Menu

Slavnostní dvojpoklep

30. 10. 2002

Stavebník: Travel Servis, a.s.


Investor: TS Building, s.r.o.


Dodavel stavby: Prostav, s.r.o., (Plzeň)


Zahájení stavby: 09.2002


Dokončení stavby: 05.2003


10. října jsem byl v areálu Letiště Praha-Ruzyně přítomen slavnostnímu dvojpoklepu na základní kámen administrativně provozní budovy letecké společnosti Travel Servis. Kovem na kámen si člen představenstva akciové společnosti Roman Vik s místopředsedou Miroslavem Resem zaťukali, že bude mít jedno podzemní a pět nadzemních podlaží a že bude sloužit jako nové sídlo společnosti. Budou zde soustředěny všechny organizační složky firmy – tj. vedení, obchodní úsek, letový úsek, provozní úsek, včetně operačního dispečinku a místností pro přípravu posádek a administrativní a inženýrské útvary technického úseku. Dále zde budou pohotovostní pokoje pro létající personál, prostory pro jednání se zákazníky a v budoucnu též prodejní místo letenek. „Tím, že se – doposud odděleně sídlící – úseky společnosti sestěhují pod jednu střechu, zlepší se operativnost a flexibilita v řízení a každodenním chodu společnosti, což se přirozeně promítne i do zkvalitnění služeb našim zákazníkům,“ konstatoval generální ředitel Travel Servisu Michal Tomis.Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba