Menu

Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ

12. 01. 2018

V Clarion Congress Hotelu Olomouc se 25. října uskutečnila dvanáctá konference k problematice veřejného stravování, které se zúčastnilo na šedesát manažerů stravovacích provozů zdravotnických zařízení, vězeňské služby, domovů pro seniory, hotelů, restaurací, cateringových společností, menz a školních jídelen. Záštitu nad ní převzaly Česká asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR. Partnery byly: ANVI TRADE, Ecolab Hygiene, Electrolux, Espresso Profesional, Jiva Jirák, KdeLovit.cz, Krauthammer Partners Czech Republic, Montycon, Polyston a Vitana.
Konferenci moderoval člen akademického senátu UK 2. lékařské fakulty Josef Štorm společně s jednatelem HASAP Consulting Milošem Žáčkem. Za řetězec CPI Hotels její účastníky oslovil ředitel hostitelského hotelu Robin Hanák.
Přednáškový blok zahájila Ing. Daniela Přibylová ze společnosti HASAP Consulting příspěvkem zaměřeným na praktické příklady z provozů s bohatou fotodokumentací Správná výrobní praxe (SVP). Upozornila na rizika ohrožující zdraví strávníků a pracovníků v gastronomii, která plynou z nedodržování zásad a opatření SVP.
Pavel Solař ze společnosti Ecolab Hygiene posluchače seznámil s novými trendy v oblasti sanitace. Upozornil na základní chyby v hygienické údržbě gastronomických provozů, které vedou k nedokonalé dezinfekci a výrazně zvyšují náklady na čisticí prostředky a lidské zdroje.
Varování obou přednášejících podpořil Ing. Martin Štěpánek z oddělení potravinového práva a kvality potravin Ministerstva zemědělství ČR. Z jeho přednášky, zaměřené na aktuální legislativu, postupy a ukázky výsledků z kontrol stravovacích provozů, vyplynulo, že i přes zlepšující se trend mnohé provozy stále podceňují rizika spojená s porušováním pravidel při nakládání se surovinami i v oblasti osobní hygieny.
Po obědě, o který se postarali kuchaři Clarion Congress Hotelu Olomouc a jenž byl inspirací, jak sestavit menu v oblasti hromadného stravování, konference pokračovala prezentací Kvalitativní požadavky na čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu Ing. Moniky Milisderferové ze společnosti Abasto. Kvalita ovoce a zeleniny je často zdrojem nespokojenosti zákazníků, a tak se návod, jak postupovat při výběru a kontrole dodavatelů a jejich zboží, setkal s velkým ohlasem.
Firemní well-being jako zdroj zdravého motivujícího prostředí aneb jak vytvářet vstřícné postoje mezi zaměstnanci bylo téma příspěvku Dušana Sameliaka ze společnosti Krauthammer Czech Republic. V tématu vztahů na pracovišti pokračoval Ing. Zdeněk Hladík z nově vzniklé sekce Asociace kuchařů a cukrářů ČR, která se věnuje hromadnému stravování.
Slosováním vyplněných anketních lístků byli účastníci odměněni cenami bohaté tomboly, které věnovali partneři akce. Během konference měli přítomní možnost v předsálí navštívit jejich stánky a seznámit se s novinkami v oblasti podlahových krytin či varných technologií. Poprvé v Česku zde byla k vidění speciální bezdotyková baterie. To vše spojené s ochutnávkou produktů Vitany.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2019
01/2019 číst aktuální číslo
Czech specials
Restaurace Novoměstský pivovar