Menu

O něž když potaz šel1, naposledy sepsán a čten nález, aby se skrze odevřené patenty2 (i v jistých místech vyvěšené a přibité, i vůbec po zemi rozeslané) prohlásilo, že Její Milost královna Moudrost, znamenajíc, jak skrze mnohé potutedlné vloudilé cizozemce mnozí neřádové vůbec průchod mají, tou příčinou ti, kdož toho původové býti shledáni jsou, že se z obce celého království na věčnost vypovídají, zejména Obžerství, Lakota, Lichva, Chlipnost etc., a to hned od té hodiny aby se více viděti nedali, pod skutečným na hrdle trestáním. Tento usudek3 když skrze zhotovené patenty publikován, nepodobné k víře, jaký všudy pléšícího lidu hluk4 povstal, a každému se (i mně) zlatého již v světě věku naděje dělala. Ale po malé chvíli, když nic lépe v světě nebylo, mnozí přibíhali, že se exekvucí5 nevykonala, naříkajíce.
Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce L.P. 1623

1) byla vykonána porada 2) vyhlášky, nařízení 3) ortel 4) zástup plesajícího lidu 5)výkon trestu

Skrze mnohé potutedlné vloudilé cizozemce mnozí neřádové vůbec průchod mají

23. 03. 2011

Z každé stokoruny, utracené turisty na území Česka, je téměř 41 Kč odvedeno na daních a poplatcích. Jaká bude nadcházející hlavní turistická sezona 2011? Přinese České republice podstatně víc turistů, a tedy i podstatně víc peněz do veřejných rozpočtů, aby stát, i kvůli cca 70 miliardám korun výdajů na obsluhu státního dluhu, ročně plynoucích půjčovatelům, daněmi tolik nedusil své vlastní stálé obyvatele? Nebo bude několik jedinců opět bohatnout na neprůchodnosti vízových pracovišť v nejdynamičtěji se rozvíjejících ekonomikách světa, díky níž lidé nenavštěvované země přicházejí o miliardy dolarů a tisíce pracovních příležitostí? Komu nahrává podkopávání směrování české exportně orientované ekonomiky generovat zahraniční inkaso? Komu odkazování turistů na německá aj. schengenská víza, aby, když už mermomocí chtějí navštívit Českou republiku, část z peněz, které by jinak všechny utratili v Česku, nejdřív museli vydat v Německu, Rakousku atd.? Kdy i Česká republika zavede takovou vízovou praxi, jaká už léta panuje v zakladatelských, a co se cestovního ruchu týče, Česku konkurujících zemích Evropské unie?

Jaromír Kainc
nakladatel


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001