Menu

Sportovně rekreační rybolov na Máchově jezeře

27. 04. 2018

Rozhovor s ředitelem Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiřím Holubem a koordinátorem této instituce Jiřím Broschem jsem začal konstatováním, že Máchovo jezero je jedním z nejvýznamnějších rekreačních a turistických cílů v Česku.
Myšlenka založit Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero vznikla v roce 2005. Důvody byly dva. První vycházel ze situace, kdy v roce 2004 došlo k zásadnímu zhoršení kvality vody v Máchově jezeře a vyhlášení zákazu koupání. V následujícím roce se situace opakovala. Poklesla návštěvnost, což mělo za následek snížení příjmů z cestovního ruchu u všech subjektů, a tím také pokles potřebných investic do cestovního ruchu. Prvotním důvodem pro založení Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero tedy byla potřeba kontinuálního zajišťování činností vedoucích k udržení čisté vody v jezeře. A to se povedlo, v jezeře byly obnoveny samočisticí procesy.
S touto potřebou úzce souvisí druhý důvod založení společnosti, a to koordinace činností vedoucích k dlouhodobě udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v oblasti. Postupem doby se naše aktivity rozšířily o další poslání. Rád bych se zmínil i o sportovně rekreačním rybolovu, který je na Máchově jezeře obnoven třetím rokem. Od většiny rybářských revírů se lišíme důrazem na jeho rekreační charakter. Mezi naše úkoly patří nejen vydávání rybářských povolenek, ale i regulace rybí obsádky, aby přispívala k čistotě vody v jezeře. To se nám daří doplňováním dravých ryb, jako jsou štika, bolen, candát i okoun. Rybolov na Máchově jezeře rozhodně není tím hlavním, ale je zajímavým zpestřením. Je jednou z mnoha rekreačních aktivit, které na jezeře a kolem něj probíhají, a proto má určitá omezení. Ve spolupráci s městem Doksy se podílíme i na řešení dalších věcí, nyní například na zajišťování jednotného navigačního systému.

Máchovo jezero leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
Tato skutečnost před nás staví potřebu kloubit otázku udržitelného rozvoje cestovního ruchu, ekologie a rekreačně sportovního rybolovu. Kvalita vody v jezeře začíná na jeho přítocích. Hlavní důraz klademe na minimalizaci přítomnosti fosfátů ve vodě a v tomto směru se nám docela daří. Dokládají to analýzy vzorků vod nabíraných nejen v Máchově jezeře, ale i na přítocích a v rybnících ležících nad ním, které se pravidelně provádějí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která má Máchovo jezero ve své gesci, loni provedla kompletní vyčištění dokeské zátoky. Bylo odbagrováno letité bahno obsahující fosfátové sedimenty. Kvalitě vody tento zásah určitě pomohl. Na základě provedené kontrolní studie jsme v roce 2018 zaznamenali také zvýšený výskyt zelené vegetace v jezeře. I ta má na kvalitu vody příznivý vliv. Avšak otázku přítomnosti fytoplanktonu a samozřejmě i zooplanktonu je třeba vidět v rovnováze. Zelená vegetace sice zamezuje růstu sinic a zprůhledňuje vodu, na druhou stranu bychom si určitě nepřáli mít z rekreačního jezera vodní džungli. A zarostlou džungli, natož smetiště nechceme mít ani na jeho březích. Proto Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero pečuje i o kultivaci pobřeží včetně úseků, které jsou využívány k rybolovu. Po dohodě se Správou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj provádíme pravidelnou údržbu porostů, sekáme rákosí a čistíme břehy od odpadků zanechaných rekreanty. Tedy pečujeme o to, aby Máchovo jezero a jeho okolí byly čisté a trvale přitahovaly turisty a rekreanty.Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2019
02/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials new