Menu

Situace se zhorší zavedením biometrických víz 

27. 10. 2014

S předsedou Fóra cestovního ruchu České republiky, předsedou Asociace cestovních kanceláří České republiky a viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu panem Viliamem Sivekem se potkáváme 23. září.
Viliame, primátor hl. m. Prahy předložil letošního 2. září Radě hlavního města Prahy ke schválení dodatečně zařazený materiál – bod č. 8A, TISK č. 15196 „k pozastavení partnerství hlavního města Prahy s městy Ruské federace Sankt Petěrburg a Moskva“. Dle zápisu byl ten den v době mezi 13.28 až 13.29 Radou projednán a přijat usnesením č. 2255.
Praha s těmito metropolemi, stěžejními zdrojovými destinacemi českého incomingu, dlouhodobě spolupracuje na poli kulturním. Je všeobecně známo, že mezinárodní obchod je na negativní zprávy a projevy nepřátelství hodně citlivý. Fórum cestovního ruchu, které sdružuje dva tisíce šest set dvacet devět subjektů, jež zaměstnávají přes 135 tisíc osob, svým dopisem z 12. září 2014 vyjádřilo předkladateli „pozastavení“ Tomáši Hudečkovi s tímto aktem nesouhlas. Signál, který tím byl vyslán, je v ostrém kontrastu s nedávnou výzvou prezidenta České republiky pana Miloše Zemana – který označil sankce vůči Rusku jako nesmyslné a vyzval k jejich zrušení. Vyslaný signál se promítá do cestovního ruchu nejen v Praze, ale na celém území České republiky. Stanovisko Sankt Petěrburgu je, že toto gesto vnímá jako nepřátelský krok. Fórum cestovního ruchu prozatím od Tomáše Hudečka na svůj doporučený dopis odpověď nedostalo. Pouze nám bylo od kohosi z magistrátu zasláno pět šest řádků, bez oslovení či jiných známek základní formální slušnosti. Za jedinou minutu, kterou Rada hl. m. Prahy věnovala projednání a schválení dodatečně zařazeného materiálu k pozastavení partnerství, bylo rozhodnuto, že česká ekonomika přijde o stovky milionů korun zahraničního inkasa a o stovky pracovních míst s cestovním ruchem zdánlivě nesouvisejících.
 
Jak je tedy cestovní ruch vnímán?
Určitě není vnímán jako tržní platforma těžící z mobilní kupní síly. Natož definován jako oblast zájmu českého hospodářství a součást zahraničního obchodu.

Bohužel, prohlášení typu „my jsme ten cestovní ruch“ upevňují přesvědčení politických elit i veřejnosti, že cestovní ruch je věcí hoteliérů a hospodských, tak ať si to zařídí, aby turisté jezdili utrácet do Slezska, Čech a Prahy a na Moravu. Navzdory skutečnosti, že jen zřídkakdy lze potkat někoho, kdo by přijel svými útratami podporovat výkonnost hospodářství a veřejné rozpočty dané země kvůli nocování v hotelu. A protože hlavním tématem tohoto vydání Všudybylu je hotelnictví, dovol mi se zeptat: Jak jsou Tvé hotely úspěšné v přilákání utrácejících lidí na území Česka?
Jsme skromnější, ale úspěšní být musíme, jinak bychom už neexistovali. Jsem přesvědčen, že české hotelnictví přežilo největší krizi. Mohu-li hovořit za SIVEK HOTELS, projevuje se to i tím, že rozšiřujeme naši hotelovou společnost. Samozřejmě že se v této době odráží skutečnost, že do Česka přestávají jezdit Rusové. Celorepublikově činí pokles jejich návštěv třicet pět procent. Domnívám se však, že Praha nemá důvod ke skepsi, alespoň my si nestěžujeme.
 
Kromě toho, že jsi hoteliérem, jsi i majitelem incomingové cestovní kanceláře a předsedou Asociace cestovních kanceláří České republiky. Jak jste na tom s připomínkováním chystané novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu?
Řada majitelů cestovních kanceláří a agentur si dokáže jen těžko představit, co všechno absolvovali členové představenstva ACK ČR. Kolik jednání v Poslanecké sněmovně, v poradních sborech, na komisích, abychom přispěli k prosazení pro ně přijatelného znění. Ostatně nejedni se diví, jak těsně teď spolu obě naše asociace – ACK ČR a AČCKA – spolupracují a táhnou za jeden provaz. Nejen při prosazování změn v navrhovaném znění novely, ale i při společném organizování akce, která navazuje na tradici úspěšného veletrhu MADI. Na výstavišti v Praze-Letňanech tak společně 29. a 30. října 2014 organizujeme setkání odborníků a vystavovatelů, B2B veletrh cestovního ruchu Travel Meeting Point. Před potenciální účastníky jsme předstoupili s výhodnou nabídkou: nákupčí a odborní návštěvníci z řad ACK ČR a AČCKA mají (po předchozí registraci na veletrh) vstup zdarma, ostatní za 3 000 Kč plus DPH. Za prezentační sektor vystavovatelé zaplatí 5 000 Kč plus DPH, členové ACK ČR a AČCKA pak 3 000 Kč plus DPH. V ceně je stůl pro dvě osoby, elektrická přípojka, wi-fi připojení, dva vystavovatelské průkazy a zápis v katalogu. No řekni, Jaromíre, není to báječná akce s úžasnou cenou?
 
Pro úvodník toho vydání jsem si z Labyrintu vypůjčil pasáž popisující, jak poutník cestuje na hrad Moudrosti, avšak strážní mu zablokují cestu, vyslýchají jej a málem zbijí: „Ale Všudybud, jakožto i tu známý, jim za mne nevím co odpověděv a za ruku ujav, předce mne provedl až na první plac.“ Bohužel, obrovské množství cestovatelů ze zemí, které mají vůči Česku vízovou povinnost, takové průvodce nemá.
O nevstřícnosti České republiky v oblasti vízové praxe se hovoří dlouho. Situace se podstatně zhorší zavedením biometrických víz, kdy podle zpráv, které máme, budou od dubna roku 2015 zavedena pro občany Ruské federace. Načasování je o to nešťastnější, že v dubnu a květnu příštího roku by mělo do Česka přijet na pětadvacet tisíc Rusů, protože se tady koná Mistrovství světa v ledním hokeji a v Rusku je to nejoblíbenější sport. Ruský tým bude hrát jak v Ostravě, tak v Praze. Upozorňovali jsme na tuto skutečnost mnohokrát. Jednal jsem s ministryní pro místní rozvoj i ministrem zahraničních věcí, informoval jsem o tom i ministra financí. Uvidíme, zda s tím příslušné ministerstvo něco udělá a termín zavedení biometrických víz bude posunut – jak to učinili v některých západních zemích Evropské unie, aby předešli obrovským ekonomickým ztrátám v hlavní turistické sezoně a zániku pracovních míst.
 


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czt