Menu

Sumou, hluk byl na celém placu, a každý teměř žádostí dojíti jich hořel. Protož nemálo jich suplikací1 spisovalo (jedni tajně, jiní zjevně) a odsílali jim: plésajíce radostí, že již také do spolku přijati budou. Ale viděl sem, že každému suplikací jeho, všecky zběhavše kouty, bez odpovědí se vrátila, a veselá naděje obracela se v tesknost: nýbrž od nedověrců oněch smích měli.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1) prosebné listy

Sumou, hluk byl na celém placu, a každý teměř žádostí dojíti jich hořel.

25. 02. 2011

Kupní síla má v tržním hospodářství stěžejní roli, a ne každý český podnikatel je exportér. Není-li práci a její výsledky komu prodávat, hrozí zadlužování a krize. Avšak i ti s nejvyššími kompetencemi, a na české poměry výjimečně osvícení, pro něž cestovní ruch není trajdání, mají tuto syntézu předností vnitřního obchodu a exportu za věc hospodských a hoteliérů. Z hlediska kupní síly, kterou cestovní ruch prostřednictvím hostujících spotřebitelů na lokální trhy vnáší, se proto není co divit, že mnohá území České republiky trpí stagnací a deficitem pracovních příležitostí. Každá scéna, ať umělecká, politická či obchodní – tedy i cestovní ruch, k tomu, aby její aktéři uspěli, potřebuje impresária. Čím lepšího impresária má, tím má lepší vyhlídky uplatnit vše, čím disponuje. A je-li impresário skvělý, tak i čím nedisponuje. Pokud náš stát nechává ladem odkaz předchozích generací, a my nezhodnocujeme, co umíme a představujeme, jako by to nebylo. A naděje být na tom lépe díky přílivu stamiliard korun navíc, které by při objevování atraktivit regionů Slezska, Moravy a Čech zahraniční a domácí turisté byli bývali každoročně utratili, kdyby o nich byli bývali věděli, kdyby v nich někdo vzbudil touhu, a ti s touhou, kdyby mohli (překonat byrokratické bariéry) Česko navštívit, se obrací v bídu. Nejen morální. V tesknost, a od nedověrců oněch, co bádají, kde (komu) sebrat peníze na důchodovou a zdravotní reformu, sklízí smích.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba