Menu

Silniční doprava chobotnicí?

06. 04. 2001

Aktivním subjektem nebo objektem v rukou uživatelů?
Je silniční doprava smrtonosná chobotnice, která se se svými asfaltovými chapadly roztahuje po celé zeměkouli, již v brzké době zahubí? Nebo je tepennou soustavou světa, kterou proudí pro naši civilizaci životně nezbytné látky? Ještě dříve, než se rozhodneme, která metafora je nám bližší, musíme si odpovědět na otázku, jestli silniční doprava je v této hře aktivním subjektem, jenž si určuje své postavení a podle svých zájmů diriguje ostatní, nebo objektem v rukou uživatelů.

Vzhledem k invektivám,
jimiž jsou kamiony brázdící naše silnice (a že v nich opravdu brázdy zanechávají) častovány, to vypadá, že svévolně převážejí cosi z místa na místo, a to co nejdelší trasou a naschvál zrovna směrem, kterým jede většina ostatních motoristů. Skutečnost je samozřejmě opačná. Byť každý dopravce je rád, když má práci a když práce přibývá, velmi přísně si hlídá, aby jeho kapacity nebyly nadbytečné a aby vozový park byl využit v co možná nejvyšší míře. Rozhodneme-li se tedy zastávat názor, že silniční doprava = chobotnice, bude obranu před ní nutno řešit se zadavateli práce. Jak je možné, že jí je najednou tolik, kde se během posledních pár let vzaly na našich silnicích ty šňůry kamionů?

Flexibilita, rychlost, dostupnost a přesnost
Příčiny nejsou, jak jsme zvyklí často poslouchat, ve čtyřicetiletém zpoždění při přechodu naší země na tržní hospodářství. To způsobilo pouze nakumulování problémů, ale v podstatě se stejnou invazí dopravy na silnici se musí vypořádávat celá Evropa. Tam, ovšem nastala tato změna o něco dříve a navíc je k dispozici více prostředků pro zmírnění jejích negativních dopadů. Objektivními důvody tohoto trendu jsou totiž změny pracovních postupů a z toho vyplývající jiná logistická řešení. Těm vyhovuje právě silniční doprava pro svou flexibilitu, rychlost, dostupnost a přesnost. Dalším důvodem jsou i podstatné změny v struktuře přepravovaných komodit.

Silniční doprava a státní rozpočet
Z výše uvedenými atributy značně kontrastuje stav naší silniční infrastruktury. Silniční doprava na daních a poplatcích přináší do státního rozpočtu přibližně dvaapůlkrát více peněz, než se jí vrací zpět. A zde se dostáváme k problémům, které nejsou spjaty s obecnými trendy naší civilizace, k problémům, jejichž řešení je v našich rukou. V rukou uživatelů – dopravců i vlády a zákonodárců – správců naší země.

ČESMAD Bohemia
Postoj dopravců je poměrně velmi stabilní a čitelný. Přestože u nás neexistuje nějaký jednotný svaz dopravy zastřešující všechny zúčastněné zájmové skupiny, již více než třicet let zde působí Sdružení automobilových dopravců ČESMAD, jehož nástupnickou organizací se, po rozdělení Československa, stal ČESMAD Bohemia. Toto uskupení reprezentuje zájmy více než 2000 podnikatel­ských subjektů disponujících vozovým parkem zhruba 17.000 vozidel, což obnáší asi 80 % kapacit české mezinárodní silniční dopravy. ČESMAD Bohemia je tedy nejreprezenta­tivnějším předtavitelem silničních dopravců. ČESMAD Bohemia poskytuje autodopravcům komplexní služby umožňující podnikání, hájí jejich zájmy ve vztahu ke státní správě i na mezinárodním poli. Pro členy i dopravní veřejnost je informačním zdrojem, monitorujícím legislativní podmínky i aktuální situaci na evropských silnicích.

Napřed pohled na stav smetí před vlastním prahem
Jaký je tedy postoj silničních dopravců? Největší hromádku smetí si naše silniční doprava přinesla z období před rokem 1989 v podobě katastrofálního vozového parku. Vzhledem k politickým změnám začaly i u nás, byť s jistým zpožděním, platit přísné ekologické standardy neustále nutící automobilky omezovat negativní dopad jejich produktů. Jen pro ilustraci: Emise výfukových plynů poklesly za několik posledních let o 80 %. Spotřeba se snížila o celou jednu třetinu. 24 kamionů vyrobených v roce 1996 působí tolik hluku jako jedno vozidlo z roku 1970.

Boj za snížení silniční daně pro ekologická vozidla
Přizpůsobit se těmto předpisům museli nejdříve právě mezinárodní dopravci, což se jim povedlo natolik úspěšně, že se stali podnikateli s jedním z nejkvalitnějších vozových parků v Evropě. Ovšem nebylo to zadarmo. Neustále rostoucí daňové zatížení tuto obnovu vozového parku do značné míry torpédovalo, a tak silniční dopravci, pod vedením společenstva ČESMAD Bohemia, vytáhli do boje za snížení silniční daně pro ekologická vozidla. Byl to boj znamenající opětovné předkládání zákonů do parlamentu i demonstraci jednoty všech autodopravců formou výstražné zpomalovací jízdy kamionů na území celé republiky. Výsledkem bylo 50% snížení padesátitisícové daně pro vozidla EURO 3. Tlak na zákonodárce, jehož cílem je ještě razantnější podpora státu na obměnu vozového parku za ekologická vozidla a vyřazení kouřícího harampádí, je stále v běhu.

Díky obstrukcím jsme lépe připraveni než leckteré země EU
Jsou ale i další problémy, jejichž řešení je v kompetenci státních orgánů. Některé mezinárodní problémy lze řešit po linii Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, jejímž členem je i ČESMAD Bohemia. Některé mohou dopravci řešit společně se státními orgány. Příkladem je přibližování naší legislativy normám EU nebo spolupráce při uzavírání bilaterálních dohod o silniční dopravě. Zde je naším cílem postupná úplná liberalizace dopravního tru, na kterou, zdá se, jsme, vzhledem k obstrukcím některých zemí, již lépe připraveni my.

Státní odborný dozor neplní úlohu
Jsou zde však i problémy vnitrostátní, plně v rukou vlády a zákonodárců, které zatím nejsou řešeny s úsilím, jež si zasluhují. Problémy, jako třeba funkčnost státního odborného dozoru, který v současnosti neplní svoji úlohu (zvláště v kontrole práce zahraničních dopravců), zajištění dopravní obslužnosti a s ní spojené obměny vozového parku autobusů. Především ale nevyhovující stav silniční sítě, vyžadující dlouhodobou koncepci dopravní politiky.

Žádný ministr dopravy neseděl
Potíž je v tom, že zatím žádný ministr dopravy neseděl ve svém křesle déle než dva roky. Leckterý pak ani žádnou koncepci neměl. Mnohdy se kormidlem točilo o 180?. K tomu je třeba připočíst partikulární zájmy střetávající se při snahách o vybudování naší dálniční sítě. V neposlední řadě i neustále se přitvrzující boj s ekoteroristy. Zde bude třeba se rozhodnout, jaký pohled na silniční dopravu vlastně zaujímáme.

Přitvrzující se boj s ekoteroristy
Ti, kteří v dopravě vidí zemi rdousivší chobotnici a rádi by odsekávali její chapadla, často operují tzv. externalitami, tj. náklady na růst blahobytu nezachycenými prostřednictvím cenového a tržního systému. Předkládají-li však vůbec nějaká řešení eliminující silniční dopravu, zapomínají dodat, že i tato řešení budou doprovázena externalitami. Namátkou : zhroucení drtivé většiny průmyslových podniků, kolaps zásobování maloobchodů, včetně potravinových… Další podružnosti nebudu rozvádět.

Silniční doprava prochází obdobím radikálních změn
Změn, které po ní požadujeme my, a naše požadavky jsou mnohdy protichůdné. Je pouze na nás, abychom její „chapadla“ využívali stále více jako životodárné tepny.
Martin Felix, ČESMAD Bohemia


www.cesmad-bohemia.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
Czech specials new