Menu

Snažím se myslet současně česky i čínsky

03. 11. 2015

Vznik společnosti EuroSino SE byl podnícen extrémním nárůstem zájmu čínské klientely o návštěvy Česka a sousedních zemí. EuroSino SE turistům z Číny zabezpečuje široké spektrum služeb včetně ubytování, stravování, transferů, okružních jízd, výletů, zážitkových programů, svatebních obřadů, pořizování atraktivních svatebních fotografií, zabezpečování vstupenek na kulturní, společenské i sportovní akce. Kromě incomingu podniká EuroSino SE i v business travel a MICE. Jejího jednatele, kterým je pan T. Feng Shan, jsem oslovil v jeho pražské restauraci Kiindi, specializující se na špičkovou thajskou kuchyni, 6. října 2015.
Pane Shane, EuroSino SE svými aktivitami vychází vstříc klientům z Čínské lidové republiky i z České republiky projevujícím čím dál větší zájem o zprostředkování business kontaktů, partnerství samosprávných celků a sídel apod.
Jsme konzultační společností i servisní agenturou zaměřenou na zabezpečování podnikatelských misí, programů delegací správních a samosprávních orgánů atp. Zprostředkováváme poptávku čínských subjektů po spolupráci s českými. Ať se to týká obchodní výměny, importu či exportu produktů, investičních příležitostí, nebo partnerství měst, regionů, škol, asociací a dalších institucí. Pro čínské klienty zabezpečujeme programy výjezdů do Česka a jejich setkávání s českými protějšky. Poskytujeme nebo zprostředkováváme konzultace, překladatelský a odborný tlumočnický servis. To samé děláme i pro české klienty. Velmi úzce například spolupracujeme s Plzeňským krajem a tamními podnikateli, neboť Plzeňský kraj je nejen turistů ráj, jak říká jeho proslulý slogan, ale i partnerským krajem čínské provincie Zhejiang, odkud pocházím, a kde máme nejužší kontakty. Hlavní město této provincie, mnohamilionová metropole Hangzhou, bylo před pěti sty lety hlavním městem Číny. Nedávno jsme se podíleli na podepsání memoranda o partnerství a spolupráci mezi soukromým Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., z Prahy 5, vedeného manželi Zajíčkovými, a nejlepším gymnáziem provincie Zhejiang, jež nese název Wenlan, sídlí ve městě Hangzhou a v celočínském kontextu je jednou z nejprestižnějších středních škol. Dokresluje to i skutečnost, že jej navštěvují mnoho dětí veřejně činných osobností. Studenti této školy jsou právě v Evropě. Momentálně ve Vídni, ale předtím byli na poznávacím pobytu v Česku.

Podílíte se na konkrétních čínsko-českých projektech.
Jedním z posledních velkých, který nás momentálně plně vytěžuje a při němž čínskému klientovi zabezpečujeme v rámci partnerství se společností Twin Star Film některé služby, je natáčení rozsáhlého televizního seriálu. To, že se nám čínský televizní filmový štáb podařilo dostat do Česka navzdory tomu, že se ztvárňovaný děj (záchrana židovských obyvatel před holocaustem) odehrává na území nacisty zabraného Rakouska, rovněž začalo poptávkou z čínské strany. Současně však i z české, neboť i čeští filmaři a producenti měli o tuto spolupráci eminentní zájem. Samozřejmě, poskytujeme i základní servis, jako jsou transfery, ubytování, tlumočení a průvodcování, aby naši čínští klienti splnili cíle svých misí a viděli všechno, co chtějí vidět, ve spolupráci se zdejšími českými poskytovateli služeb. Do toho konzultujeme další chtěné strategické spolupráce.

Začínali jste jako incomingová agentura.
Soustřeďujeme se hlavně na Českou republiku jako na celek. Avšak když Číňané přiletí do Evropy, chtějí navštívit i další státy. My jim však do programu nezařazujeme Francii, Itálii, Španělsko, už z hlediska jejich velké vzdálenosti od Česka, ale destinace, v nichž se pohybujeme intenzivně. Takže Česko jako hlavní, část Německa, zejména Mnichov, ale hlavně Budapešť, Vídeň a Bratislavu. Zpočátku jsme zajišťovali služby pro VIP klienty vyžadující vysoký standard, co se týče průvodců, ubytování, pronájmu limuzín, sportovních vozů atd., kdy například skupina deseti klientů chtěla deset vozů Ferrari pro své čtrnáctidenní cestování po Evropě. Zabezpečovali jsme speciální požadavky na kulturní a sportovní akce. Zprostředkovávali svatby čínských snoubenců nebo nafocení jejich svatebních fotografií, což je v Číně čím dál populárnější. Do toho požadavky na zážitkové eventy obsahující třeba let horkovzdušným balonem atd. Ještě před třemi roky to vůbec nebylo u čínské klientely běžné. Tedy aby do Česka v tak hojné míře chtěla jezdit a vydávat tu tolik peněz za nákupy zboží a za zážitky. Ještě před třemi lety bylo Česko pro čínské cestovatele, byznysmeny i turisty takovou vedlejší destinací. Jeli do Evropy a přitom se (možná) podívali i do Česka.

Pane Shane, nejenže velmi dobře hovoříte česky, ale česky i myslíte…
Snažím se myslet současně česky i čínsky. V Česku žiji dvaadvacet let. Chodil jsem tu na základní školu, což je pro mne z tohoto hlediska výhodou. Rozumět si, to totiž není pouze o slovech a frázích, o schopnosti mluvit česky nebo čínsky, ale o vzájemném chápání se. V tomto případě odlišně se vyvíjejících kultur. Čínské kulturní kořeny, tradice, zvyky a mentalita se od evropských hodně liší. Chápání specifik obou kultur je nezbytné, abychom mohli úspěšně spolupracovat. Kulturní odlišnosti totiž mohou být fatální překážkou. Pod názvem „Action China“ proto na příští rok chystáme festival čínských tradic, který by se měl odehrávat nejen v České republice, ale i v některém ze sousedních států. Buď v Budapešti, nebo v Bratislavě.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba