Menu

Škola jihočeského regionu

01. 03. 2020

Škola má již více než třicetiletou tradici uprostřed jihočeského regionu a pomáhá svým absolventům k uplatnění na trhu práce nejen v hotelových a gastronomických zařízeních tohoto regionu, ale i v ostatních turisticky atraktivních místech republiky. V poslední době dokonce i v příhraničních krajích našich sousedů a dalších evropských destinacích.
Základem všeho jsou jazykové dovednosti a pak také odborné kompetence žáků a absolventů. Tam také směřují veškeré nadstavbové aktivity školy, která umožňuje účast žáků na řadě soutěží celostátního charakteru a jejich další vzdělávání, kde si rozšiřují kompetence získané ve škole. Příkladem může být i zapojení školy do Kulinářského umění, jehož realizaci škola zajišťuje v rámci jižních Čech. Samozřejmostí je i materiální vybavení školy, které se díky projektům a podpoře Jihočeského kraje podařilo pro školu získat. Žáci ve škole pracují s nejmodernějšími přístroji využívanými v gastronomii a škola zve do svých odborných učeben věhlasné mistry kuchaře, someliéry a barmany, kteří svým uměním inspirují ty, kteří chtějí v oboru zůstat a nadále se rozvíjet.
Dobrá je i spolupráce s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. V loňském roce se škola podílela i na dnech Jihočeského kraje v rakouském Linci. Studenti VOŠ, ale i žáci střední školy běžně praktikují také v zahraničí, v posledních letech především v německy mluvících zemích – v Rakousku a Německu, ale i v prázdninových destinacích na jihu Evropy – v Řecku, na Sicílii a ve Španělsku. Momentálně je v jednání spolupráce s reprezentanty cestovního ruchu v Černé Hoře.
Jako každý rok i letos škola koncem ledna uspořádala gastronomický večer, kde se sešli žáci, pedagogové, odborná veřejnost a rodiče, abychom ve škole předvedli, co se žáci naučili, a využili toto setkání k výměně zkušeností. Své kuchařské umění předvedl se žáky uznávaný jihočeský kuchař, majitel kuchařského studia Fine Food Academy a milovník dobrého jídla Honza Krob. Jako každý rok přineslo setkání nové inspirace a další podněty v naší práci a pro nás dobrou motivaci pro žáky a jejich profesní směřování.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka