Menu

HASAP Consulting, s. r. o., a ADERA, s. r. o., uzavřely strategické partnerství v oblasti DDD služeb (dezinfekce, dezinsekce a deratizace). „Úzká součinnost s HASAP Consulting a naše patnáctileté zkušenosti v DDD službách umožňují zvládat i nejnáročnější požadavky velkých firem s rozsáhlými provozy a složitými procesy,“ konstatoval jednatel společnosti ADERA Michal David. „Partnerství zvýšilo flexibilitu zásahů. DDD služby provádějí specialisté s osvědčením o způsobilosti podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. Od zajištění prevence, přes provádění akutních zásahů a vedení dokumentační složky HACCP až po odborné poradenství,“ řekl jednatel HASAP Consulting Miloš Žáček.

Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ

03. 11. 2015

V Clarion Congress Hotelu Olomouc se 13. října 2015 pod odbornou záštitou České asociace sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR uskutečnil 10. ročník konference „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“. Zúčastnilo se ho kolem stovky profesionálů z řad vedoucích pracovníků stravovacích provozů nemocnic, domovů pro seniory, školních jídelen a hotelů; nutriční terapeuti a dodavatelé sektoru veřejného stravování. Moderování se tradičně ujali MUDr. Vilma Benešová (Fakultní nemocnice v Motole) a Miloš Žáček (HASAP Consulting, s. r. o.). Účastníky přivítal ředitel hotelu Clarion a předseda sekce Olomouckého kraje AHR ČR Robin Hanák. Přednáška Ing. Richarda Dobeše (Krauthammer Czech Republic, s. r. o.) se zaměřila na motivaci a řízení lidských zdrojů jako důležitého aspektu pro bezpečnost provozu hromadného stravování. Ing. Kateřina Pavelková (Odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI) seznámila přítomné s činností Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve stravovacím sektoru. Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D., (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně) poukázala na nebezpečí mikrobiální a virové infekce a na možnosti snížení rizika výskytu alimentárních onemocnění. Ing. Jan Kršek (regionální ředitel pro Moravu) a Eliška Jehličková (Project Manager Sales & Events), oba ze společnosti ARAMARK, s. r. o., na názorných příkladech ukázali, jak investice spojené s udržením HACCP souvisejí s kvalitou a bezpečností v hromadném stravování (ARAMARK vydává na 80 tisíc pokrmů denně!). O alergenech v potravinách hovořila RNDr. Hana Bulawová (Státní veterinární ústav v Jihlavě) v souvislosti se snižující se odolností populace. Zvláště cenné byly ukázky, jak jednotlivé alergeny působí na zdraví člověka, na jaké druhy surovin a potravin se nejvíce zaměřit. Na úspěchu konference se významně podíleli její partneři. Hlavními byly společnosti: CPI Hotels, a. s., a Vitana, a. s. Dalšími: Abasto, s. r. o., AG FOODS Group, a. s., ARAMARK, s. r. o., Electrolux, s. r. o., GAMA Holding Praha, a. s., Montycon gastro, s. r. o., SVOBODA – výroba domácích knedlíků, s. r. o. Mediální partneři: T&M Creative, s. r. o., a Všudybyl.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba