Menu

Strategie Evropské unie pro Podunají – přínosy a výzvy pro Českou republiku

01. 12. 2011

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka pořádala poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA 21. října 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konferenci „Strategie Evropské unie pro Podunají – přínosy a výzvy pro Českou republiku“. Strategie Evropské unie pro Podunají se soustřeďuje na rozvoj Podunajského regionu a bezprostředně souvisí s rozvojem území okolo řeky Moravy. Zabývá se rozvojem energetiky, dopravy, vysokoškolského vzdělávání, technologií, cestovního ruchu a interkulturní komunikace. Po úvodním slovu europoslankyně Dr. Sehnalové v bloku „Přínosy a výzvy Strategie Evropské unie pro Podunají pohledem Česka, Slovenska a Maďarska“, měli připravena vystoupení maďarský velvyslanec Dr. Lászlo Szöké, vládní komisařka pro Strategii Evropské unie pro Podunají Ministerstva zahraničních věcí Maďarské republiky Etelka Barsiné Pataky, slovenský velvyslanec Peter Brňo, státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. a zmocněnec pro makroregionální strategii Evropské unie Ministerstva zahraničních věcí ČR PhDr. Petr Janyška. V dalším bloku „Význam Strategie Evropské unie pro Podunají v klíčových oblastech“, byl na oblast energetiky zaměřen příspěvek koordinátorky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro oblast Strategie Evropské unie pro Podunají Ing. Olgy Svitákové. Na dopravní infrastrukturu náměstka ministra dopravy České republiky Jiřího Žáka. Na ochranu životního prostředí příspěvek koordinátorky Ministerstva životního prostředí ČR pro oblast Strategie Evropské unie pro Podunají Mgr. Evy Kubešové a na téma vzdělávání, interkulturní dialog příspěvek doc. Ing. Jiřího Patočky z Vysoké školy ekonomické v Praze.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo