Menu

SMO na Nové hedvábné stezce

01. 11. 2016

S předsedou Svazu měst a obcí České republiky Františkem Luklem se potkávám krátce před podpisem Memoranda o spolupráci při podpoře česko-čínských vztahů 12. října 2016.
Dnes jsme se však sešli nejen kvůli tomu, ale také proto, abychom si povídali, jakým směrem se bude vyvíjet český cestovní ruch v následujícím období. Jak k jeho směřování mohou přispět města a obce, které jsou dle mého názoru hybatelem a důležitým činitelem rozvoje cestovního ruchu v regionech. A jak Svaz měst a obcí ČR (SMO) jako povinné připomínkové místo a partner Ministerstva pro místní rozvoj ČR může přispět k nastavení další cesty. V cestovním ruchu se udělal velký kus práce. Hodně podporován byl i z evropských strukturálních a investičních fondů. Nicméně je nutné říci i to „B“, že peníze, kterých bylo v předchozím období dostatek, byly někdy na škodu. Některé společnosti destinačního managementu (DMC) a municipální činitelé, kteří měli na území toho kterého regionu spojit svoje síly k dosažení totožného cíle, si „hráli každý na svém písečku“. Tím neříkám, že DMC v daném regionu šly proti sobě, ale buď o sobě nevěděly, nebo neměly potřebu destinační management rozvíjet společně. Nicméně byla to velká chyba! Dnes, když se hledá každá koruna a dvakrát se obrací, než se vydá, se síly řady DMC spontánně spojují a na zdrojových trzích domácího cestovního ruchu a incomingu své regiony prosazují společně.
K tomu, aby mohly být z veřejných zdrojů podporovány aktivity DMC, je záhodno vytvořit právní rámec. Neříkám, že je nutné přijmout zákon na podporu cestovního ruchu. Vím, že resortní ministerstvo je k tomu skeptické. Nepotřebujeme papír pro papír! Avšak je dobré dát na vědomí pravidla, s jakou podporu při jakém postupu je možné ze strany státu počítat. Cesta prosazování turistických regionů České republiky v konkurenci ostatních zemí, tedy budování a posilování mezinárodní a tuzemské obliby Česka zdola, je cesta správným směrem. SMO udělá všechno pro to, aby byl dobrým partnerem ministerstvům, a to i v tom, jak nastavit finanční a věcnou podporu činnosti odborně označované jako destinační management na území měst a obcí.

Pane předsedo, Memorandum o spolupráci při podpoře česko-čínských vztahů s vámi podepíše prezident New Silk Road Institute Prague Jan Kohout. Co podpisu předcházelo?
Iniciativa představitelů projektu „Nová hedvábná stezka“. Oslovují totiž české subjekty, které mají potenciál spolupracovat s partnery v Číně, přičemž města a obce vidí jako vhodné kandidáty k naplňování tohoto cíle zakotveného na vládní úrovni. Státy spolu sice mohou spolupracovat na nejvyšších úrovních, avšak nikdy to nebude tak spontánní jako na bázi municipalit. A i když obce v Číně mají jiný počet obyvatel a velikost území než obce v Česku, přesto už česko-čínská partnerství existují a je vhodné je podporovat. Navíc zaměstnavatelé by tak mohli nejen skrze stát, ale právě skrze města a obce vstupovat na čínský trh. Spolupracovat lze například i v oblasti vinařství, které se v řadě čínských provincií velmi rozmáhá. Každá dobrá inspirace od moravských a českých vinařů a pěstitelů vinné révy může přispět k jeho tamnímu progresu. Na oplátku bychom třeba mohli získávat jejich technologický a vědomostní potenciál, ne-li investice k rozvoji Česka.


Archiv vydání

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 04/2019
04/2019 číst aktuální číslo
Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new