Menu

Slavnostní imatrikulace

30. 10. 2002

Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství se konala za účasti významných osobností akademického a společenského života a Všudybylu 18. října v sále Boccaccio Grand Hotelu Bohemia v Praze. Zřizovatelem Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. je Národní federace hotelů a restaurací České republiky. Škola působí jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s akreditovaným bakalářským studijním programem „Ekonomika a management“. Absolventi tříleté prezenční formy studia dvou studijních oborů „Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství“ a „Management cestovního ruchu“ po úspěšném složení státní závěrečné bakalářské zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získávají akademický titul „bakalář“ („Bc.“). Absolventi školy díky své žádané odbornosti na trhu práce nacházejí výborná uplatnění v cestovním ruchu, hotelnictví a lázeňství ve funkcích středního a vyššího managementu v tuzemsku i zahraničí.

www.vscrhl.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba