Menu

Slivovice R. JELÍNEK je v Americe pojmem

22. 05. 2005

Slivovice R. JELÍNEK patří do portfolia typicky českých produktů, jakéhosi našeho rodinného stříbra. Marketingového ředitele Ing. Zdeňka Chromého jsem se na úvod zeptal: „Jak jste se dostal k Rudolfu Jelínkovi?“
Ačkoliv pocházím z Moravy z Uničova, stalo se tak v Praze, kde jsem patnáct let žil. Byla to jedna z investičních příležitostí i možností zaměstnání, jež pro mne byly velkou výzvou. Privatizační proces probíhal poměrně dlouho, do roku 1997. Dnešním majoritním vlastníkem akciové společnosti RUDOLF JELÍNEK je společnost Moravia Holding, a.s. vlastněná českými fyzickými osobami a z části i manažery. Moravia Holding měl zprvu jen minoritní podíl. Dnešní akcionářská struktura se (řekněme) bohužel završila až v roce 1999, kdy jsme se z minoritního akcionáře stali akcionářem majoritním. Bohužel říkám proto, že jiné (neméně renomované) značky byly stabilizovány dříve, a tudíž v sobě kumulovaný kapitál mohly zhodnocovat mnohem dřív než RUDOLF JELÍNEK. V roce 1997, kdy jsme do firmy vstoupili, generovala ztrátu zhruba deset procent základního jmění a směřovala ke krachu. Jejím jednoznačným benefitem byla pouze značka R. JELÍNEK, a my měli v úmyslu vrátit jí její původní pozici na trhu. V roce 2005 mohu s hrdostí konstatovat, že se to podařilo. Za poslední tři roky jsme realizovali dvě zásadní investice. Televizní reklama „René, já a Rudolf“ na Plum vodku byla vůbec první v historii společnosti RUDOLF JELÍNEK, což nejenže pomohlo uvést na trh zcela nový výrobek, ale výrazně posunulo vnímání značky RUDOLF JELÍNEK. Reklama se projevila pozitivní synergií směrem k prodejům všech našich výrobků. Druhá takováto investice byla do výrobního závodu ve Vizovicích, v jehož areálu jsme realizovali projekt návštěvnického centra DISTILLERY LAND. Jeho prostřednictvím návštěvníkům přibližujeme historii, výrobu a tradici značky R. JELÍNEK. Investice s přispěním Evropské unie – program SAPARD – činila přes třicet milionů korun.

O Moravia Holding se tvrdí, že jste značku R. JELÍNEK zachránili a že ji vedete správným směrem.
Za posledních pět let jsme ztrojnásobili výrobu i tržby a firmu dlouhodobě dostali do kladných čísel. Snažíme se o další rozvoj značky, a to dvěma základním směry. Jedním je přímý marketing, bezprostřední komunikace se zákazníkem a skupinami prostřednictvím DISTILLERY LANDu, nebo přímá vazba na jelínkovský produkt pro gastronomii. V dnešní době je samozřejmě nutností komunikovat s trhem i prostřednictvím medií. V letošním roce bychom chtěli v tomto trendu pokračovat. Je čas mediálně podpořit slivovici RUDOLF JELÍNEK. Trochu jsme s tím čekali i proto, že výroba slivovice je časově náročná. Věříme, že dlouhodobě rostoucí trend ve slivovici bude ještě posílen.

Hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je firemní a kongresová turistika.
Projekt DISTILLERY LAND, o němž jsem se zmínil, nabízí nejen exkurze do historie a současnosti firmy RUDOLF JELÍNEK individuálním i skupinovým zájezdům, ale i zajímavé prostředí pro firemní akce, semináře a incentivní programy. Člověk nemá každý den příležitost být v prostorách, kde se vyrábí „eau de vie“, neboli voda života, a skloubit příjemné s užitečným. Udělat výjezdní zasedání pro top management či školení pro zaměstnance a zároveň poznat něco víc o nápoji zvaném slivovice. V dlouhodobém horizontu chceme, aby součástí DISTILLERY LANDu byl stylový hotel s velkou restaurací s průhledem na destilační kolonu, aby přítomní mohli být v příjemném prostředí a reálném čase účastníky zrodu slivovice. Ubytování hostů v současné době řešíme ve spolupráci s partnery ve Vizovicích a v Luhačovicích, které jsou největšími lázněmi na Moravě.

Trnkobraní je když…
…slavností trnek neboli švestek. Je oslavou nejen slivovice, ale především života, a to i prostřednictvím stejnojmenného hudebního festivalu. Na Trnkobraní již mj. zpívali: Lucie Bílá, Vlasta Redl, Jaromír Nohavica aj. Mezi tradiční události se řadí soutěž v pojídání švestkových knedlíků, jejíž vítěz je zapsán v Guinessově knize rekordů. Sdružení fyzických osob obyvatel Vizovic „Kulturně společenské sdružení Vizovické trnkobraní“ se na nás obrátilo se spolupořadatel­stvím, a my se tak v letošním roce podílíme na jeho 38. ročníku.

Sice jsem přečetl snad všechno, co bylo od Remarqua přeloženo do češtiny, avšak plně jsem jej pochopil až poté, co jsem ochutnal kvalitní absint.
Mezi kvalitním absintem a naší slivovicí existuje paralela. Slivovice je nejen alkoholický nápoj, ale je v něm i trocha mystiky, inspirace a v neposlední řadě je to i valašský lék. Je součástí života ve zdejším regionu, a my se značku slivovice R. JELÍNEK snažíme budovat jako synonymum pro český národní nápoj.

Spousta lidí se vás jistě ptá, co to je kosher slivovice a čím je lepší.
Výrobní postup je téměř identický. Samozřejmě, vše probíhá za dozoru rabína. Kvalitnější opravdu je, a to tím, že židovský dozor, který monitoruje celou výrobu, má právo na výběr nejlepších švestek. Kvalitnější je tedy proto, že se dělá z nejkvalitnější suroviny.

Láhev slivovice je odnepaměti vítanou pozorností, a vy umíte zákazníkům, a to i z řad firem, vyrobit a nalahvovat slivovici R. JELÍNEK s etiketou jejich vlastní firmy.
Poptávka po tomto dárku roste, na což jsme reagovali vytvořením pracovního místa na pozici manažera speciálních zákazníků. Slivovice je opravdu ceněný alkoholický nápoj a zároveň neopominutelný atribut české historie. Je proto vhodným prezentem pro obchodní partnery zde v Česku i v zahraničí.

Slivovici úspěšně vyvážíte i za „velkou louži“.
Spojené státy americké jsou pro nás druhým největším exportním trhem. Prvním je Slovensko, což má své historické kořeny. Před rozdělením Československa se více než padesát procent celkové výroby firmy RUDOLF JELÍNEK prodalo na Slovensku. Vývoz slivovice do USA je pro nás nejen obchodně zajímavou, ale i vysoce prestižní záležitostí. Pokračujeme v tom, co osobně započal Rudolf Jelínek, když v roce 1934 začal svou slivovici vyvážet do Ameriky. Export probíhá nepřetržitě. Kosher slivovice se do Spojených států vyvážela i za předchozího režimu, a tak jsme mohli v roce 1999 na tuto tradici navázat. Návrat do Ameriky nebyl jednoduchou záležitostí. Projevila se však síla značky. Kdybychom přišli s novou slivovicí, která by za sebou neměla takovouto skvělou historii, pravděpodobně bychom neuspěli. Ale protože to byla „dželinek slivowitz“, podařilo se nám navázat kontakty s lidmi, kteří pro nás dodnes pracují.

Za to, že spolu hovoříme, rovněž může jedno velké jméno. Věřím, že kdybych odněkud ze světa poslal pohled s adresou „Josef Vladař, Evropa“, že by panu Vladařovi do jeho restaurantu „U Vladaře“ v Praze na Maltézském náměstí došel.
V letošním roce jsme zahájili projekt tzv. jelínkovských gaster, což jsou vybraná gastra, která mimo jiné nabízejí široký sortiment našich destilátů včetně tzv. „Netradičních destilátů“ pro fajnšmekry. Tvoří jej speciální řada šestnácti produktů, jejímž prostřednictvím potvrzujeme pozici jedničky ve výrobě ovocných destilátů. V nich figuruje např. jahodovice, borůvkovice, hruškovice Williams, což je speciální odrůda používaná pro pálení. Dalším exotickým nápojem je pivní destilát – pálený z černého piva, nebo oskerušovice, což je ve vizovickém regionu destilát ceněný nad slivovici. (Oskeruše je speciální odrůda jeřábu.) Destiláty jsou umístěny na speciálním dřevěném stojanu. Atraktivní display zároveň funguje jako výrazně dekorativní prvek v rámci interiérů. Destiláty jsou velice čisté. Např. naše slivovice je třikrát destilovaná, což není běžný způsob přípravy, ale konzument to velice ocení.

Zejména druhý den. Co se týče tvrdého alkoholu, prý pijeme v Česku první ligu. Navíc, protože jsou u nás oproti dalším vyspělým státům lihoviny podstatně dostupnější a levnější, rozšířila se zvyklost jezdit a létat k nám na krátkodobé i dlouhodobější alkoholové stáže a tréninková soustředění. A protože dopady cestovního ruchu na český spotřebitelský trh jsou (zpravidla) „velkoryse“ přehlíženy, vykazují statistiky, že my, Češi, Slezané, Moravané včetně vás Valachů pijeme jako duhy, a to i ovocné destiláty, jichž je akciová společnost RUDOLF JELÍNEK v Česku majoritním výrobcem.
V této pozici jsme opravdu dominantní. Do hlavních proudů trhu s tvrdým alkoholem se ale netlačíme. Náš podíl v rámci celého českého trhu s tvrdým alkoholem je pětiprocentní. Nelze proto tvrdit, že se zrovna z Jelínka pije první liga. Nabízíme kvalitu a „pouze“ s majoritní pozicí na trhu ovocných destilátů jsme spokojeni. Síla značky se projevila i v roce 2003, kdy průzkumy vykazovaly, že slivovice jako kategorie jde proti celému trhu, který klesal. Slivovice roste už pátým rokem po sobě. Proto se i jiní výrobci rozhodli uvést ji na trh. Ze začátku jsme měli obavu, avšak záhy se ukázalo, že konzument vyhledává značkovou slivovici R. JELÍNEK. V každém oboru je potřeba se specializovat a budovat značku. V dlouhodobém horizontu se i na českém trhu uplatní buď velice levní výrobci, kteří budou krýt poptávku diskontních obchodních řetězců, anebo značky, jež bude obchod vždy potřebovat. Mezi tím nebude téměř nic. Proto je pro mne velikou osobní výzvou a posláním pokračovat v budování světově proslulé značky, které Rudolf Jelínek počátkem třicátých let minulého století propůjčil jméno R. JELÍNEK.

www.rjelinek.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba