Menu

Slovinsko je alpskou zemí

06. 04. 2001

• Slovinsko vstupuje v Česku do povědomí • nejkrásnější evropská země • má-li k něčemu blízko, je to severní Itálie nebo Rakousko • Slovinsko navštěvuje vyšší procento Čechů • v oblasti komodit železa je polovina slovinského trhu české provenience • Slovinci investují v Česku i do rozvoje cestovního ruchu • je prospěšné respektovat konzervatizmus, jistou uzavřenost i vysokou míru národní hrdosti Slovinců •

Poprvé. V roce 1987 jsme se třemi kamarády vydali do Julských Alp. Dodnes se rád dívám na diapozitivy, které mi oživují nádherné scenérie. 26. března letošního roku jsem Slovinsko navštívil naposledy v rámci  inauguračního letu Českých aerolinií. Při té příležitosti jsem o rozhovor požádal paní Janu Hybáškovou, velvyslankyni České republiky ve Slovinsku.
Paní velvyslankyně, před třemi lety jste mi v našem prvním interview zde v Lublani řekla, že málokdo z Čechů má představu o tom, jaké Slovinsko je. Zmínila jste jeho trojnásobně vyšší životní úroveň oproti české. Otvírá-li se tedy přímé letecké spojení mezi Prahou a Lublaní, jistě by to mohlo přispět k rozvoji obchodu, zajímavého nejen pro podnikatele ve Slovinsku, ale i v Česku.
Domnívám se, že za tři roky se situace změnila především v oblasti poznání Slovinska. Větší procento obyvatel České republiky již Slovinsko navštívilo a nějaký čas zde pobývalo. Julské Alpy se staly stále vyhledávanějším cílem. Zdá se mi dokonce, že je to jakási intelektuální móda, vylézt na Triglav a spatřit místa, kde bojovali a umírali naši pradědečci. Cestovní ruch mezi našimi státy intenzivně narůstá. Není bez zajímavosti, že slovinské cestovní kanceláře Globtour a Kompas, které operují v České republice, do Česka vozí klientelu nejen ze Slovinska, ale i z dalších evropských zemí a ze zámoří. Slovinci v Česku investují do rozvoje cestovního ruchu. Mezi našimi zeměmi vzrostla míra společných investic. A to i v českém bankovnictví. Nová Lublaňská Banka se v současné době stává významným finančním domem a slovinská Pojišťovna Triglav otevírá pobočky v Brně a v Praze. V Praze najdeme slovinské obchody s obuví, obchody Planika a Peko, řadu kvalitních vináren a restaurací nabízejících slovinská vína. Roste zájem českých podnikatelů o podnikání ve Slovinsku. Loni se zde uskutečnila velká česká průmyslová výstava. Ať už sáhneme do oblasti komodit železa, kde polovina slovinského trhu je české provenience, nebo textilu, kde je též velice intenzivní spolupráce. Mladé české computerové firmy ve Slovinsku otevírají pobočky. Pochopitelně přímé letecké spojení má šanci tyto trendy umocnit.

Vím, že máte Slovinsko ráda. Jak se váš vztah k němu za dobu vašeho působení prohloubil?
Každý den poznávání slovinské přírody je něčím novým. Dnes jsem přesvědčena, že je nejkrásnější evropskou zemí. Nabízí kombinaci maďarské pusty, italského přímoří a skvělých slovinsko-rakousko-italských Alp. Slovinsko je zemí bezpečnou a čistou. Drží si vysokou ekonomickou a životní úroveň. Trošičku se ale změnil můj vztah ke Slovincům. V Česku zřejmě stále ještě doznívá názor, že Slovinsko je poznamenáno svou někdejší existencí v rámci Jugoslávie. Má-li však Slovinsko k něčemu blízko, pak je to severní Itálie nebo Rakousko. Slovinsko je alpskou zemí. S jeho „alpskostí“souvisí jistá míra zatvrzelosti a uzavřenosti jeho obyvatel, která není na první pohled patrná. Jsou to sice Slované, ale nejzápadnější. I v obchodních kontaktech je proto nutné mít na paměti, že jsou poměrně konzervativním národem. Pro ČSA i další společnosti, které chtějí ve Slovinsku podnikat, je proto prospěšné brát na tento konzervatizmus ohled a počítat i s jistou uzavřeností a vysokou mírou národní hrdosti.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 01/2020
01/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new