Menu

Dost rychle se děje vše,

STOMIX® držitelem Evropského technického schválení (ETA)

27. 11. 2005


co se děje dost pořádně

Augustus Imperator Caesar (63. př.n.l. – 14)

Tepelná certifikace budov
Evropská unie vyvíjí tlak na dosažení úspor tepelné energie.Výsledkem toho je mimo jiné evropská směrnice 2002/91/ES, zaměřená na hodnocení energetické náročnosti budov. Základním předpisem zavádějícím tuto směrnici 2002/91/ES do českého právního řádu bude zákon č. 406/ 2000 Sb., jehož novela se připravuje. Energetická certifikace postihne značný soubor budov, neboť bude vyžadována nejen při nové výstavbě a změnách staveb, ale i při jejich prodeji a pronájmu. Vzhledem ke stoupající spotřebě energie, omezenosti jejích zdrojů a zátěži životního prostředí nelze očekávat snížení cen energií. Zateplení stěnových konstrukcí proto představuje jednu z nejefektivnějších cest k dosažení výrazných úspor. Aplikace systému ETICS z pěnového polystyrenu na běžnou stěnu z plných pálených cihel o tloušťce 45 cm způsobí, že se takto zateplená stěna z hlediska prostupnosti tepla chová jako stěna z plných pálených cihel o tloušťce přes 2 m. Zateplený 1m2 klasické stěny z pálených cihel vytápěného prostoru představuje za 1 topnou sezonu úsporu ve spotřebě energie cca 100 Kč. Zateplená stěna dostává navíc nový vzhled. Západní Evropa využívá ETICS již od roku 1975 v míře 0,3 až 1m? na obyvatele ročně.

Společnost STOMIX, spol. s r.o.
byla založena v roce 1993 v obci Žulová na Jesenicku jako ryze česká privátní společnost. Dodnes je vlastněna čtyřmi fyzickými osobami bez jakéhokoliv zahraničního kapitálu. Jejím původním podnikatelským záměrem byl výzkum, vývoj, výroba a aplikace materiálů pro zateplování budov. V roce 1997 však její vlastníci učinili strategické rozhodnutí a začali budovat vlastní obchodně servisní síť. K dnešnímu dni tak v Evropě pod značkou STOMIX® funguje 20 obchodních společností. Z toho 11 v Česku a 9 v zahraničí – na Slovensku, Ukrajině, v Polsku, Rusku a v Litvě. Jedna z ruských společností STOMIX® zajišťuje výrobu pro východní trhy z místních surovin. Letos v létě byla založena jubilejní 20. obchodní společnost STOMIX Nižnyj Novgorod. Hlavním cílem skupiny STOMIX® je vyrábět a dodávat vysoce kvalitní výrobky na špičkové evropské úrovni, což dokládá nejen fakt, že STOMIX® jako první v Česku získal pro všechny své zateplovací systémy parametry 1. ligy (třída A), od prosince 2003 je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2000 a od února 2004 certifikátu dle ČSN EN ISO 14 001:1997, a navíc se počátkem září 2005 stal prvním českým výrobcem zateplovacích systémů, který je držitelem Evropského technického schválení (ETA), což mu umožňuje používat označení CE.


Nedávno jsem se ve Španělském sále Pražského hradu zúčastnil udělování „Národní ceny České republiky za jakost“ a zároveň se potkal s generálním ředitelem společnosti STOMIX® Ing. Bořivojem Minářem. Kvalita tedy bylo první téma, kterým jsme začali náš rozhovor, neboť STOMIX® je prvním českým výrobcem zateplovacích systémů, jenž je držitelem Evropského technického schválení ETA.
Na českém trhu ale působí i řada dodavatelů zateplovacích systémů, kteří jsou dceřinými společnostmi zahraničních firem. A některé z těchto zahraničních firem už evropské technické schválení mají. Zakopaný pes je ale obdobně skandální jako např. u některých hypermarketů kdovíjak dlouho beztrestně praktikujících prodej zkažených a prošlých potravin českým občanům. V absenci důsledné kontroly, v tomto případě stavebního trhu. Díky tomu se na český stavební trh někdy dostávají materiály, jenž nemají všechny parametry a doklady v pořádku. Zkrátka se k nám dodává něco jiného než do západní Evropy a z českého stavebního trhu se často stává smetiště, místo pro zobchodování šuntu.


Na první pohled by se někomu mohlo zdát, že zateplení domu není žádná věda, že si je šikovný kutil může provést sám a že je možné kombinovat komponenty od různých výrobců.
Opak je pravdou. Stejně jako u motoru auta těžko můžete použít díly různých značek vozů, amatérsky je zkombinovat a očekávat výtečný výkon, i u zateplovacích systémů je potřeba koupit celý systém od jednoho výrobce a dodržet správnou technologii při instalaci. Je pozitivní, že např. v cestovním ruchu budoucí majitelé, kteří staví nové hotely a penziony, už daleko více myslí v dlouhodobé perspektivě a úspory energií jsou pro ně tématem. Mnozí investoři si už uvědomili, že se energie nebudou zlevňovat. Naopak, a že porostou i ceny stavebních prací a že investovat do výstavby či rekonstrukce domu je podstatně lepší než do nákupu automobilu. U vozu nám přitom ani nepřijde doplatit si deset dvacet tisíc za nějaké doplňky. U zateplení objektu s tím měli v minulosti někteří problém. Povědomí investorů se ale posunulo dál a jsou ochotni investovat do kvalitních technologií a materiálů.


Jaký byl pro STOMIX® dosavadní průběh roku 2005?
Náročný a ve znamení dokončování prací na získání evropských technických schválení. Zavedli jsme nový informační systém a založili další společnost. K dnešnímu dni máme v Evropě dvacet firem s obchodním názvem STOMIX®. Jubilejní dvacátou jsme zakládali v létě v Nižném Novgorodu v Ruské federaci. Co se týče obratu skupiny STOMIX®, očekáváme, že tento rok bude rekordním.

Co je klíčem k takto dynamické expanzi?
Kvalita a systematická práce. Za nejdůležitější vlastnost v podnikání pak považuji vytrvalost. Vydržet nápor, nezastavit se před překážkami a snažit se je řešit. Dnes už je v rámci Evropy o značce STOMIX® dobré povědomí. Nejsme a nechceme být nejlevnější, zato je ale značka STOMIX® spojována s kvalitou a je synonymem serióznosti.


Ne že by všude v západní Evropě bylo všechno ideální. Existují však jisté evropské ideály, a to i v oblasti ekologie a hospodaření s energiemi. K nim se teď Česko přibližuje. Např. v oblasti tepelných auditů.
Zanedbanost zástavby na území Česka je dána historicky. V nedávné minulosti v oblasti zateplování panelové výstavby fungoval státní program „Panel“. Momentálně je pozastaven. Jsou však náznaky, že poběží dál. Objektů s horšími tepelně technickými vlastnostmi, které by potřebovaly zateplit, resp. ploch, je v Česku na sto čtyřicet milionů čtverečních metrů. To je obrovský objem. Na druhou stranu i obrovský potenciál pro růst stavební výroby a tvorbu reálných pracovních míst. Investice státu formou dotačního titulu, jež by občany a firmy motivovala k tomu, aby si zateplili své objekty, by se rychle vrátila. Nejen v oblasti ekologie a energetických úspor, ale i v nárůstu pracovních míst, ve zvýšeném objemu vybraných daní a ve snížení výdajů státu do záchranné sociální sítě.

Když jsem posledně hovořil s ředitelem vaší pražské a plzeňské pobočky panem Novákem, zmiňoval se o unikátních ochranných nátěrech plášťů historických objektů.
Potřeba rekonstrukcí historických objektů je v Česku opravdu velká. Nejedná se u nich o klasické zateplování, ale o renovaci v daném historickém duchu. Je to velmi zajímavá oblast, v níž uplatňujeme i novinky z oblasti vlastního výzkumu a vývoje.

Zatím jsme hovořili o pláštích budov, ale materiály firmy STOMIX® nacházejí uplatnění také v interiérech.
Nabídku interiérových materiálů máme v rozsáhlé barevně široké škále. Interiérové barvy a strukturové omítky často uplatňujeme v rámci bezprostřední spolupráce s architekty.

Baťa své celosvětové impérium vytvořil z do jeho doby světu téměř neznámého Zlína. Vy jej vytváříte od vás, ze Žulové…
Impérium určitě ne, ale velkou síť. Všechny naše materiály prodáváme profesionálním způsobem prostřednictvím společností STOMIX®. Zákazník u nás nejenže dostane radu a že mu v reálném čase dodáme jím specifikovaný a probarvený materiál, ale i technickou pomoc. Popř. mu poskytneme odborný dohled při realizaci investice. To je pro investory zásadní téma. Způsob prodeje, který provozujeme, je finančně a organizačně náročný. Na druhou stranu je díky tomuto základu skupina STOMIX® velmi stabilní.

Byznys je nejen o kvalitě produktu, o lidech uvnitř firmy, ale i o osobních kontaktech.
Konkurenční poměr kvality a ceny je v byznysu samozřejmostí, a proto klademe velký důraz také na osobní kontakty. Prodej přes obchody, v nichž se prodává všechno a všem, tomu se bráníme. Často se tam stává, že zákazník je zklamán jen proto, že se mu nedostalo patřičné informace, jak se s materiálem zachází. Navíc se tam může setkat s nekompetencí a neochotou. Tomu preventivně zabraňujeme osobním přístupem v rámci celé skupiny STOMIX®.


STOMIX® je členem řady profesních sdružení. Ať už je to Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářská komora České republiky, Cech zateplovačů budov atd.
V těchto strukturách působíme mj. i proto, abychom mohli úžeji spolupracovat s lidmi, kteří rozhodují ve veřejné sféře. Se starosty, hejtmany apod. Chceme, aby kraj prosperoval a aby se zde lidem dobře žilo. Zasedám i v krajské komisi pro dopravu, kde se snažíme posuzovat dopravní dostupnost z pohledu kraje. Někdy jsou diskuze velice složité, protože špatná dopravní dostupnost je problémem, který má v tak odlehlém regionu, jakým Jesenicko bezesporu je, negativní dopad na zaměstnanost a rozvoj podnikatelských aktivit.
Na Jesenicku je např. snaha obnovit varhanní festivaly. K tomu je však třeba kvalitní nástroj. Proto zástupci samosprávy společně s podnikateli hledají způsob, jak ufinacovat jejich pořízení. Případné uskutečnění projektu pak bude bezesporu dokladem, že ke spolupráci mezi komunální a podnikatelskou sférou není třeba žádný befel, ale elementární slušné chování se k sobě navzájem. Budou-li v Jeseníku varhanní festivaly, bude to velká propagace Jesenicka, obrovská podpora zdejšího kulturního a společenského života a rozvoje cestovního ruchu.

Cestovní ruch je byznys, který umí v daném místě vyvolat silnou koupěschopnou poptávku tím, že tam generuje spotřebitele nad rámec stávající populace. V odvětví cestovního ruchu nedávno došlo pro Českou republiku k historicky významné události, k podpisu klíčové česko-ruské smlouvy o vzájemné pomoci v oblasti cestovního ruchu. Jak ale prokazuje STOMIX®, z hlediska podnikání je pro Česko Ruská federace nejen významným zdrojovým trhem hned po Japoncích, se 147 USD na osobu a den nejvíce utrácejících incomingových turistů…
Začátek našeho působení v Ruské federaci byl ale složitý. V té době už tam v našem oboru měly jakousi pozici dceřiné společnosti německých firem. Zpočátku převládalo mínění, že když jsme z Česka, musíme být horší a levnější. Po pěti letech aktivního působení na ruském trhu jsme si však vybudovali velice slušnou pozici. Jsme zde vnímáni jako etalon kvality a serióznosti a zařazováni mezi špičku toho, co na ruském trhu funguje. Proto jsme rozhodli, že naše jednadvacátá společnost s obchodním názvem STOMIX® už bude založena v Asii, za Uralem, v Jekatěrinbugu. Je to velmi perspektivní teritorium, a navíc tam České aerolinie, které rádi používáme, provozují přímou linku.

Nemáte obavu ze zahraniční konkurence? Ne tam, ale v Česku?
Nemáme. To, že jsme se z hlediska kvality dopracovali na současnou pozici, je jasnou odpovědí. Do procesu, abychom i „papírově“ splnili evropskou kvalitu, jsme vložili nemalé finanční prostředky a úsilí. Rád bych ještě konstatoval, že jsme evropskou kvalitu dodávali i před certifikací. Tzn., že zateplovací systémy, na které jsme dostali evropské certifikáty, jsme v nezměněné kvalitě dodávali i dříve, když nás k tomu ještě žádná evropská byrokracie netlačila.

www.stomix.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

easyfm