Menu

G4S Security Services (CZ), a.s.
je nejdéle působícím soukromým poskytovatelem bezpečnostních řešení a odborného poradenství v České republice. Je dceřinou společností skupiny G4S plc, největšího poskytovatele bezpečnostních řešení na světě. V České republice působí od roku 1991. Poskytuje řadu na míru vytvořených bezpečnostních řešení za nejlepší možnou cenu pro veřejné instituce, průmyslové objekty, letiště, banky, administrativní budovy, sklady, maloobchodní řetězce atd. S využitím zkušeností celosvětové sítě G4S a z domácího prostředí je G4S schopná nabídnout odborné poradenství a řešení bezpečnostních rizik, zejména: analýzu rizik a bezpečnostní audit vedoucí k doporučení nejlepších způsobů zabezpečení majetku a osob; dodání, instalaci a servis bezpečnostních technologií vybraných zákazníkovi na míru; moderní pult centrální ochrany a výjezdové hlídky; fyzickou ostrahu (standardní, při akcích, mobilní hlídky); další služby, jako např. recepční služby, mystery shopping, asistence při otevírání a uzavírání objektů atd.

Služby G4S Security Services (CZ) probezpečnost v civilní letecké dopravě

10. 07. 2009

11. září roku 2001– teroristický útok na dvojici mrakodrapů Mezinárodního obchodního centra v New Yorku, znamenal doslova otřes v pojetí ochrany civilního letectví před protiprávními činy. První použití letadla, ne jen jako nástroje k vydírání, ale k přímému útoku, jako zbraně, vyvolal hromadný pád poptávky po letecké přepravě, ohrozil cestovní ruch a značně zvýšil náklady provozovatelů letecké dopravy, letišť a ostatních poskytovatelů služeb civilnímu letectví. Lavinovitá reakce a dopad na světovou ekonomiku byly citelné a otřásly celou Air-Industry. Dosud vlažně pojímaná ochrana civilního letectví před protiprávními činy se stala základním kritériem pro posuzování konkurenceschop­nosti v letecké dopravě. Mezinárodní společenství proto začalo řešit nelehký problém mezinárodní unifikace předpisů v této oblasti, sjednocení pravidel a nastavení jednotných kritérií a posuzování jejich plnění včetně sankcí.

G4S na poli ochrany civilního letectví
Mezi jeho významné zákazníky se řadí nejen nejvýznamnější evropská letiště, jako např. Heathrow v Londýně, Schiphol v Amsterdamu, ale také např. naše Praha-Ruzyně, Pardubice a Karlovy Vary. Poskytuje služby v globálním měřítku v řadě států Evropy a na významných letištích v USA, Asii a v Austrálii. Jako jedna z prvních civilních nestátních bezpečnostních služeb založila specializovanou divizi Sea Ports and Airports, kde jsou opatření velice podobná, a začala poskytovat bezpečnostní služby v této oblasti sofistikovaným způsobem a nabízí je podstatně levněji, než mohou být dodávány specializovanými provozovateli letišť a letecké dopravy. Došlo k propojení expertů na tuto sféru služeb v globálním měřítku, kteří spolu komunikují, informují se o novinkách a poznatcích z provozu, disponují rozsáhlým know-how a značnou mobilitou. Vlastní poskytováni služeb bezpečnostní kontroly osob, zavazadel a zboží, včetně ostrahy letišť je doprovázeno aplikacemi nejmodernějších a osvědčených technologií a jejich přímým provozováním vyškolenými zaměstnanci G4S, včetně servisu, inovací a kontrol systémů na nejvyšší úrovni a s vysokými garancemi. G4S v rámci globálního programu pojištění nabízí svým zákazníků nejen vyškolený a stále vzdělávaný personál pro tyto služby, ale kryje své služby vysokou pojistkou, kterou si řada provozovatelů letišť a leteckých dopravců v současné ekonomické situaci může těžko dovolit.

Plné přenesení odpovědnosti
za kompletní výkon bezpečnostních služeb na G4S výrazně uvolňuje ruce managementu letišť a airlines, aby se mohl plně věnovat pro ně životnímu úkolu – Air-Business. G4S Security Services (CZ), a.s. začal připravovat vstup na tento trh v České republice ve druhém pololetí roku 2008. Prvořadým úkolem bylo zajistit experty s plnou kvalifikací a mezinárodní certifikací, znalé leteckého provozu, schopné se zapojit do mezinárodní spolupráce v rámci celé komunity G4S. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy vyžaduje mimořádnou znalost předepsaných postupů, schopnost komunikace s ostatními složkami leteckého provozu, neustálé studium, výcvik a testování dosažených znalostí a praktických zkušeností s ovládáním a použitím bezpečnostních systémů.

G4S Security Services (CZ), a.s. nabízí
veškeré služby v této oblasti včetně poradenských služeb, manažerských dovedností, nebo pronájem výkonného managementu do firem zájemců o tento druh služeb, pro které by bylo neefektivní zaměstnávat drahého experta na zavedení a udržení fungujícího speciálního systému Aviation Security, schopného zabezpečit i návazné služby v odbavovacím procesu.
I přes krátkou dobu fungování v této oblasti na trhu bezpečnostních služeb lze konstatovat, že přes ruce našich „screeners“ prošlo několik set tisíc cestujících. G4S Security Services (CZ), a.s. poskytuje jak služby detekční kontroly, tak ostrahy letišť. Má vyškolený tým specialistů pro tyto služby, plně certifikovaný a auditovaný příslušnými správními institucemi. Služby G4S Security Services (CZ), a.s. jsou ve své podstatě vždy pro provozovatele levnější, neboť globální přístup a čerpání z know-how ve světovém měřítku propojuje specialisty v širokém spektru znalostí a je dosaženo značných úspor pracovní síly, zejména v oblasti středního a vyššího managementu pro oblast Aviation Security.

Zajištění a provádění výcviku
a pravidelného přezkušování výkonných zaměstnanců, rychlá reakce a pružnost v zavádění nových bezpečnostních metod včetně schopnosti řídit provozy na letišti dodavatelským způsobem, znalosti v řízení krizových situací v tomto náročném oboru jsou využitelné i pro další dopravní systémy, jako je železniční doprava, městská doprava – metro, nákladní kamionová doprava a poskytování bezpečnostních služeb ve skladových areálech a logistických centrech. Experti G4S Security Services (CZ) jsou zapojeni do mezinárodní sítě skupiny G4S a jsou pro uživatele služeb schopni zajistit příliv nejnovějších informací, zajistit obchodní spojení a služby v zahraničí, pokud si to naši klienti přejí. Letectví je špičkovým dopravním systémem vyžadujícím mimořádné nasazení, přesnost a znalosti. Jakékoli zaváhání nebo neznalost může znamenat fatální následky. G4S Security Services (CZ), a.s. je poskytovatelem i těchto náročných služeb a má k tomu zvláště vyškolený bezpečnostní personál, který může nabídnout svým klientům.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba