Menu

Slavnostní otevření Modrých dveří v Říčanech

23. 10. 2017

Lidé z Říčan a okolí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, jež přesahuje jejich adaptační kapacity, či dlouhodobě bojují s problémy, které se dotýkají jejich duševního zdraví, budou moci využít novou službu krizové pomoci. Byla spuštěna 1. října v adaptovaném objektu Terapeutického centra Modré dveře v Říčanech. Může ji využít kdokoli včetně dětí a seniorů. Anonymně a bezplatně. Slavnostního otevření říčanského Terapeutického centra Modré dveře, které se uskutečnilo 5. října 2017, se zúčastnila řada osobností veřejného života. Ředitelka organizace Terapeutické centrum Modré dveře doktorka Kateřina Siveková při něm řekla: „Krizovou pomoc u nás může vyhledat každý, kdo se ocitl v situaci, kterou nedokáže sám vyřešit. Může jít například o neshody s partnerem, prožitou autonehodu, výpověď v práci, onemocnění v rodině nebo třeba pocit, že neví, jak v životě dál. Otevřením tohoto centra sociálních služeb se zlepší jejich dosažitelnost. Říčany jsou dobře dostupné z několika směrů. Dojíždějí k nám lidé z Benešova, Českého Brodu a dalších okresů.“
Tento druh pomoci byl dostupný zatím v Kostelci nad Černými lesy a v Praze. Říčanské centrum disponuje multidisciplinárním týmem. I zde, stejně jako například v Kostelci nad Černými lesy, nabízejí v rámci integrační strategie širokou škálu aktivit volného času pro děti, mládež, dospělé i seniory. K dispozici jim bude výtvarný ateliér, keramická dílna, výuková místnost, místnost na cvičení pro děti i dospělé, galerie a zahrada. Krom krizové pomoci je možné v něm využívat další sociální služby a psychoterape­utickou poradnu.

Hejtmanku Středočeského kraje Jaroslavu Jermanovou, která spolu s manželi Kateřinou a Viliamem Sivekovým promluvila k účastníkům slavnostního otevření říčanských Modrých dveří, jsem při té příležitosti požádal o pár slov.
Modré dveře jsou pro mne srdeční záležitostí, stejně jako manželé Sivekovi. Měla jsem tu čest je poznat ještě předtím, než jsem se stala hejtmankou a navštívila jejich první projekt Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy. Hluboce smekám před jejich úsilím. Navzdory málo příznivým podmínkám, které v Česku pro takovéto dobročinné aktivity máme, jsou nezdolní. Svým entuziasmem tu pověstnou „káru tlačí dál“ a já jsem ráda, že dvě z jimi vytvořených terapeutických center jsou na území Středočeského kra­je.


 

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo