Menu

Starší bratr byl mým vzorem

21. 12. 2000

Pane inženýre, tušil jste kdy, že budete ministrem české vlády? Čím jste jako kluk chtěl být?
V chlapeckých létech snad ani nevnímáte, že něco jako ministr existuje. Touhu být ministrem jsem rozhodně neměl. A to ani když jsem vstupoval do politiky. Dokonce přiznám, že jsem nechtěl v politice dělat to, co nyní dělám. Sociální demokracii jsem si zvolil z rodinné tradice. Chtěl jsem jí být ku prospěchu jako odborník. V dětství a i později, mi byl velkým vzorem můj o devět a půl roku straší bratr – hutní inženýr. Proto i já vystudoval vysokou školu báňskou a stal se energetikem. Měl jsem to povolání rád. Dařilo se mi v něm.

Většina podnikatelů uspěla proto, že vzala osud do svých rukou. Místní rozvoj je ale nejen záležitostí podnikatelských subjektů. Je i věcí místní samosprávy a státní správy. Jaké jsou v něm priority Vašeho ministerstva pro rok 2001?
Rok 2001 je pro ministerstvo zlomovým. Název: „ministerstvo pro místní rozvoj“ neseme proto, že v době přijetí nového kompetenčního zákona neměla Česká republika regionální členění. V jiných zemích obdobná ministerstva, jako je naše, povětšinou ve svém názvu regionální rozvoj mají. 1. ledna nastartovaly regiony (krajské zřízení). Naše ministerstvo jim je nápomocno v otázkách rozvojových plánů a přeshraniční spolupráce, kterou koordinuje. S blížícím se datem rozšíření Evropské unie, nebude větší priority, než příprava České republiky na vstup do ní. S přípravnou etapou souvisí i koordinace přidělování prostředků z fondů Phare a prostředků na regionální politiku, zejména pak do restrukturalizací postižených regionů. Důležitá je koordinační role ministerstva v programech předvstupních fondů SAPARD, ISPA, v celé kapitole 21 (regionální politika). Mezi prioritami ministerstva pro místní rozvoj právem patří cestovní ruch. Stále se ne dostatečně hovoří o tom, že aktivní cestovní ruch (incoming) je účinným nástrojem pro vytváření image státu v zahraničí. Že je výrazným zdrojem podnikatelských příležitostí a tvorby nových pracovních míst. Loni (rok 2000) naše ministerstvo vypsalo program motivující rozvoj aktivit cestovního ruchu. Je směrován obcím zabývajícím se tzv. malým lázeňstvím. Jde o vytváření rámců zejména na podporu rozvoje místní turistické infrastruktury. Dle vyhlášených kritérií poskytujeme dotace na nově zřízená lůžka v hotelových zařízeních apod. Pro letošní rok uvažujeme o podpoře dalšího segmentu cestovního ruchu, opět v intencích regionálního rozvoje

Co Vám, pane ministře, v loňském roce udělalo největší radost?
V mládí jsem byl aktivním muzikantem. Dnes, bohužel, už jen velkým hudebním fandou. Proto mne potěšilo, že se v Domě kultury v Ostravě podařilo instalovat mistrovské varhany. Původně byly v Praze v Kongresovém centru. Před loňským setkáním finančníků v Praze ale dotud musely jít pryč. Zvažovaly se varianty, že budou zazděny, nebo vyvezeny do zahraničí. Tehdy jsem se, ještě jako komunální politik, velice zasazoval o to, aby je koupilo město Ostrava, která takovýmto koncertním nástrojem nedisponovala. Měl jsem tu čest být na vstupním koncertu, kde hráli profesorka Veselá, pánové Tůma, Hora a další mistři. To pro mne byl největší zážitek loňského roku.

Co byste popřál čtenářům Všudybylu do nového tisíciletí?
Především, aby vládl mír a mohli jsme svobodně žít. Dále aby byla demokracie a lidé se z těchto věcí mohli těšit v plném zdraví.

Připravil Jaromír Kainc

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: 02/2481 1111


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo