Menu

I vejdeme po schodech do první síně; a aj, tu loží, měkkými peřinami postlaných, visutých a kolíbavých, několik řadů, po nichž se někteří váleli, služebníků s oháňkami, fochry1 a jinými nástroji k všelijaké službě hotových plno vůkol sebe majíce. Vstával-li který, ruce se hned ze všech stran podkládaly; oblékal-li se, ne jiná než hedbávná měkká roucha se podávala; bylo-li kam přejíti potřebí, na stolicích polštáří postlaných přenášeli. „Nu, tu, hle, máš pohodlí, jehožs hledal,“ dí tlumočník. „Co nad to žádati můžeš? tak mnoho všeho dobrého míti, aby se o nic nestaral, ničeho nedotýkal, co duše ráčí, všeho hojnost měl, a ani zlému větru na sebe vanouti nedal, není-li to blahoslavená^2 věc?“ Odpověděl sem: „Ovšem, žeť tu hned veseleji než v dolních těch mučírnách: ne všecko mi se však i tu podobá^3.“ „Co opět?“ řekl on. A já: „Že ty lenochy s vypuklýma očima, odutou hlavou, oteklým břichem, nedotklivými oudy, jako bolavým vředem, vidím; zavadí-li kde, neb se kdo oň otře, neb na něj odporný vítr zavane, hned mu zle. Stojatá voda hnije a smradí se, slýchával sem, tuto pak toho příklady vidím. Také tito života nic neužívají, poněvadž ho přespějí a přezahálejí: nic to pro mne není.“ „Divnýs ty filozof,“ dí tlumočník.

1 vějíři (na odhánění much a ovívání), 2 oblažující, 3 se líbí

Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1624

Stojatá voda hnije a smradí se

05. 02. 2005

„Stojatá voda“, to lze říci i o vnímání cestovního ruchu v Česku. Většina české populace jej totiž zaměňuje s cestováním. Tj., jako kdyby si automobilový průmysl pletla s šoférováním, obranný průmysl s válkou, potravinářský s konzumací či bankovnictví s utrácením peněz. Potřeba systémových kroků na podporu rozvoje průmyslu cestovního ruchu proto pro ni vyznívá obdobně absurdně jako výzva k ničení a zabíjení, přejídání či defraudaci peněz. Ale třeba nějakou mediálně protěžovanou iniciativu napadne, že by průmysl cestovního ruchu mohl v daleko větší míře přispívat k jejímu pohodlí a blahobytu a vyburcuje zájem médií a ta politiků o jeho podstatu. A pak si možná i další lidé a firmy uvědomí, že téměř vše, co se k nám dováží či v Česku vyrábí, lze koupit za peníze, a že pokud díky útratám turistů do české ekonomiky přiteče o 700 miliard Kč zahraničního inkasa ročně navíc, že se to pozitivně odrazí i v jejich byznysech, sociálních výhodách a existenční stabilitě.
 

Jaromír Kainc,
nakladatel Všudybylu

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo