Menu

Školicí a rekreační středisko Zájezek v Chlumu u Třeboně

04. 04. 2015

S Ing. Jiřím Potůčkem, Ph.D., vědeckým pracovníkem a úspěšným podnikatelem v oblasti biomedicínského inženýrství, jsme se poprvé setkali 13. února 2015 v Sedloňově v Orlických horách, v tamní proslulé restauraci penzionu Hrad na večerním jam session, kde hrál na plectrum banjo a já na flétny. Avšak muzika není jeho jediným koníčkem, a tak nejenže jeho rodina investovala do nákupu, renovace a rozšíření penzionu Hrad v jejich rodném Královéhradeckém kraji, ale i do dalšího takového místa v mém rodném Jihočeském kraji, na břehu rybníka Zájezek v Chlumu u Třeboně, které jej oslovilo, když jel kolem na kole.
Jiří, co ti na tom místě učarovalo?
Malebnost! Chlum u Třeboně leží nedaleko bývalé „železné opony“. Pro turisty je zajímavá česká i rakouská strana. Pokud si chce někdo užívat rovin, luhů a hájů, jde nebo jede na kole po české straně. Jestliže ho zajímají kopcovité terény, uhne do Rakouska. Atraktivními cíli jsou samozřejmě i tamní lázeňská historická města Třeboň a Gmünd. Vyžití pro turistiku je v tomto regionu celoroční. Samozřejmě nejexponovanějším je, a to zejména kvůli koupání, léto. Z hlediska pěší a cykloturistiky i jaro a nostalgicky barevný houbařský podzim.

Školicí a rekreační středisko Zájezek využívá nejen turistická, ale i firemní klientela a školy v přírodě.
Bezesporu. Dlouho jsem přemýšlel, co s tímto krásným místem. Pouhý penzion k ubytování a pohostinství? Takových možností je v regionu hodně. A tak jsem dospěl ke kombinaci školicího a rekreačního střediska a veřejné hvězdárny, kterou jsme vybudovali vlastní iniciativou. Hvězdárnu a materiály k popularizaci astronomie jsme vytvářeli ve spolupráci se skupinou doktora Grygara. Zájemce a návštěvníky provádějí dobrovolníci astronomové, kteří byli kolegy a žáky doktora Grygara vyškoleni.
Druhou oblastí naší vzdělávací činnosti jsou asistivní technologie a personalizovaná medicína. Zejména tato dvě odvětví byla důvodem vybudovat Školicí středisko a technologické centrum pro asistivní a personalizovanou medicínu pro školení zaměstnanců firem vyvíjejících a vyrábějících asistivní technologie. Středisko bylo vybudováno s podporou Evropské unie – grantového programu OPPI 5.2 SS. Provozuje vzorovou „chytrou domácnost“, vybavenou asistivními a medicínskými technologiemi, které využívají senzory, nástroje, pomůcky, domácí spotřebiče a informační a komunikační prostředky schopné usnadnit každodenní život zdravotně znevýhodněným či starším lidem. „Chytrá domácnost“ představuje bydlení, v němž mohou obyvatelé na dálku ovládat nejrůznější zařízení včetně kuchyňské či spotřební elektroniky. Vybavení umí sledovat zdravotní stav seniorů, chronicky nemocných nebo i žen v rizikovém těhotenství. Pacienta tak díky senzorům a internetu mohou mít na dálku pod dohledem jeho příbuzní i lékaři. Firmy, které vyrábějí asistivní technologie, sem vysílají školit své pracovníky, aby tyto poznatky mohli uplatňovat u koncových uživatelů.
Nicméně zázemí školicího střediska je v rámci řady disciplín MICE – meetings, incentives, congresses & exhibitions industry – takřka univerzální, takže je – i vzhledem k nádhernému okolí – využíváno rovněž k firemním školením, školám v přírodě, sportovním soustředěním atd. Školy v přírodě jsou důležitým segmentem. Děti využívají kvalitně vybavenou učebnu a spolu s instruktory as­tronomie navštěvují hvězdárnu. Výuku kombinují s outdoorovými a sportovními aktivitami.
Třetí aktivita je již zmiňovaná turistika. Zázemí pro cykloturisty a turisty je doplněno hřištěm na plážový volejbal a půjčovnou loděk, aby místo bylo přitažlivé pro širší veřejnost. Středisku jsme dali jméno podle rybníku Zájezek, s nímž sousedí.

Takže kromě toho, že děláš výzkum a vývoj, podnikáš v biomedicínském inženýrství, spolupracuješ s Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM), se 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Department of Pharmacokinetics and Drug Delivery, Gröningen University (Holandsko), a s Department of Clinical Pharmacology, University of Ulm (Německo), se z tebe stal investor a podnikatel v cestovním ruchu. Jak cestovní ruch vnímáš?
Jako univerzální obchodní, kulturní, sportovní, společenskou, poznávací a vzdělávací platformu. Má obrovský potenciál přivádět do Česka, a to i do těch nejzapadlejších koutů naší vlasti, prosperitu a ruku v ruce s ní rozvoj kulturního a společenského života. Koupěschopnou poptávkou pak umožňovat vznik a existenci podnikatelských a pracovních příležitostí, a tak upevňovat existenční jistoty místních obyvatel a přispívat ke kladné platební bilanci Česka. Ze svého oboru i jako marketingový nástroj pro zpřístupňování nových technologií, nástrojů a přístupů široké veřejnosti. Ostatně, kvůli tomu jsme budovali školicí a rekreační středisko v Chlumu u Třeboně. Cestovní ruch pokrývá jak business travel a MICE – obchodní a pracovní aktivity –, tak leisure travel, tedy aktivity volnočasové, na něž je bohužel jeho vnímání širokou veřejností v Česku povětšinou redukováno. Pro nás je jednou z platforem umožňujících veřejnosti pochopit, co jsou to personalizovaná medicína a asistivní technologie, a společně s astronomy vstupovat do problematiky astronomie a vesmíru.

V roce 2014 byl tvým týmem vytvořený český program MwPharm vyhlášen jako nejlepší na světě z hlediska přesnosti výpočtů, jednoduchosti a rychlosti použití, uživatelské přívětivosti, schopnosti uchovávat důležitá klinická data pacientů ve strukturované databázi a komunikace s nemocničním a laboratorním informačním systémem, počtem léčivých přípravků, jejichž dávkování dovoluje stanovit. V přehledu publikovaném v prestižním časopise Clinical Pharmacokinetics získal MwPharm v celosvětovém hodnocení nejvíc bodů.
Ano, pracuji a podnikám v oboru bioinženýrství. Prvním produktem mého pracovního týmu byl informační systém Medicus pro ambulantní praxe a polikliniky. Ten ode mne odkoupila jedna z nadnárodních společností, čímž mi umožnila získat kapitál potřebný k realizaci dalších úspěšných projektů. Naším současným zaměřením je personalizovaná medicína a asistivní technologie. Zejména optimalizovaná farmakoterapie – nastavení podávání léků individuálně pro každého jednoho pacienta, zejména pro pacienty s renálním a jaterním selháním. Původní prototyp vznikl za mého působení v IKEM Praha v osmdesátých letech minulého století při klinických zkouškách českého cyklosporinu u pacientů po transplantaci ledviny či srdce. Jako produkt, jehož DOS verze vznikla v Holandsku, tento systém funguje pod zmiňovanou značkou MwPharm a je aplikovatelný na široké spektrum léků. Od antibiotik, přes imunosupresiva až po onkologické léky a antidepresiva. Jako standard se rozšířil v západních zemích. Ve zmiňovaném Holandsku je jako „Dutch Standard“ využíván zejména pro terapeutické monitorování léčiv. Doufám, že nejen na Západě, ale i v Česku a zemích východního bloku dosáhneme obdobné pozice. Nejen kvůli omezení podávání nadbytečného (někdy i život ohrožujícího) množství léků a plýtvání penězi za jejich nákupy, ale zejména v zájmu co nejúčinnějšího léčení a uzdravování pacientů.

Co je principem optimalizované farmakoterapie?
Při dávkování antibiotik, imunosupresiv atd. hraje významnou roli individualizovaná dávka. Každý jsme jiný. Zejména pro pacienty trpící ledvinovou nebo jaterní nedostatečností nemusí být doporučená dávka farmak, kterou lékař najde v ISLP či jiném programu, optimální. Lékař by ji proto měl individualizovat. Program MwPharm na základě simulačním modelů kinetiky léků při zadání individuálních parametrů pacienta (zejména výšky, hmotnosti, věku, pohlaví, funkce ledvin či jater) umí jeho individualizovanou dávku napočítat. S nástupem genetických vyšetření, která už jsou finančně dostupná, je genetická informace o pacientovi (zejména u léků, které podléhají genetickým polymorfismům) jedním ze vstupních parametrů pro rozhodování celého algoritmu. Program MwPharm dá ošetřujícímu lékaři doporučení, jak by měl být lék, který chce podat, pro konkrétního jedince dávkován. Na lékaři pak je z možností, které mu systém doporučí, vybrat tu správnou.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001