Menu

Setkání s řediteli zahraničních zastoupení CzechTourism

03. 11. 2015

Letos v létě se uskutečnila série specializovaných seminářů, workshopů a networkingových akcí, na nichž ředitelé zahraničních zastoupení agentury CzechTourism předávali své zkušenosti partnerům z privátní a státní správy v České republice. Jejich týdenní program zahájila 20. července 2015 generální ředitelka Monika Palatková a ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jitka Mattyašovská.
„Význam každoročního setkání se všemi řediteli našich zahraničních zastoupení spatřujeme kromě finalizace marketingového plánování na příští rok především v navázání vztahů mezi jednotlivými zdrojovými trhy a konkrétními partnery v České republice, kterým můžeme pomoci vstoupit na daný trh. Naším cílem je budovat silnější ‚pro-obchodní‘ přínos,“ komentovala generální ředitelka CzechTourism Monika Palatková.
„Z destinačních seminářů jsme nejvíce pozitivních ohlasů zaznamenali u prezentací Číny a jihovýchodní Asie, což odpovídá aktuálnímu vývoji na globálním trhu cestovního ruchu. Přes devadesát procent účastníků, které jsme po akci oslovili, uvedlo, že uvažují o spolupráci se zahraničním zastoupením CzechTourism v některé z prezentovaných destinací, což je skvělé,“ podotkl ředitel zahraničních zastoupení CzechTourism Jan Herget.
„Letošní workshopy konané v Čechách a na Moravě byly velkou pobídkou pro tamní společnosti, ale i pro regiony, do nichž ředitelé zahraničních zastoupení zamířili na studijní cestu. Nalákat více turistů do regionů Čech, Moravy a Slezska je naší prioritou,“ doplnila Jitka Mattyašovská, ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Díky podpoře Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, Centrály cestovního ruchu Východní Morava a Sdružení cestovního ruchu Střední Morava ředitelé zahraničních zastoupení návazně zrealizovali dvoudenní studijní cestu, během níž se seznámili s turistickými atraktivitami v regionech, na něž budou lákat turisty v nadcházejícím období.
Připravila Martina Fišerová


 

www.czechtourism.cz

Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Česká chuťovka
ahr - volba