Menu

Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ

31. 12. 2018

V Olomouci proběhl 13. ročník odborné konference zabývající se problematikou veřejného stravování.

Letošního ročníku konference v olomouckém Clarionu se zúčastnilo na sedmdesát profesionálů z řad vedení stravovacích provozů zdravotnických zařízení, vězeňské služby, domovů pro seniory, hotelů, restaurací, cateringových společností, menz i školních jídelen. Záštitu konferenci poskytly: Česká asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR a Univerzita Karlova v Praze. Programem konference provázel Josef Štorm, člen akademického senátu UK 2. lékařské fakulty, a společně s Milošem Žáčkem, jednatelem HASAP Consulting, zahájili konferenci slavnostním přivítáním účastníků. Jako první dostal slovo ředitel hotelu Robin Hanák, aby přivítal účastníky za hotel a společnost CPI Hotels.
Dopolední přednáškový blok zahájila vedoucí oddělení metodiky Státní zemědělské a potravinářské inspekce Ing. Kateřina Pavelková s přednáškou „Aktuální legislativa a praktické poznatky z kontrol SZPI“. Jak napovídá název jejího příspěvku, věnovala se aktuální legislativě. Významnou část věnovala novému nařízení EU č. 2017/2158, které vstoupilo v platnost letos na jaře a které stanovuje povinnost provozovatelů gastronomických podniků zavést zmírňující opatření ke snížení akrylamidů v potravinách. Řeč byla také o alergenech a výsledcích z kontrol fritovacích tuků a olejů.
Následoval proslov Mgr. Petry Vašíčkové, Ph.D., z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, která se věnovala tématu hygieny ve stravovacích provozech z pohledu mikrobiologických rizik. Přednáška nesla výmluvný název „Mikrobiologie – viry v potravinách – příklady z praxe“. Petra Vašíčková se během ní věnovala problematice výskytu a charakteristiky mikroorganismů, které mohou kontaminovat potraviny a vyvolat alimentární onemocnění – a také vlivu technologií a různých druhů úprav potravin na tyto mikroorganismy.
Posledním příspěvkem před obědem bylo vystoupení Ing. Zdeňka Hladíka, manažera kulinářského centra společnosti Country Life, člena představenstva AKC ČR a velkého propagátora zdravého životního stylu, na téma „Výzvy současné gastronomie“. Podtitul „Chuť, krása, zdraví a vitalita na talíři“ jasně naznačuje, že řeč byla o tom, jak dosáhnout toho, aby pokrm na talíři byl nejen chutný a dobře vypadal, ale aby také splňoval správnou nutriční hodnotu a prospíval našemu zdraví.
Po přestávce na oběd, o který se postarali kuchaři Clarion Congress Hotelu Olomouc a který byl nejen skvělým kulinářským zážitkem, ale i inspirací, jak zajímavě a pestře sestavit menu v oblasti hromadného stravování, pokračovala konference druhou polovinou programu.
Tu zahájila prezentace metrologa, odborného poradce a auditora Ing. Drahomíra Matouška o metrologii v potravinářství a gastronomii. Jak vyplynulo z jeho přednášky věnované vědě o měření, lidstvo měří a potřebuje měřit odnepaměti – první zmínky o měření jsou staré tři tisíce let. Dotkl se i problematiky ověřování a kalibrace měřidel a povinnostem v této oblasti pro gastronomické podniky.
Přednáškový blok pak uzavřel Milan Balun ze společnosti Krauthammer Partners Czech Republic příspěvkem, jehož tématem byla komunikace a rozvoj lidských zdrojů. Řeč byla o tom, jak by měli manažeři své lidi správně vést a motivovat, aby dosahovali pozitivních výsledků, a jak je důležitá zpětná vazba a její dopady.
Po poslední přednášce následovalo slosování vyplněných anketních lístků, vylosovaní účastníci pak byli odměněni cenami z bohaté tomboly, které věnovali partneři akce – hlavní cenou byl víkendový pobyt pro dvě osoby se snídaní v jednom z hotelů společnosti CPI.
Během konference měli účastníci možnost v předsálí navštívit stánky partnerů akce a seznámit se s novinkami v oblasti profesionálních čisticích prostředků, varných technologií, facility managementu. To vše bylo spojeno s ochutnávkou produktů hlavního partnera akce, společnosti Vitana.
Konference se konala díky podpoře firem: ADERA, CountryLife, DOMAPEK, EASY FM, Ecolab Hygiene, Electrolux, Espresso Profesional, Christeyns, KdeLovit.cz, Krauthammer Partners Czech Republic, MONTYCON Gastro a Vitana.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials new