Menu

Někteří přijdouc podívali se na raněného chroptícího, a když nohy stáhna dýchati přestal, svolajíc se, zpívali sobě okolo něho, jedli, pili, výskali; někteří přitom trošku se přišklebujíce. Potom se ho chytili, vlékli a vyhodili jej přes ohradu do tmavé té jámy, kteráž okolo světa jest. A vrátivše se odtud, hýřili opět, Smrti žádný nevyhýbal, pilně toliko, aby na ni nehleděl (ačkoli se o ně otírala), šetře1.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1) bedlivě dbaje

Smrti žádný nevyhýbal, pilně toliko, aby na ni nehleděl (ačkoli se o ně otírala), šetře

17. 04. 2011

Bezpečnost dopravy a dopravní dostupnost jsou výrazně limitujícími faktory příjmů generovaných státem díky cestovnímu ruchu, tedy importu kupní síly turistů do jeho regionů. Nakolik jsme ale pro cestující, přijíždějící českému obyvatelstvu svými útratami zvyšovat životní úroveň, bezpečnou zemí, když je pro řidiče na českých ulicích, silnicích a dálnicích tak typické svádět vinu za nebezpečné chování hlavně na ty ostatní? Říkává se, že kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran. A také, když se nedaří, se někdy utěšujeme povzdechem: „hlavně zdraví…“ Ale kolik zdravých pasažérů zahynulo po kolizi Titaniku s ledovcem. Obdobně tak na českých silnicích, kolik z do té doby zdravých lidí nepřežilo srážku s bezohledným blbcem nebo smolným nešťastníkem. Podle statistik nehodovosti si u nás silniční doprava vybrala nejnižší krutou daň usmrcených a těžce zraněných od roku 1961. Při nehodách v roce 2010 u nás zahynulo 753 lidí, přičemž z celkového počtu 75 522 nehod, které šetřila Policie České republiky, 11 371 řidičů od nehody ujelo. Také letošní rok 2011 se prý vyvíjí dobře. Neméně morbidní ale je otázka, kolik zabitých a zmrzačených lidí je dobře.

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba