácí turisté byli bývali každoročně utratili, kdyby o nich byli bývali věděli, kdyby v nich někdo vzbudil touhu, a ti s touhou, kdyby mohli (překonat byrokratické bariéry) Česko navštívit, se obrací v bídu. Nejen morální. V tesknost, a od nedověrců oněch, co bádají, kde (komu) sebrat peníze na důchodovou a zdravotní reformu, sklízí smích.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001