Menu

Sekce Památek a významných turistických cílů

31. 03. 2010

Předsedkyní PhDr. Jolana Myslivcová
V domě U kamenného zvonu v Praze bylo 18.3. 2010 předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR panem Viliamem Sivekem zahájeno oficiální představování sekce Památek a významných turistických cílů ACK ČR, která byla založena 10. února 2010. Jejími členy se mohou stát hrady, zámky, muzea, galerie, botanické a zoologické zahrady, skanzeny a další atraktivity vhodné pro aktivity příjezdového a domácího cestovního ruchu. Do sekce už (ke dni 18. 3. 2010) vstoupily: Botanická zahrada Liberec, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Pražská informační služba a Ruční papírna velké Losiny, Botanická zahrada v Praze, Národní kulturní památka Vyšehrad, Čokoládový dům, Poštovní muzeum, Římskokatolická farnost Kutná Hora, Hornické muzeum v Příbrami. Předsedkyní sekce se stala PhDr. Jolana Myslivcová, majitelka a ředitelka školy kultury podnikání v cestovním ruchu TYRKYS, s.r.o.

Uplatnění památkového fondu
Cestovní kanceláře a cestovní agentury intenzivně vnímají výzvu našeho slezského, moravského a českého kulturního dědictví v širokém spektru památek a turistických cílů, např. církevní objekty, technické pamětihodnosti, hrady, zámky, muzea, galerie ad. Nejen Praha, ale každý region České republiky má dostatečný potenciál, aby oslovil zahraniční a domácí turisty. Z více než čtyřiceti tisíc kulturních památek v Česku se na výkonech našeho zahraničního obchodu prostřednictvím průmyslu cestovního ruchu podílí jen nepatrná část. Značný ekonomický potenciál tak na rozdíl od řady turistických destinací Evropy zůstává ladem. Proto je velkou výzvou sekce Památek a významných turistických cílů ACK ČR hledat uplatnění našeho památkového fondu v incomingovém a domácím cestovním ruchu.

Turisté chtějí zážitky
Novým trendem je, že cizince ani domácí návštěvníky již nedokáží zcela uspokojit pouze klasické prohlídky. Dokonce ani zápis na Seznam UNESCO není pro návštěvnost místa samospasitelný. Turisté chtějí zážitky. Proto je třeba prohlídky zatraktivnit, vytvářet moderně pojaté interaktivní výstavní expozice doplněné o cizojazyčné komentáře (textové i mluvené). Pořádat v památkových objektech zajímavé akce. Přizpůsobit výklad schopnostem domácích a zahraničních návštěvníků je akceptovat. Rodiny s dětmi zaujmout aktivním vtažením dětí (škola hrou) do děje programu prohlídky. Možností interaktivního přístupu se nabízí nepřeberné množství.

V úvahách okrajovou oblastí
Zdá se, že vazba kulturního dědictví na průmysl cestovního ruchu je v úvahách politiků, národohospodářů a ekonomů dalece okrajovou oblastí. Avšak současná hospodářská situace, jejíž nejaktuálnější otázkou je, jak rozhýbat spotřebu (proč ne také za intenzivnějšího přispění turistů – spotřebitelů odjinud) a stupňující se zadlužování českého státu dává ohromnou příležitost je upozornit na hospodářský a sociální dopad, resp. obchodně ekonomické možnosti příjezdového a domácího cestovního ruchu a obrovské rezervy při jejich využívání v řádu desítek miliard korun každoročního obratu. Snad i proto si sekce Památek a významných turistických cílů vytyčila za cíl propojit činnost cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice a kulturního dědictví České republiky. Tvrdí, že chce účinně propagovat členy sekce a jejich význam pro českou i místní ekonomiku a vytváření pracovních příležitostí, a to i v regionech, kde cestovní ruch neplní, ale mohl by (právě díky kulturním památkám a dalším turistickým atraktivitám) plnit roli významného zaměstnavatele. Chce napomáhat vytvářet prostor pro inovace, aby turisté (nejen zahraniční) měli důvod k opakovaným návštěvám různých území Česka, a motivovat ty, kteří nás dosud nenavštívili. Tedy aby jejich volbou byla právě Česká republika, a ne zahraniční konkurenční turistické destinace, z důvodu, že o té naší nevědí nebo o ní mají nízké mínění.

Prezentace výstavních projektů
Sekce připravuje prezentace pro incomigové agentury a cestovní kanceláře, na nichž budou představeny výstavní projekty podzimu roku 2010 a zimy 2010/11, které pomohou obohatit programovou nabídku pro zahraniční i domácí turisty. Prvním projektem je výstava „Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský“, která se bude konat v termínu od 4. 11. 2010 do 6. 2. 2011 v Domě U Kamenného zvonu. Uskuteční se při příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou (1. 9. 1310, korunovace manželů 7. 2. 1311 v Praze). Další výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu u příležitosti čtyřstého výročí narození Karla Škréty. Výstava „Karel Škréta (1610 – 1674): Doba a dílo“ se uskuteční 24. 11. 2010 až 10. 4. 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu. Bude vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto významného umělce, zakladatele barokního malířství v Čechách. Poslední představovaná výstava, „Pražské výletní restaurace“, se bude konat v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy v termínu od 22. 9. 2010 do 20. 3. 2011.


Archiv vydání

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
VŠUDYBYL 02/2020
02/2020 číst aktuální číslo
PF 2021 CzechSpecials