Menu

Správný barman nevytváří jen nápoj

01. 04. 2004

Česká barmanské asociace je sdružením lidí pracujících nebo řídících práci za barem. Byla založena v roce 1991. Její cíle jsou totožné s cíli Mezinárodní barmanské asociace (International Bartenders Association) podporovat vytváření a udržování vztahů mezi členy, zprostředkovat výměnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie. Zasazovat se o standardizaci technologických postupů výroby míšených nápojů, o vytváření podmínek pro vzdělávání a zprostředkování relevantních informací svých členů. Pana Milana Koláře, vicepresidenta pro vzdělávání a rozvoj České barmanské asociace, jsem oslovil s tím, že povědomí o profesi barmanů je u nás v Česku různé.
To proto, že v České republice trochu chybí kus barmanské historie a vůbec kontinuita této profese, jež je markantní např. v Itálii a v jižních státech, kde nebyla přerušena. Za bary zde najdete letité šéfbarmany. Být barmanem je vysoce postaveným zaměstnáním. Barman není pouhým výrobcem koktejlů, ale především společníkem hosta. Kvalitní barman je člověkem, který svoji pozornost věnuje nejen rozlévání a výrobě míchaných nápojů, ale i náladě klienta, resp. jeho stavu. Správný barman pro klienta nevytváří jen nápoj, ale i atmosféru k němu. Dobrý barman je psychologem, který při výkonu své profese, při práci s hostem, uplatňuje umění citlivě komunikovat.

Proč máte rád svou profesi barmana?
Protože byla první, kterou jsem potkal a zaujala mne, a protože mi pomohla dostat se tam, kde jsem. V současné době pracuji pro společnost Kampapark, která provozuje restaurace Kampapark, Square – Malostranská kavárna, Hergetova cihelna, Bazaar a La Provence. Na vysoké školy, které jsem do dnešního dne absolvoval, mi pomohlo právě barmanství. I když už nedělám přímo za barem, ve všech našich restauracích bary máme a já se oboru snažím odvádět zpět vše, co pro mne udělal.

Celosvětově působící Educational Development Commeettee Mezinárodní barmanské asociace řídí tři komisaři. Jednou z těchto tří osobností jste vy, Milan Kolář z České republiky…
Tato vzdělávací komise byla z rozhodnutí International Bartenders Association ustavena již v roce 1965. Jejím úkolem je na základě zkušeností a znalostí členských asociací vytvářet světový vzdělávací program, který je pak prostřednictvím vzdělávacích úředníků členských národních asociací šířen v rámci jednotlivých zemí. Šest let tento komitét pracoval v neměnném složení. Až do loňského roku, kdy došlo k volbě nového člena a byl do něho zvolen první Čech v jeho historii. Navíc, celosvětové vrcholové tréninkové centrum v současné době sídlí v České republice v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp. Přidružená tréninková centra jsou v Singapuru a v Itálii. Tréninkové centrum Mezinárodní barmanské asociace je posledním stupněm třístupňového programu. Je určeno pro vybrané členy předních asociací. Je to taková vysoká škola pro barmany.

Kolik členů vaší asociace prosazuje vzdělávací program Educational Development Commeettee v České republice?
Vzdělávací program světové vzdělávací komise je u nás realizován prostřednictvím devíti lektorů sdružených ve vzdělávací skupině. Vzdělávací program se realizuje na dvou platformách. Prostřednictvím odborných škol a barmanských kurzů a interně v rámci naší asociace. Při setkání jednotlivých sekcí se prezentují jednotlivé body ať už chování hostů, výroba, technologie, zbožíznalectví a­pod.

To, že má Česká republika zastoupení v Educational Development Commeettee není samo sebou. Určitě je to i odrazem úspěchů členů České barmanské asociace na mezinárodních barmanských kláních.
Bezesporu, nejenom proto. Máme mistra světa z roku 1996 pana Krátkého. Nejlepšího technika pana Karla Zapalače ze Singapuru z roku 2000, ale i proto, že Česká republika má ve mně prvního zástupce, který úspěšně absolvoval karlovarské i obě zahraniční vzdělávací centra v Singapuru a v Itálii.

Kdo jsou podporovatelé České barmanské asociace?
Česká barmanská asociace jich má v tuto chvíli několik a několik na cestě. Tréninkové centrum má za hlavního partnera Grandhotel Pupp Karlovy Vary. Tento hotel nám, v čele s generálním ředitelem panem Romanem Vachem, vychází hodně vstříc. Hlavními partnery Centra pak jsou společnosti De Kuyper z Holandska a Mattoni z Karlových Varů.


www.cbassociation.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka