Menu

Snahy o rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další skupiny ohrožují jeho rozpočet

05. 01. 2013

Již mnoho let se ze strany některých nevládních organizací objevují tendence rozšířit okruh osob spadajících do veřejného zdravotního pojištění o další skupiny cizinců ze třetích zemí, a to o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky. Česká asociace pojišťoven spolu s největší českou zdravotní pojišťovnou VZP ČR opakovaně vyjadřují s tímto rozšířením zásadní nesouhlas a upozorňují na obrovské riziko zneužívání péče a velké zátěže pro veřejný rozpočet. 31. října 2011 se ředitel VZP ČR v této souvislosti obrátil na Ministerstvo financí ČR a zaslal ministru financí analýzu, ze které vyplývá, že zmiňované rozšíření by zasáhlo rozpočet veřejného zdravotního pojištění obrovskými náklady. Konkrétně analýza zjistila, že začlenění dalších skupin cizinců s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění by vedlo k prohloubení jeho deficitu ve střednědobém horizontu (čtyř let) o dalších cca 11,7 mld. Kč.
Z dopisu ředitele největší zdravotní pojišťovny v České republice vyplývá negativní postoj k rozšiřování systému veřejného zdravotního pojištění o další skupiny cizinců s dlouhodobým pobytem a podpora vzniku nové právní úpravy o povinném smluvním zdravotním pojištění cizinců. Následovalo osobní jednání na ministerstvu financí, kterého se účastnila Česká asociace pojišťoven a VZP ČR. Ministr financí rovněž vyjádřil nesouhlas s rozšiřováním veřejného zdravotního pojištění a souhlasil s ideou povinného zdravotního pojištění cizinců, které by garantovalo cizincům lepší rozsah hrazené péče a splňovalo směrnice EU, a přitom nezatížilo státní rozpočet. Na základě usnesení vlády ČR následně vznikl ve spolupráci Ministerstva financí ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR návrh takové právní úpravy. V současné době však protichůdně s přípravou nového povinného zdravotní pojištění cizinců eskalují snahy některých neziskových organizací o opětovné rozšíření veřejného zdravotního pojištění o OSVČ, popřípadě jejich nezaopatřené rodinné příslušníky, za které by pojistné navíc musel hradit stát. V této souvislosti vznikla další analýza dopadu zařazení OSVČ cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného zdravotního pojištění. Z této analýzy vyplývá, že začlenění cizinců OSVČ s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění by vedlo k prohloubení deficitu jeho rozpočtu ve střednědobém horizontu (čtyř let) o dalších cca 2,7 mld. Kč.
Zároveň byla vypracována zevrubná právní analýza, která došla k závěru, že současná platná právní úprava, podle níž cizinci ze třetích zemí, kteří nejsou osobami samostatně výdělečně činnými, a jejich rodinní příslušníci nejsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění, je zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s komunitárním právem. Česká republika není v současné době vázána k přijetí navrhované legislativní změny.
Jediným koncepčním a systémovým řešením je dle našeho názoru dotažení výstupu z usnesení vlády a vytvoření parametrů povinného zdravotního pojištění s řádnou regulací, které na jednu stranu vyřeší všechny současné problémy cizinců nespadajících do veřejného zdravotního pojištění, na druhou stranu nezatíží veřejný rozpočet.
Snahy o rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další skupiny jsou tedy v současné situaci nadbytečné, přesahují rámec povinností České republiky a ohrožují rozpočet veřejného zdravotního pojištění.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo