Menu

Souvisí čím dál vyšší zadluženost českých nemocnic s direktivně řízeným omezováním léčebné lázeňské péče?

27. 10. 2013

Podstatou léčebného lázeňství – medicínského oboru, který uplatňuje přírodní léčivé zdroje – je odstraňovat příčiny nemocí a patogenní reflexy, které si organismus v jejich průběhu vypěstoval. Nastartovat autoregulační mechanismy zdravého člověka, jimiž pacient disponoval, než onemocněl. Urychlit hojení a rekonvalescenci po invazivních zákrocích. Zlepšit kvalitu života chronicky nemocných a zdravotně hendikepovaných li­dí.

[<]V Hodoníně se 26. září 2013 sešli zástupci Sdružení lázeňských míst ČR a Svazu léčebných lázní ČR. Upozornili na časovou souvztažnost mezi čím dál vyšší zadlužeností českých nemocnic a direktivně řízeným omezováním léčebné prevence a veřejně dostupné léčebné lázeňské péče potřebným, zejména chronicky nemocným pacientům. Upozornili na to, že přesměrovávání toku veřejných finančních prostředků, resp. míra protežování úhrad ostatních výkonů na úkor léčebného lázeňství, ohrožuje samu existenci tohoto medicínského oboru. Znemožňuje dostupnost lázeňské léčebně-rehabilitační péče rostoucímu množství pacientů, negativně ovlivňuje zaměstnanost v oboru a tím vytváří a prohlubuje existenční problémy lázeňských regionů, stejně jako ekonomické bytí některých provozovatelů léčebných zařízení. Proto obě asociace společně definovaly základní rychle proveditelná opatření pro stabilizaci tohoto medicínského oboru, která jsou plně v rukou resortního Ministerstva zdravotnictví ČR, a navíc požadují okamžitou korekci indikačního seznamu:

  1. umožnit základní (první) léčebný pobyt i těm pacientům, kteří jej již absolvovali před říjnem 2012;
  2. vrátit původní délku léčebného pobytu komplexní i příspěvkové péče (zpravidla 28 nebo 21 dnů pobytu v lázních);
  3. obnovit možnost edukačních pobytů;
  4. posuzovat opakování léčebných lázeňských pobytů zásadně z odborného hlediska.

Sdružení lázeňských míst ČR a Svaz léčebných lázní ČR vyzývají zodpovědné české politiky, aby tomuto problému věnovali náležitou pozornost, a představitele politických stran, aby svůj postoj k medicínskému oboru léčebné lázeňství čitelně vyjádřili ve svých programech.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba