Menu

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

04. 03. 2018

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, vznikla splynutím dvou středních škol s letitou tradicí, jež vychovaly spoustu odborníků. Od roku 2011 je tak v regionu největší školou, která sdružuje tříleté učňovské obory, čtyřleté obory maturitní a vyššího odborného vzdělávání. Jejího ředitele Mgr. Martina Ruského jsem oslovil s tím, že mne zaujalo sepětí školy s praxí.
Na praxi žáky vysíláme k sociálním partnerům, což jsou restaurace, hotely a také výrobní podniky, jako například opavský masokombinát Bivoj nebo Mondelez CR Biscuit Production (bývalá Opavia), kde pod vedením učitelů odborného výcviku praktikují žáci oboru výrobce potravin. Žáci oboru prodavač pak v opavském hypermarketu Globus. Máme i vlastní zařízení: restauraci Terasa, kde konají odborný výcvik obory kuchař-číšník a cukrář, a to včetně prodeje výrobků v cukrárně; a Dům služeb (Schinzelův dům), kde se na budoucí profesi připravují žáci oborů pekař a kadeřník (pánské a dámské kadeřnictví). Když loni naši školu navštívilo vedení Moravskoslezského kraje v čele se hejtmanem, jeho náměstky a ředitelem krajského úřadu, dva z členů delegace se dali žáky třetího ročníku ostříhat.

Vaši žáci praktikují nejen na území Česka.
Na zahraniční stáže o letních prázdninách vysíláme především žáky maturitních oborů a studenty Vyšší odborné školy, což je asi ta nejlepší škola života. Destinace jsou voleny podle jejich jazykového zaměření. Jsou to Německo, Korsika, Mallorca, Řecko a Kypr. Loni jsme navázali spolupráci se Slovenskem a pro žáky učebního oboru kuchař-číšník vytvořili podmínky pro odborný výcvik v resortu Thermal Spa Aphrodite v Rajeckých Teplicích. Před Vánocemi jsme pak vyslali dvě cukrářky do Německa do hotelu Baltic, se kterým léta spolupracujeme na bázi oborů cestovní ruch a hotelnictví.
Věkové spektrum našich žáků a studentů je od patnácti do pětadvaceti let. Na vyšší odborné škole se najdou i studenti, kterým je třicet a více let. Ti většinou někde pracují a u nás si doplňují vzdělání. Výuka na naší Vyšší odborné škole (na rozdíl od vysokoškolského bakalářského studia) je totiž důrazně cílena na praxi.

Co soutěže?
Účastníme se jich v rámci jednotlivých oborů. Konáme i řadu školních, při nichž se žáci připravují na vyšší kola. Loni naši žáci oboru cestovní ruch dosáhli nebývalého úspěchu. Na „Profi Go“ v Brně obsadili prvních sedm míst. Bylo to takové otevřené mistrovství republiky Hotelové školy Opava. Samozřejmě ne každý rok se tak zadaří, ale i letos jsme se umístili na předních pozicích. Kolegům, co žáky připravují, říkám, že je důležité, aby žáci chtěli soutěžit a byli motivováni. Moc mne proto těší přístup pedagogů, kteří se žákům věnují i nad rámec svého úvazku. Dobrá umístění v soutěžích pak jsou už jakousi „třešničkou na dortu“. Kdybych měl zmínit další úspěchy, vyzdvihl bych naše řezníky. Řezníků je po republice jako šafránu. Ti od nás se v celostátní soutěži ve Valašském Meziříčí rovněž umístili na předních místech.

Školy se potýkají s tím, že je stále těžší získávat žáky do prvních ročníků.
I v tomto nám pomáhají sociální partneři, kteří se snaží motivovat rodiče budoucích profesionálů a také přímo žáky základních škol. V minulém školním roce byl ze strany našeho zřizovatele, Moravskoslezského kraje, nastartován program zaměřený na podporu oborů, které v Česku „vymírají“ a které chceme udržet. Pro naši školu to jsou obory pekař a řezník. Není to snadno realizovatelné poslání, ale k naší zemi ty „zlaté české ručičky“ patří. Jsme proto rádi za každého žáka, kterého v těchto oborech máme, a motivační programy a prospěchová stipendia tomu určitě pomáhají.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001