Menu

Skrz "českou bránu", nejlepším rozhodnutím

31. 10. 2004

Generálního ředitele Corinthia Towers Hotelu pana Christiana Grage jsem se zeptal, jak vnímá postavení hotelnictví v České republice?
Hotelový průmysl v České republice roste a má potenciál růst ve všech kategoriích i v budoucnu. V Praze je stále prostor pro čtyř- a pětihvězdičkový hotelový segment.

Jaké jsou podle vás z hlediska hotelového byznysu největší přednosti Prahy a České republiky?
Velikou předností Prahy je poloha v rámci Evropy. Praha je město, které nabízí řadu možností pro návštěvníky nejen po stránce historické a kulturní, ale i díky vysoké úrovni služeb. Je atraktivní i jako kongresová destinace, a to nejen kvůli poloze. Česká republika jako taková je nádherná země, která dosud nemá plně rozvinut turistický ruch v regionech. Ty turisté teprve objevují. Výbornou reputaci má např. české léčebné lázeňství, zastoupené ve většině regionů. Jako další přednost, která je však dlouhodobějšího charakteru, vnímám příslušnost České republiky k Evropské unii. Tato výhoda bude ještě více zřejmá ve chvíli, kdy se Česko stane součástí schengenského prostoru. Myslím, že i zavedení eura usnadní plánování návštěvy Česka zejména „spontánním“ víkendovým turistům.

Na jakou klientelu se váš hotel orientuje nejvíce?
Většina klientů k nám přichází z evropských zemí. Dominují Britové, Němci a Italové. Jsme rádi, že se potvrdily naše předpoklady o zvýšení zájmu o Prahu z asijských zemí. Návštěvnost těchto náročných hostů se rapidně zvyšuje.

Základem hotelnictví je pohostinnost. Co si pod tímto pojmem představujete?
Pro hoteliéra je pohostinnost nejdůležitějším atributem. A co si pod tím slovem představuji? „Winning attitude“, který mají nejen hoteliéři, ale i zaměstnanci. To znamená například uvítat hosta osobně. V Corinthia Towers Hotelu je to přístup zahrnující: „warmth, colour and vitality“. Na hotelnictví jako oboru je zajímavé to, že ho nelze přesně zařadit. Je to obor, který se neustále mění a vyvíjí. Je ovlivňován rozličnými kulturními, geografickými a demografickými podmínkami. V České republice je hotelový průmysl hodně modelován zahraniční praxí a poznatky. Ty jsou v české praxi velmi často uplatňovány díky manažerům, jež působili venku, a kteří je předávají týmům, jež řídí.

Proč máte rád Českou republiku?
Chcete po mně vyznání? Mít rád, to je totiž především o citovém vztahu, byť o vztahu k zemi. Takové věci, proč že máme rádi to či ono, se obtížně vysvětlují. Každopádně proto, že si to Česká republika zaslouží. Máte-li někoho rád, je to mj. známka toho, že vám neustále poskytuje prostor objevovat. A taková je vaše země. I když jsme v Praze s rodinou již čtvrtým rokem, pořád mne překvapuje nepřeberným bohatstvím svých dimenzí. Poté, co jsme strávili několik let na Blízkém východě a v Asii, byl návrat do Evropy skrze „českou bránu“ tím nejlepším rozhodnutím.www.corinthia.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001