Menu

Snažíme se šířit pravidla etického podnikání

22. 04. 2006

S generálním ředitelem firmy Shell Česká republika Ing. Pavlem Šenychem se potkávám v novém sídle společnosti v Praze 4. Pane řediteli, co bylo příčinou této změny?
Firma Shell se díky úspěšnému rozvoji v České republice rozrostla tak, že nám kanceláře v ulici Pod pekárnami přestaly stačit. Museli jsme proto hledat místo, které bude lépe vyhovovat našim potřebám, a to i co se týče možností komunikace mezi pracovníky různých oddělení společnosti Shell. Ve výběrovém řízení nejlépe dopadla adresa Antala Staška. Je to naprosto nová administrativní budova, kterou postavila firma Skanska. V rámci jednoho podlaží zde máme k dispozici dva tisíce dvě stě metrů čtverečních. Nemusíme proto, tak jako na předcházející adrese, běhat po schodech mezi prvním až pátým patrem či dokonce navštěvovat některé kolegy přes ulici v jiné budově. Přestěhování nám také umožnilo disponovat prostorami pro větší akce, takže v sídle firmy můžeme realizovat společné mítinky všech našich zaměstnanců.

Když jsem připravoval toto vydání Všudybylu, navštívil jsem pana Milana Popilku v sídle jeho firmy v Bratřínově. Při té příležitosti zavzpomínal na dobu, kdy Shell v Česku znovu začínal s jednou čerpací stanicí v Třebíči.
To už je skutečně historie. Tedy patnáct let zpátky. Čerpací stanice v Třebíči byla skutečně tou první, kterou jsme po pádu totalitního režimu na českém území otevřeli. Bylo to v listopadu 1992. Firma Popilka byla naším prvním obchodním partnerem, s nímž jsme začali spolupracovat v oblasti distribuce pohonných hmot. Dodnes jsem tomu rád, že je od té doby stálým partnerem Shellu. Ba velmi významným obchodním partnerem. Její dopravní služby, které si pronajímáme, tvoří podstatnou část distribuční struktury firmy Shell Česká republika. Firmě Popilka jsme dokonce v roce 1998 odprodali flotilu vlastních cisternových vozů určenou k zásobování čerpacích stanic. Náš vztah se utužuje tím, jak si navzájem vyměňujeme zkušenosti. Firma Popilka je jednou z těch, která je ochotna a schopna akceptovat vysoký standard kvality společnosti Shell. Zlepšovat své služby včetně technické a technologické vybavenosti svých cisternových vozů podle toho, jak roste náročnost zásobování čerpacích stanic Shell. Zavádět v rámci svého dispečinku progresivní logistické postupy a nejmodernější technologie tak, aby odpovídaly aktuálně uplatňovaným v síti čerpacích stanic Shell.

Ano, pan Milan Popilka se zmiňoval o vysokých nárocích na jakost včetně striktního manuálu pro firmy spolupracující se Shellem… Určitě vám při nich jde o udržení beztak vysokého kreditu kvality značky Shell. Rád bych vás ale požádal o komentář k opačnému jevu. K šizení zákazníků, pančování pohonných látek a daňovým únikům u tzv. „konkurence“. Smím?
Jistě. Bohužel to není nová situace. S politováním musím konstatovat, že nečestné podnikání v našem oboru, zejména subjektů, které nemají dostatečně propracovaný kontrolní mechanismus, je tady od té doby, kdy se na české území vrátila svobodná tržní ekonomika. Snad každý zaregistroval kauzy s lehkými topnými oleji z počátku devadesátých let minulého století. Dnes k tomu vycházejí publikace, studie a zprávy. To, že se v poslední době daří odhalovat a trestat takovouto nekalou konkurenci, my, značkoví provozovatelé čerpacích stanic, vítáme. Zejména proto, že nastavuje rovné podmínky na trhu. Že umožňuje zákazníkům, aby si mohli vybrat místo, kde chtějí pohonné hmoty doplňovat na základě ukazatelů, které jsou srovnatelné. Tedy, že nejsou nuceni spoléhat pouze na intuici, je-li či není pohonná hmota v pořádku. Musím říci, že většina značkových čerpacích stanic má vypracován velmi podrobný integrovaný plán kontroly jakosti. Od výroby přes transport až po finální distribuci. A také, pokud se podíváme na statistiky monitorující kvalitu pohonných hmot, zejména ty uváděné Českou obchodní inspekcí, uvidíme, že členské firmy ČAPPO (České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu) mají oproti zbytku konkurence až o řád lepší výsledky v rámci kontrol kvality. Tím nechci říci, že neznačková čerpací stanice rovná se pochybná jakost. I mezi nimi jsou rodinné a další firmy, které podnikají čestně a drží dostatečnou kvalitu pohonných hmot. Nicméně, v tomto segmentu se, bohužel, vyskytují také ti, kteří podnikají se snahou ošidit stát o daně, získat neadekvátní výhody na trhu a vydělat víc, než je v našem podnikatelském sektoru obvyklé.

V tomto vydání je také interview s předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah panem Josefem Bazalou. A tak mne, pane generální řediteli, napadá, se zeptat, jak je to v zemích, kde Shell dodává pohonné hmoty železničním společnostem?
Společnost Shell se ve všech zemích, kde podniká, snaží působit na trhu privátních čerpacích stanic a spolupracovat tam i s velkými dopravními a průmyslovými podniky. Tedy i se společnostmi typu Českých drah. Dodávat jim maziva a pohonné hmoty. Samozřejmě, vše se děje na základě transparentních výběrových řízení. V řadě zemí jsme úspěšní. Vyhráli jsme např. i tendr v rámci letních olympijských her v Řecku. To dostatečně hovoří o tom, že máme o takovéto typy spolupráce zájem. V minulosti jsme se zúčastnili i výběrových řízení na dodávky pohonných hmot Českým drahám. V těch jsme však neuspěli, a nechci rozebírat, z jakých důvodů.

Na jedné z vašich akcí jsem se seznámil s paní Adrianou Krnáčovou, výkonnou ředitelkou Transparency International – Czech Republic.
Firma Shell obecně si vysoce váží čistoty podnikání. Je to jeden ze stěžejních bodů její filozofie všude ve světě. Máme to potěšení být jedním ze zakládajících členů sdružení „Viva Etika“, které vzniklo pod záštitou Transparency International v České republice. I jejím prostřednictvím se snažíme šířit pravidla etického podnikání, a nejen v naší branži, ale obecně po celé republice. Pořádáme semináře. Nedávno byl jeden velký v sídle Pricewaterhou­seCoopers. Účastnili se ho osobnosti byznysu, členové pražského diplomatického sboru a zástupci médií. Dokonce tam natáčela česká veřejnoprávní televize. Jeho tématem byla etika podnikání. Semináře realizujeme i na vysokých školách. Několikrát v roce tak vedu seminář pro studenty Vysoké školy ekonomické. A nesmírně si to užívám. Nejenže se takto daří šířit myšlenky etického podnikání, ale zároveň od posluchačů čerpám informace, jak etiku podnikání vnímá nastupující generace manažerek a manažerů. S tím, jak se projekt léty rozvíjí, se stále více a více názory studentů blíží tomu, co je vlastní hnutí „Viva Etika“, a to je velmi pozitivní.www.shell.cz
www.transparency.cz 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo