Menu

Snídaně s Asociací cestovních kanceláří České republiky

13. 04. 2014

Tajemník Asociace cestovních kanceláří České republiky pan Michal Veber zval na 26. března 2014 do pražského čtyřhvězdičkového hotelu řetězce Sivek Hotels, Kampa – Stará zbrojnice, na pracovní „Snídani s Asociací cestovních kanceláří České republiky“. Pozvání přijala i ministryně pro místní rozvoj paní Věra Jourová, kterou kyticí květů přivítal předseda asociace pan Viliam Sivek.
ACK ČR řeší několik problémů, které mají negativní dopad na podnikání cestovních kanceláří a agentur. Řadí se k nim nekorektní komentáře některých veřejných představitelů k situaci na Ukrajině a nesoulad nového Občanského zákoníku se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu.
„Situace na Ukrajině zasáhla i do života cestovních kanceláří a agentur, které se zabývají příjezdovou turistikou z Ruské federace,“ konstatoval předseda Viliam Sivek.
V roce 2013 přijelo do České republiky 137 tisíc ukrajinských turistů. Ve stejném roce 759 tisíc ruských turistů, což je o 65 tisíc víc oproti roku 2012. Turisté z Ruska jsou v západní Evropě velice žádaní. Jejich průměrná doba pobytu je pět dní a denní útrata na českém území téměř čtyři tisíce korun.
Schizofrenním stavem je legislativní ukotvení podnikání cestovních kanceláří a agentur. Některé právní normy, které musí cestovní kanceláře a agentury dodržovat, jsou v rozporu s novým občanským zákoníkem. Jedná se především o zákon 159/1999 Sb., který zavedl názvosloví a určuje vztahy mezi klientem a cestovní kanceláří a agenturou.
„Blížící se hlavní sezóna jistě přinese tradiční evergreen v podobě dohadů, kolik cestovních kanceláří zkrachuje a kolik lidí tak bude poškozeno“, řekl místopředseda ACK ČR pro vnější vztahy Jan Papež a podotkl:* „Poslední roky ukázaly, že oblast našeho podnikání je v porovnání s jinými, například se stavebnictvím, mnohem stabilnější. Ke krachům cestovních kanceláří dochází i v zahraničí, a často ve větší míře než v Česku, kde nedosahují ani jednoho procenta. Riziko, a tedy i úpadek, jsou součástí podnikání a je důležité naučit se je brát jako věc, která může nastat mj. i v důsledku konkurenčního boje. Důležitá je ochrana spotřebitele. Ta je v dodavatelsko-odběratelských vztazích v rámci podnikání cestovních kanceláří a agentur mnohem vyšší než v řadě jiných oblastí.“*


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba