Menu

„Do real estate jsme vstoupili v roce 2005 exkluzivním projektem Digital Park. Za méně než tři roky se Penta stala jedním ze tří top developerů na Slovensku. Opírajíc se o značku a tradici naší investiční skupiny, chceme i v real estate prokázat, že umíme projekty dovést do úspěšného konce. Naším cílem je být lídrem v kvalitě nabízených prostor a přinášet špičkovou světovou architekturu.“
Jozef Oravkin, Managing Partner

Stavět ekologicky šetrné, architektonicky hodnotné budovy

31. 03. 2010

S ředitelem divize Real Estate společnosti Penta Investments Ing. Petrem Paličkou se potkáváme 8. března 2010, abychom hovořili o tzv. „zeleném stavebnictví“. Divize Real Estate společnosti Penta si totiž už šestým rokem úspěšně buduje pozici silného developera na středoevropských trzích. Realizuje projekty určené k bydlení, podnikání, pro obchodně administrativní a volnočasové aktivity, vyznačující se šetrným přístupem k životnímu prostředí, špičkovou kvalitou stavebních prací, nadprůměrnou architekturou, designem a vybaveností. Boom v oblasti cestovního ruchu bývá často spojován s boomem ve stavebnictví. A to nejen kvůli potřebě nových hotelů a dalších součástí turistické infrastruktury, ale protože expanze obou těchto disciplín znamená, že ekonomice se daří. Cestovní ruch coby zahraniční (a samozřejmě i domácí) obchod totiž do ekonomického systému navštěvované země přivádí v převážné většině solventní spotřebitele odjinud, kteří i za obyčejné věci, služby a za zážitky utrácejí neobyčejné peníze. A aby tomu tak zůstalo, buduje si daná země image bezpečné, pohostinné, kvalitní destinace vybavené infrastrukturou a atraktivními turistickými cíli, a státu, který dbá na dlouhodobě udržitelný rozvoj, a tedy i na životní prostředí.
Pane řediteli, jednou z významných priorit současného stavebnictví je důraz na ekologii, na tzv. zelené stavebnictví, co na to Vaše firma?
Ano, tzv. zelené stavebnictví je dnes hodně populární. Pod tímto pojmem se ale skrývá široká škála ekologických přístupů. Od důrazu na jednotlivé aspekty, jako je výběr lokality, technická řešení budov, způsob jejich realizace, či životní styl při jejich užívání až ke komplexnímu pojetí stavby. V současné době každý, ať projektant, developer nebo stavební firma, musí brát v potaz alespoň některé z aspektů ochrany životního prostředí. Recyklovatelnost materiálů, produkci zplodin, energetickou náročnost budovy atd. Je samozřejmé, že ani naše společnost se těmto úvahám nevyhýbá a ekologickými aspekty se při přípravě a realizaci projektů velmi zabývá.

Pane řediteli, naše vůbec první interview pro Všudybyl jsme dělali v době, kdy jste působil ve světově renomované firmě výrazně spjaté s osobností rodáka z jihomoravského Mikulova pana Františka Lampla (viz www.e-vsudybyl.cz článek „Bovis Lend Lease – společnost sira Franka“). Jak se změnilo vaše uvažování v oblasti ekologie od této doby?
Ano, před tím, než jsem přišel do Penta Investments, jsem pracoval v Bovis Lend Lease, což je globálně působící společnost zabývající se řízením staveb. Protože však developerská činnost je mnohem rozmanitější než pouze stavění, znamená to, že činnost, kterou jsem řídil v Bovisu, se týkala zhruba třiceti až padesáti procent procesu, který developer musí absolvovat. Samozřejmě, že i v minulé společnosti jsme se zabývali tzv. ekologickým stavěním, ale současné trendy vyžadují, aby se developer této tématice věnoval již od samotného začátku projektu, tedy prakticky ve všech fázích developerského procesu. Snad jedinou fází developmentu, které se ekologie zatím snad moc netýká, je financování. Avšak nelze vyloučit, že v budoucnu budou banky raději poskytovat úvěry na tzv. zelené stavby než na nějaké jiné.

Jak by měl developer systémově přistupovat k ekologii?
Pokud nedisponuje patřičným know-how, měl by spolupracovat s někým, kdo takové znalosti má, a od počátku řídit projekt ekologickým směrem. S ekologií pochopitelně velmi souvisí i to, kde bude projekt realizován. Považuji za velký rozdíl, jestli je projekt realizován na zelené louce, nebo se jedná o kultivaci brownfieldu, tedy neutěšenou, dříve zastavěnou lokalitu. Pokud jde o brownfield, je už samotná existence projektu obvykle přínos pro životní prostředí, protože kultivuje místo, kde jsou často ekologické zátěže, či místo, které vypadá nevábně a na jehož kultivaci by se jinak nenašly peníze. Developer v takových případech přispívá svou činností k nápravě a ke zkvalitnění životního prostředí.

Jaké administrativní nároky musí být developer připraven plnit při ekologickém stavění?
Celá disciplína ekologického stavění je velmi složitá, je potřeba samozřejmě kromě ekologického uvažování myslet i technicky a ekonomicky. Významnou roli dnes hrají i různé systémy certifikací budov a z toho vyplývající důsledky, ať už technické, marketingové nebo finanční. To všechno jsou aspekty, o nichž developer musí přemýšlet, pokud se chce zúčastnit tzv. zeleného stavění, což se při současných trendech dřív nebo později nevyhne nikomu.

Penta je původně finanční instituce, která byla založena jako private equity. Jak to, že se nyní zabývá developmentem?
Ano, Penta Investments je především spojovaná s private equity. Vstup do realitního developmentu před několika lety byl motivován příležitostmi a snahou rozložit investiční riziko i do jiné oblasti podnikání než private equity. Naše divize Real Estate pracuje typicky developerským způsobem – tedy připravuje, realizuje a nakonec prodává projekty bez tematického omezení, soustředí se však na bytové, administrativní, příp. retailové projekty. Při formulování strategie divize developmentu si Penta Investments vytkla základní pravidla, mezi která patří, že bude stavět ekologicky šetrné, architektonicky hodnotné budovy s vysokou mírou užitnosti. Že raději utratí víc peněz za kvalitní architekty a stavební materiál, než aby realizovala něco, za co by bylo radno se v budoucnu stydět. Z hlediska ekologie chce Penta stavět minimálně na úrovni doby, ale spíše krok před dobou. Tzn., realizovat projekty přátelské k životnímu prostředí, které budou výhodné pro budoucí uživatele i vlastníky. To jsou naše cíle ve všech našich projektech.

První úspěšné projekty už má Penta Investments za sebou.
Bezesporu. Jsou to první dvě fáze tzv. Digital Parku – dvě administrativní budovy, které v současné době lze považovat za jedny z nejmodernějších a nejlepších budov tohoto druhu v Bratislavě. Jsou to stavby, které byly architektonicky oceněny a mezi odbornou i laickou veřejností si vydobyly uznání. Jsou velmi efektivní, uživatelsky přátelské a ekologicky příznivé. Věříme, že stejně úspěšné budou i další projekty, které na Slovensku a hlavně v Bratislavě připravujeme. Zmíním zde velký projekt Bory, který se nachází při příjezdu od Brna do Bratislavy (v první fázi především retailový projekt), či připravovaný multifunkční projekt v centru Bratislavy. Opět na nich pracují vynikající architekti a je kladen důraz na minimální dopad na životní prostředí.

A co projekty v Česku?
V České republice je prvním projektem Penty revitalizace někdejších budov Rudého práva v Praze 1, mezi ulicemi Na Florenci a Na Poříčí. Považujeme toto místo za mimořádně perspektivní, neboť je v bezprostřední blízkosti samého centra Prahy, je skvěle dopravně dostupné všemi druhy dopravy a v jeho blízkosti bude vybudováno několik dalších moderních budov a upraveny komunikace, takže vznikne moderní městská zástavba, splňující nejnáročnější požadavky. Vzniknou zde moderní obchodně administrativní prostory, které budou Praze, a zejména svým uživatelům, dělat čest. Naším cílem je i zde uplatnit kvalitní architektonický koncept, který podstatným způsobem zlepší vzhled a zvýší bonitu tohoto místa.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new