Menu

Dlouhodobým cílem Střední školy (SŠ) a Vyšší odborné školy cestovního ruchu (VOŠ), České Budějovice, je být moderní vzdělávací institucí, otevřenou světovým trendům, s vysokou uplat­nitelností absolventů na domácím i zahraničních trzích práce. Škola má stabilní pedagogický sbor a kolem šesti set žáků na střední odborné škole a sta studentů v denním a dálkovém studiu na vyšší odborné škole. Podílí se i na dalším vzdělávání dospělých a má autorizovány zkoušky v systému Národní soustavy kvalifikací. Zázemí žákům poskytují moderně vybavené učebny, které škola systematicky dovybavuje, a školní jídelna, sloužící ještě dvěma gymnáziím. Plně vytížený Domov mládeže s kapacitou 120 lůžek, i když slouží především žákům a studentům SOŠ a VOŠ, poskytuje zázemí také žákům jiných škol.

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

04. 03. 2018

Ředitelky českobudějovické Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu Mgr. Zdeňky Erhartové jsem se zeptal, jak je to s uplatněním absolventů.
O naše absolventy je mimořádný zájem, což našim žákům a studentům otevírá nebývalé možnosti, co se týká praxí, stáží i následného pracovního uplatnění. Absolventi si mohou vybírat i z pozic v zahraničí. Poslední dobou ale upřednostňují pracovat doma v Jihočeském kraji, kde se cestovní ruch úspěšně rozvíjí a dává možnost širokého uplatnění.

Žáky tříletých učebních oborů vysíláte na odborný výcvik ke svým sociálním partnerům.
Ano. Máme je v Českých Budějovicích a také na dalších atraktivních místech Jihočeského kraje. Navíc maturitní obory se běžně podílejí na významných událostech v kraji včetně obsluhy prezidenta republiky a dalších návštěv. Pomáháme zabezpečovat společenské akce Krajského úřadu a Magistrátu města České Budějovice. Podílíme se i na gastronomických akcích v Praze a na řadě společenských a charitativních. Za uplynulý rok jich bylo kolem šedesáti. Největší radost přináší pomoc žáků při prosincovém setkání klientů Českého červeného kříže.

Tyto roky jsou érou projektů…
Evropských projektů škola využívá k dalšímu upgradu odborných učeben včetně nákupu nejmodernějších gastronomických technologií, jejichž zvládnutí žákům umožňuje široké uplatnění na trhu práce. Škola využila i možnosti tzv. „Šablon pro střední školy“ k další spolupráci s našimi sociálními partnery. Je zapojena i do projektu Jihočeského kraje „Cesta k práci“ určeného pro žáky posledních ročníků. Tento rok realizujeme také vzájemné gastronomické kurzy s naší partnerskou školou v rakouském Bad Leonfeldenu.

Kontakty v zahraničí jistě pomáhají.
V poslední době jsme v intenzivním kontaktu s partnery v německy mluvících zemích, rýsuje se ale i spolupráce se slovenskými kolegy. Největší očekávání v současné době máme od nadcházejícího jednání s partnery v Číně, kteří projevili přání navštívit naši školu a uvažují o nějaké formě spolupráce.

Co vás v poslední době nejvíc potěšilo?
To, že se řada absolventů, kteří dosáhli v oboru výrazných úspěchů, například na poli barmanském, sommelierském nebo gastronomickém, přichází k nám do školy a předává zkušenosti svým mladším kolegům formou kurzů. Škola má řadu ocenění v barmanských, sommelierských, cukrářských a baristických soutěžích a soutěžích v oblasti cestovního ruchu. Významným úspěchem v poslední době bylo ocenění za nejlepší absolventskou práci vyšší odborné školy od Asociace hotelů a restaurací ČR pro Janu Bromovou, nyní už absolventku naší školy.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo